Suoraan sisältöön

Leikkipuistojen tilojen vuokraaminen

Leikkipuistojen tiloja luovutetaan ulkopuoliseen käyttöön esimerkiksi perhejuhliin, toiminnan järjestämiseen ja kokouksiin iltaisin ja viikonloppuisin. Järjestöt ja muut toimijat voivat käyttää tiloja esimerkiksi kokouksiinsa tai muuhun järjestämäänsä kuntalaisille kohdistuvaan toimintaan.

Tilojen tilapäisestä ulkopuolisesta käytöstä perittävät perustuntimaksut leikkipuistossa ovat

  • arkisin 13,52 euroa/tunti
  • viikonloppuisin 20,34 euroa/tunti

Hinnat sisältävät alv:n.

Tiloja voidaan antaa käyttöön maksuttomasti tilaisuuden tai toiminnan järjestäjälle seuraavissa tilanteissa: 

  • tiloja käytetään toimintaan tai tilaisuuteen, joka järjestetään yhdessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa
  • järjestettävä toiminta tai tilaisuus tukee varhaiskasvatustoimen toimintaa.

Tilavaraukset tehdään suoraan leikkipuistoon. Tilan käytöstä tehdään kirjallinen sopimus leikkipuistossa ja terveysturvallisuussuunnitelma. Tilan käyttäjä huolehtii itse tilojen valvonnasta ja siivouksesta. Siivousohje: su, ru, en,so ru, ar.

Tilojen käyttäjä vastaa siitä, että tilat ovat kunkin käyttökerran jälkeen siinä kunnossa kuin ne luovutettaessa olivat. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan kaikki käyttöaikana tiloille tai välineille aiheutuneet vahingot. Tiloja ei saa käyttää muuhun kuin yllä mainittuun tarkoitukseen eikä luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei vastaa tilojen käytön estymisestä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta tilojen käyttäjälle.

Mikäli varattua tilaa ei käytetä, eikä varausta ole peruttu viimeistään edellisenä arkipäivänä toimipisteen aukioloaikana, peritään käyttäjältä varauksen mukainen käyttömaksu. Peruutukset ilmoitetaan kirjallisesti toimipisteeseen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei maksa tilojen käyttäjälle (esimerkiksi esiintyjälle) palkkioita eikä korvauksia kuluista. Tilojen käyttäjä (esimerkiksi esiintyjä) sitoutuu ilmoittamaan verottajalle saamansa muut kuin edellä mainitut tulot.

Lisätietoja saa leikkipuistojen ohjaajilta.

Leikkipuistot ja perhetalot aakkosjärjestyksessä

Leikkipuistot alueittain29.09.2021 11:43