Suoraan sisältöön

Lukiolaiset ovat mukana uudistamassa kaupungin opetussuunnitelmaa

Helsingin kaupungin lukioiden opetussuunnitelman uudistustyö aloitettiin syksyllä 2019 ja työ jatkuu kevääseen 2021. Mukana on yli 200 lukioasiantuntijaa suomen- ja ruotsinkielisistä lukioista. Opettajien, rehtorien ja oppilashuollon lisäksi työryhmissä on ensimmäistä kertaa osallisina myös joukko opiskelijoita.

Videolla Ville ja Juulia kertovat lukiouudistuksesta.Videolla kerrotaan, miten kaupungin lukiot ovat kansainvälisiä paikkoja oppia.Videolla kerrotaan, miten työelämä ja lukio kohtaavat.Videolla kerrotaan, miten kaupungin lukioista kurkotetaan korkeakouluihin.


Kaikki lukiolaiset saavat lukea ja kommentoida tekstiä prosessin aikana. Lisäksi lukuvuosien 2019–2020 ja 2020–2021 aikana järjestetään työpajoja, joissa opiskelijat tuovat esiin ajatuksiaan hyvinvoinnista, osallisuudesta, arvioinnista sekä korkeakoulu- ja työelämäyhteistyöstä. Opiskelijoiden ajatukset otetaan mukaan opetussuunnitelmatyöhön.

Myös huoltajien näkemyksiä tulevaisuuden lukiosta ja nuorten hyvinvoinnista on kuultu kaksikielisessä vanhempainillassa syksyllä 2019, ja huoltajat ovat saaneet kommentoida kaupungin opetussuunnitelmaluonnosta.

Nuorten hyvinvointi ja osallisuus ovat uudistettavan opetussuunnitelman ja koko prosessin avainteemoja. Uudella opetussuunnitelmalla pyritään parantamaan nuorten hyvinvointia ja rakentamaan yhteisöllistä ja osallistavaa toimintakulttuuria jokaiseen Stadin lukioon.

Lukiolaki uudistui elokuussa 2019, ja lakiin sisältyvien uudistusten vuoksi myös opetussuunnitelma kirjoitetaan uudelleen. Opetushallitus julkaisi marraskuussa 2019 laatimansa kansalliset opetussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta kunnissa muodostetaan paikalliset opetussuunnitelmat. Uuden opetussuunnitelman mukainen opiskelu alkaa elokuussa 2021.

Lue lisää uudistuksesta Opetushallituksen sivuilta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.
06.04.2021 13:49