Suoraan sisältöön

Lukion verkkokurssit


Helsingin kaupungin toisen asteen opiskelijat voivat suorittaa lukiokursseja myös verkossa. Tarjolla on valtakunnallisia pakollisia ja syventäviä kursseja sekä kertauskursseja. Kaikki kurssit järjestetään suomeksi. Voit osallistua kursseille, jos olet opiskelijana jossain seuraavista lukioista:

Helsingin yksityisten lukioiden opiskelijat eivät voi suorittaa kaupunkitarjottimen verkkokursseja.


Verkkokurssien aikataulu

Verkkokurssien suoritus jakautuu neljään jaksoon.

Verkkojakso
Jakson ajankohta
Viimeinen ilmoittautumis­päivä
Kurssitehtävät palautettu
Suoritus Wilmassa
Jakso I
1.9.-31.10.
7.10.2019
20.10.2019
1.11.2019
Jakso II
1.11.-29.2.
1.2.2020
15.2.2020
3.3.2020
Jakso III
1.3.-30.4.
1.4.2020
15.4.2020
30.4.2020
Jakso IV
1.5.-31.8.
31.5.2020
15.8.2020
1.9.2020


Verkkokursseja voi valita enintään kolme yhtä verkkojaksoa kohden. Jos opiskelijalla on erityisen painava syy suuremmalle verkkokurssien määrälle (esimerkiksi pakottava syy olla osallistumatta lähikursseille), tulee hänen anoa lupa oman koulunsa rehtorilta.


Kurssit ja opiskelu verkkokursseilla

Kurssien oppimateriaali ja suoritustavat vaihtelevat kurssikohtaisesti. Katso kurssin suoritusohjeet alla olevasta kurssiluettelosta. Osa opettajista on laatinut ohjeet kurssin suorittamiseen suoraan kurssiluetteloon linkkinä - voit aloittaa opiskelun näiden ohjeiden avulla. Osa opettajista lähettää suoritusohjeet opiskelijoille Wilma-viestinä kurssin alussa. Jos ilmoittaudut kurssille kurssin alkamisen jälkeen, etkä tiedä kuinka pääset opiskelussa alkuun, ota yhteyttä kurssin vastaavaan opettajaan Wilman tai sähköpostin kautta.

Ensimmäisen vuoden oppimateeriaalien maksuttomuus ei tällä hetkellä koske kaupunkitarjottimen verkkokursseja.

Kurssiluettelo ja ohjeet kurssin aloittamiseen

Ennen kuin aloitat opiskelun kaupungin verkkokursseilla, katso tai kuuntele ohjeet verkko-opiskeluun.


Kursseille ilmoittautuminen Wilmassa 

Kaupungin verkkotarjottimen tulisi näkyä opiskelijan Wilmassa kurssitarjottimissa. Jos opiskelija ei löydä kaupunkitarjottimen verkkotarjotinta Wilmastaan, tulee hänen ensin tarkistaa asia esimerkiksi oman opinto-ohjaajansa kanssa. Jos tarjotinta ei edelleenkään löydy, opinto-ohjaaja on yhteyksissä Kaskon It-tukeen ja asia ratkaistaan toivottavasti pian.


Yhteystiedot

Yksittäisten kurssien osalta ole yhteydessä kurssin vastaavaan opettajaan. Tieto kurssin vastaavasta opettajasta löytyy verkkokurssien kurssiluettelosta.

Muissa yleisissä kaupungin verkkokursseihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä verkkokurssien koordinaattoriin. Voit myös ottaa yhteyttä verkkokurssien suunnittelusta vastanneisiin rehtoreihin.

Kaupungin verkkokurssien koordinaattori

Suvi Niemi-Kapee
Helsingin aikuislukio
suvi.niemi-kapee@edu.hel.fi
puh. 040 5652334

Kaupungin verkkokurssien suunnittelusta vastaavat rehtorit

  • Tarja Aro-Kuuskoski - Helsingin kuvataidelukio, tarja.aro-kuuskoski@hel.fi
  • Susanna Kalmari - Alppilan lukio, susanna.kalmari@hel.fi
  • Niina Peltonen - Helsingin aikuislukio, niina.peltonen@hel.fi
  • Vesa Vihervä - Mäkelänrinteen lukio, vesa.viherva@hel.fi


Tervetuloa oppimaan myös verkossa!

#Helsinkioppii
JAA
06.12.2019 02:04