Suoraan sisältöön

Hakeminen ja palveluseteli

Perhe voi valita lapselleen haluamansa kerhon niistä yksityisistä kerhoista, jotka kunta on hyväksynyt. Perhe tekee sopimuksen kerhotoimintaan osallistumisesta palveluntuottajan kanssa. 

Kun kerhopaikka on varmistunut, perhe hakee palveluseteliä päivähoidon kerhohakemuksella. Kerhopäätös on palveluseteli. Palvelusetelin suuruus on 100 euroa/kk.

Jos kerhomaksu ylittää palvelusetelin arvon, palveluntuottaja perii ylimenevän summan perheeltä asiakasmaksuna.

Kun lapsen osallistuminen kerhotoimintaan päättyy, tulee lopettamisesta ilmoittaa kirjallisesti siihen päivähoitoyksikköön, jossa kerhopäätös on tehty.

Kerhohakemus (pdf)

Palvelusetelillä tuetut yksityiset kerhot06.12.2019 01:38