Suoraan sisältöön

Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto suoritetaan lukion päättövaiheessa. Se on kypsyyskoe, jossa opiskelija osoittaa lukion aikana oppimansa tiedot ja taidot.

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Lisäksi opiskelija valitsee tutkintoon kolme muuta pakollisen aineen koetta (toisen kotimaisen kielen, vieraiden kielien, matematiikan ja reaaliaineiden kokeen). Opiskelija voi halutessaan suorittaa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen.

Ylioppilaskirjoitukset järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä yhtä aikaa kaikissa lukioissa. Ylioppilastutkinto tulee suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana.06.12.2019 02:05