Suoraan sisältöön

Lukio-opinnot

Lukiossa opiskellaan monipuolisesti eri oppiaineita. Lukion opinto-ohjelmaan kuuluu äidinkieli ja vieraat kielet, matemaattis-luonnontieteelliset ja humanistis-yhteiskunnalliset aineet, uskonto tai elämänkatsomustieto, terveystieto ja liikunta sekä taito- ja taideaineet.

Nykylukiossa opiskellaan myös luokkien ulkopuolella ja hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa opiskelussa. Opintoihin kuuluu yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten oppilaitosten ja työpaikkojen kanssa.

Lukio-opinnot jakaantuvat pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin. Opiskelija valitsee itse kurssinsa ja etenee opinnoissaan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti.

Lukion päättötodistukseen edellytetään vähintään 75 kurssia. Opinnot voi suorittaa 2–4 vuodessa. Enemmistö valmistuu kolmessa vuodessa. Lukion päättövaiheessa suoritetaan ylioppilastutkinto.

Lukion jälkeen opiskelija voi hakeutua jatko-opintoihin yliopistoihin ja korkeakouluihin sekä lukiopohjaiseen ammatilliseen koulutukseen.

Helsingin kaupungin lukioissa opintoja voi painottaa. Seitsemässä lukiossa on valtakunnallisen erityistehtävän mukainen laaja kurssitarjonta: painottaa voi kuvataidetta, luonnontieteitä, kieliä, ilmaisutaitoa, urheilua sekä musiikkia ja tanssia. Opintoja voi painottaa myös mediaan, matkailuun ja logistiikkaan.

Opiskelijalla on mahdollisuus valita kursseja omasta lukiostaan, lukiokampuksen eri lukioista ja joissakin oppiaineissa kaikista kaupungin lukioista. Opintoja suoritetaan myös verkossa Stadin eKampuksella.

Lukiossa opetus, ruokailu ja opiskelijaterveydenhuolto ovat maksuttomia. Opiskelija kustantaa itse oppikirjansa ja muut opiskelutarvikkeensa.JAA
12.09.2018 14:32