Suoraan sisältöön

Lukio-opinnot

Lukiossa opiskellaan monipuolisesti eri oppiaineita. Lukion opinto-ohjelmaan kuuluvat äidinkieli ja vieraat kielet, matemaattis-luonnontieteelliset ja humanistis-yhteiskunnalliset aineet, uskonto tai elämänkatsomustieto, terveystieto ja liikunta sekä taito- ja taideaineet.

Lukio-opinnot jakaantuvat pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin. Lukion päättötodistukseen edellytetään vähintään 75 kurssia. Opiskelija suunnittelee itse oman yksilöllisen oppimispolkunsa. Opinnot voi suorittaa 2–4 vuodessa. Enemmistö valmistuu kolmessa vuodessa. Lukion päättövaiheessa suoritetaan ylioppilastutkinto.

Helsingin kaupungin kaikilla lukioilla on joko erityinen koulutustehtävä tai lukiokohtainen painotus. Erityisen koulutustehtävän mukainen painotus on kuvataiteessa, luonnontieteessä, ilmaisutaidossa, urheilussa, musiikissa ja tanssissa. Lisäksi Ressun lukiossa on englanninkielinen IB-opetus. Lisäksi Mäkelänrinteen lukiolla ja Sibelius-lukiolla on valtakunnallinen kehittämistehtävä. Opintoja voi painottaa kansainvälisyyteen ja kulttuurien tuntemukseen, yrittäjyyteen, mediaan, tieteisiin, kieliin ja kansainvälisyyteen sekä musiikkiin ja teknologiaan. Painotukset lukioittain kaupungin ylläpitämissä lukioissa.

Opiskelijalla on mahdollisuus valita kursseja omasta lukiostaan, lukiokampuksen eri lukioista ja kaikista kaupungin lukioista. Kouluympäristön ohella on mahdollista opiskella monimuotoisesti erilaisissa oppimisympäristöissä ja opiskelussa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa.

Opintoja voi suorittaa myös verkkokursseina ja etäopintoina. Lukiot tekevät tiivistä yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten oppilaitosten, työelämän ja yritysten sekä kulttuuri- ja liikuntakeskusten kanssa.

Lukion jälkeen opiskelija voi hakeutua jatko-opintoihin yliopistoihin, korkeakouluihin tai lukiopohjaiseen ammatilliseen koulutukseen.

Lukiossa opetus, ruokailu ja opiskelijaterveydenhuolto ovat maksuttomia. Opiskelija kustantaa itse oppimateriaalit ja muut opiskelutarvikkeensa.17.11.2020 10:51