Suoraan sisältöön

Esiopetus

Esiopetusta annetaan vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Sitä annetaan neljä tuntia päivässä koulujen toiminta-aikoina. Esiopetusta haettaessa voidaan samalla hakea myös esiopetuksen lisäksi tarjottavaa varhaiskasvatusta. 

Lukuvuoden 2021–2022 esiopetuskausi alkaa 11.8.2021 ja päättyy 3.6.2022.

Esiopetus on velvoittavaa. Tämä merkitsee sitä, että lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. 

Lisätietoja esiopetukseen hakemisesta

Esiopetus edistää ja tukee lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä mahdollistaa joustavan siirtymisen esiopetuksesta kouluun. Esiopetuksessa luodaan hyvä pohja lapsen elinikäiselle oppimiselle.

Esiopetuksen työtavoissa otetaan huomioon lapsen kokonaisvaltainen tapa oppia ja toimia leikkimällä, liikkumalla, kokeilemalla, vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa.

Esiopetusta eri kielillä

Kokonaan suomen tai ruotsinkielisen esiopetuksen lisäksi esiopetusta voi saada Helsingin kaupungin järjestämänä ruotsin kielikylpynä sekä erilaisina kaksikielisinä vaihtoehtoina. Kaksikielisen esiopetuksen vaihtoehdot eroavat toisistaan vieraan kielen määrän ja kielivalikoiman osalta. Tutustu tarkemmin erikielisiin vaihtoehtoihin Esiopetusta eri kielillä -sivulta.
22.10.2021 12:36