Suoraan sisältöön

Esiopetus

Esiopetusta annetaan vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Sitä annetaan neljä tuntia päivässä koulujen toiminta-aikoina. Esiopetusta haettaessa voidaan samalla hakea myös esiopetuksen lisäksi tarjottavaa varhaiskasvatusta. 

Lukuvuonna 2021–2022 esiopetus alkaa 11.8.2021 ja päättyy 3.6.2022.

Lukuvuonna 2022–2023 esiopetus alkaa 11.8.2022 ja päättyy 2.6.2023.

Esiopetus on velvoittavaa. Tämä merkitsee sitä, että lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. 

Lisätietoja esiopetukseen hakemisesta

Esiopetus edistää ja tukee lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä mahdollistaa joustavan siirtymisen esiopetuksesta kouluun. Esiopetuksessa luodaan hyvä pohja lapsen elinikäiselle oppimiselle.

Esiopetuksen työtavoissa otetaan huomioon lapsen kokonaisvaltainen tapa oppia ja toimia leikkimällä, liikkumalla, kokeilemalla, vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa.
16.02.2022 13:28