Suoraan sisältöön

Lukioiden saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste on koskee Helsingin kaupungin lukioiden -verkkosivustoja (16 kpl:a). Lisäksi Helsingissä on yksityisiä ja säätiön ylläpitämiä lukiota, valtion lukioita ja erikoiskoulujen lukioita. Tämä saavutettavuuseloste ei koske niitä.

Seloste koskee seuraavia lukioiden sivustojen osoitteita:

 1. Alppilan lukio, https://www.hel.fi/alppl/fi
 2. Helsingin kuvataidelukio, https://www.hel.fi/kuvatl/fi
 3. Helsingin kielilukio, https://www.hel.fi/kielilu/fi
 4. Kallion lukio, https://www.hel.fi/kallil/fi
 5. Helsingin luonnontiedelukio, https://www.hel.fi/heltiedelu/fi
 6. Helsingin medialukio, https://www.hel.fi/melu/fi
 7. Mäkelänrinteen lukio, https://www.hel.fi/mrl/fi
 8. Etu-Töölön lukio, https://www.hel.fi/tyly/fi
 9. Ressun lukio, https://www.hel.fi/ressul/fi
 10. Sibelius-lukio, https://www.hel.fi/sibel/fi
 11. Vuosaaren lukio, https://www.hel.fi/vuolu/fi
 12. Brändö gymnasium, https://www.hel.fi/brg/sv
 13. Gymnasiet Lärkan, https://www.hel.fi/larkan/sv
 14. Tölö gymnasium, https://www.hel.fi/tolog/sv
 15. Helsingin aikuislukio, https://www.hel.fi/helsinginaikuislukio/fi
 16. Tölö gymnasiumin aikuiskoulutuslinja, https://www.hel.fi/tolog/sv/vuxenstudier.

Sivustoa koskevat lain säädökset

Tämä sivusto on julkaistu aiemmin kuin 23.9.2018. Sivuston tulee täyttää lain edellyttämät saavutettavuuden vaatimukset 23.9.2020 päättyvän siirtymäajan jälkeen.

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG ohjeiston mukaiseen AA tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG v2.1 -tason AA ja A mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

Yksittäisten lukioiden sivustoilla on alla mainittuja puutteita.

Havaitut puutteet

Kriittiset ongelmat

 • Kielimääritysten ongelmat
  Sivustoilla on ongelmia tiettyjen kielimääreiden kanssa,  jotka voivat aiheuttaa ongelmia ruudunlukijoiden käyttäjille. Esimerkiksi kaikilla sivustoilla on suomenkielinen ”Suoraan sisältöön”-hyppylinkki sivuston kielestä riippumatta. Myös sivustojen Facebook-upotteet on toteutettu englanniksi.
  (WCAG 2.1: Osien kieli, taso AA).
 • Mobiilivalikon ongelmat
  Sivustojen etusivulta ei pysty kohdistamaan navigointivalikkoon eikä valikon tila (avattu / suljettu) ei myöskään välity mobiiliruudunlukijalla.
  (WCAG 2.1, Näppäimistön käyttö, kohdistusjärjestys navigoinnissa ja nimi, rooli, arvo, taso A).
 • Kalenterin käyttö ruudunlukuohjelmalla
  Sivustolla voi olla kalenteritoiminto, josta saa tietoa lukion tapahtumista. Kalenterinäkymä on vaikea hahmottaa kognitiivisesti esimerkiksi ruudunlukuohjelman avulla. Esimerkiksi kalenterin tulevat ja edelliset tapahtumat -painikkeet on kuvattu puutteellisesti. Lisäksi käyttäjä saattaa eksyä vuoden päässä olevien tapahtumien ilmoitusten sekaan.
  (WCAG 2.1, informaatio ja suhteet sekä nimi, rooli, arvo, taso A).

