Lukioon hakeminen

Lukioon haetaan peruskoulun päättötodistuksella tai vastaavalla todistuksella yhteishaussa Opintopolku.fi -palvelussa. Keväällä haetaan syksyllä alkaviin koulutuksiin.

Lukioon pääsyn ratkaisee peruskoulun päättötodistuksen seuraavien arvosanojen keskiarvo:

 • äidinkieli ja kirjallisuus
 • toinen kotimainen kieli
 • vieraat kielet
 • uskonto tai elämänkatsomustieto
 • historia
 • yhteiskuntaoppi
 • matematiikka
 • fysiikka
 • kemia
 • biologia
 • terveystieto
 • maantieto

Lukiot valitsevat opiskelijansa keskiarvon mukaisessa järjestyksessä. Helsingissä on linjattu, että alin keskiarvo kaupungin lukioon pääsemiseksi on 7.  

Niissä lukioissa, joissa painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta, lukioon pääsemiseen vaikuttavat keskiarvon ohella myös painotettavien aineiden arvosanat. Lukioissa voi olla myös pääsy- ja soveltuvuuskokeita. Niiden pistemäärä voi olla korkeintaan puolet enimmäispistemäärästä.

Lukioon voi päästä ilman peruskoulun päättötodistusta tai vastaavaa todistusta. Tällöin hakijalla tulee olla riittävät edellytykset lukio-opinnoista suoriutumiseen.

Lukiokoulutuksen neuvontaJAA
19.03.2018 12:52