Suoraan sisältöön

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on joustava väylä työelämään. Opiskelija solmii työnantajan kanssa määräaikaisen työsopimuksen, jonka ajalta yritys maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta.

Sekä nuoret että aikuiset voivat opiskella ammattiin oppisopimuskoulutuksella. Oppisopimuskoulutuksessa voi suorittaa kaikkia toisen asteen tutkintoja näyttötutkintona.

Oppisopimusopiskelusta noin 80 % tapahtuu työpaikalla. Opiskeluun sisältyy lähipäiviä ammatillisessa oppilaitoksessa. Opiskelijalle nimetään työpaikkaohjaaja, joka ohjaa oppimista ja toimii tukihenkilönä työpaikalla koko oppisopimuksen ajan. 

Osaaminen osoitetaan näytöillä, jotka toteutetaan työpaikalla koulutuksen edetessä. Osaaminen tuodaan esille oman työn tekemisen kautta ja arvioidaan suoraan työtehtävistä.

Helsingissä Stadin ammatti- ja aikuisopisto järjestää oppisopimuskoulutusta. Oppisopimuskoulutuksen koulutustarkastajat tekevät oppisopimuksen yhdessä opiskelijan ja työnantajan kanssa, hankkivat tietopuolisen koulutuksen oppilaitoksesta ja seuraavat koulutuksen etenemistä. 
16.04.2021 14:38