Merkittävät ongelmat

 • Puuttuvat tai virheelliset alt-määreet
  Sivustolla on kuvia, joilta joko puuttuu alt-määre tai sen kuvaus on puutteellinen (WCAG 2.1, ei-tekstuaalinen sisältö, taso A).
 • Riittämätön kontrasti
  Sivustojen navigaation samoin kuin tekstin kontrastisuhde taustaan on riittämätön. Heikkonäköisen käyttäjän voi olla vaikea erottaa tekstiä, jos sen kontrastisuhde taustaan on liian alhainen (WCAG 2.1, minimi kontrasti, taso AA).
 • Uutiskarusellilla ei näkyvää kohdistusta
  Kohdistettaessa uutiskarusellin kuviin näppäimistöllä, ei kohdistuksella ole näkyvää ilmaisinta. Jos kohdistus ei ole selkeästi näkyvillä, voi heikkonäköisen tai kognitiivisista ongelmista kärsivän henkilön olla vaikeaa hahmottaa sijaintia ja navigaatiota sivustolla (WCAG 2.1, näkyvä kohdistus, taso AA).
 • Linkkien saavutettavuusongelmat
  Sivustoilla on linkkejä, joiden toiminnallisuus ei ole selkeää ruudunlukijan käyttäjän kannalta. Linkin teksti voi olla epäselvä, linkki avaa uuden ikkunan tai PDF-tiedoston varoittamatta (WCAG 2.1, linkin tarkoitus kontekstissa, taso A sekä johdonmukainen merkitseminen, taso AA).
 • Puuttuvia upotekehyksen selitteitä
  Sivustoilla on iFrame upotekehyksiä, joilla ei ole selitettä title-määrettä. Ilman selitettä ruudunlukijalle ei välity tarpeeksi tietoa siitä, mitä kehys sisältää (WCAG 2.1, nimi, rooli, arvo, taso A).

Muut virheet

 • Linkin tunnisteena pelkkä väri
  Sijaintilinkillä eli murupolun linkeissä ei ole värin lisäksi muuta tunnistetta. Pelkän värin käyttö elementin erottamiseen ei ole riittävä ja käyttäjä ei voi olla varma, että kyseessä on linkki, ellei sitä selkeästi erota muusta tekstistä (WCAG 2.1 värien käyttö, taso A).
 • HTML-koodia käytetty muotoiluun
  Sivustoilla on sosiaalisen median upotteita, jotka on muotoiltu käyttäen HTML-tyylitunnisteita Silloin ruudunlukija voi lukea suoraan HTML-koodia sisällön sijaan (WCAG 2.1 informaatio ja suhteet, taso A).
 • Tyhjiä otsikoita
  Sivustoilla on tyhjiä otsikoita. Tämä voi hämmentää käyttäjää, joka voi luulla ohittaneensa epähuomiossa sisältöä, tai että hänen ruudunlukijansa on epäkunnossa (WCAG 2.1 jäsentäminen, taso A).
 • Epäloogista otsikointia
  Sivustoilla on käytetty otsikointia, joka ei etene kaikkialla johdonmukaisesti. Ruudunlukijan käyttäjä voi käyttäjä luulla ohittaneensa tärkeää sisältöä, jos otsikointi ei etene johdonmukaisesti (WCAG 2.1 jäsentäminen, taso A tai AA).
 • Epäjohdonmukaisesti merkittyjä elementtejä (WCAG 2.1 informaatio ja suhteet, taso A).

Puutteiden korjaus

Havaitut puutteet pyritään korjaamaan siten, että sivuston käyttö näppäimistöä käyttäen sekä avustavilla tekniikoilla, on mahdollista. Korjaavat toimenpiteet edellyttävät käytetyn julkaisujärjestelmän toimintaperiaatteen muutosta ja vaikuttaa kaikkiin samaa järjestelmää käyttäviin sivustoihin. Korjaus pyritään suorittamaan mahdollisimman pian järjestelmäpäivityksen yhteydessä.

Sisällölliset virheet pyritään korjaamaan välittömästi lukioissa sitä mukaa, kun virheitä tulee tietoon.

Helsingin kaupungin verkkosivustoja uudistetaan parhaillaan. Sen myötä lukioiden verkkosivustot siirretään uudelle alustalle, joka täyttää entistä paremmin saavutettavuusvaatimukset. Saavutettavuuden kannalta nykyisestä julkaisujärjestelmästä johtuvat puutteet päivitetään saavutettaviksi viimeistään uudistuksessa. Arvioitu uudistuksen valmistuminen on vuoden 2021 loppuun mennessä.

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa

Jos käyttäjä ei koe edellä mainittujen puutteiden takia saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 10.9.2020. 

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.

Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona.

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja sisällön manuaalista tarkistusta. Ohjelmallinen tarkistus on suoritettu käyttäen Siteimproven saavutettavuuden automaattista testaustyökalua ja selainlaajennusta.

Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on suorittanut Palvelukeskus Helsinki. Lue lukioiden auditointiraportti, pdf 

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa, sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaa
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinto
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki
PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden oikeussuoja, Täytäntöönpanomenettely

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla kaikille esteetön ja saavutettava kaupunki. Kaupungin tavoitteena on, että Helsingissä on kaikkien kaupunkilaisten mahdollisimman helppo liikkua ja toimia ja että kaikki sisältö ja palvelut olisivat kaikkien saavutettavissa.

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuista neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan viestintäpalvelut 10.9.2020.
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki
PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki01.10.2020 00:07