Suoraan sisältöön

Apua ja tukea opiskelijalle

Opiskelijan hyvinvoinnista huolehditaan lukioissa monin eri keinoin.

Oppimisen tuen tarvetta arvioidaan lukio-opintojen alussa sekä säännöllisesti opintojen aikana. Opiskelija saa tarvittaessa erityisopetusta ja muuta oppimisen tukea. Lukion henkilöstö toteuttaa oppimisen tukea yhteistyössä. Opiskelija voi saada esimerkiksi aineenopettajan antamaa tukiopetusta tai lisäohjausta oppimisessa.  Erityisopettajat auttavat oppimisvaikeuksissa ja mahdollisten erityisjärjestelyjen hakemisessa ylioppilastutkinnon suorittamista varten. 

Opinto-ohjaajat tukevat opiskelijoita lukio-opintojen, ylioppilastutkintosuunnitelman, jatko-opintojen ja oman uran suunnittelussa.

Tukea elämänhallintaan, sosiaalisiin suhteisin ja hyvinvointiin voi hakea myös oppilaitoksen opiskelijahuollon henkilöstöltä, psykologilta ja kuraattorilta. Lisätietoa opiskelijahuollon palveluista saa myös Toisen asteen yhteys -verkkopalvelussa.

Oppilaitoksissa on saatavilla myös terveydenhuolto- ja lääkäripalvelut. Opiskeluterveydenhuolto Soten sivuilla.

Lisätietoa opiskelijan hyvinvoinnista ja tuesta löytyy Helsingin kaupungin lukioiden verkkosivuilta osiosta Opiskelijan tuki.

26.02.2021 08:58