Suoraan sisältöön

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on joustava väylä työelämään. Opiskelija solmii työnantajan kanssa määräaikaisen työsopimuksen, jonka ajalta yritys maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja työnantaja saa koulutuskorvausta. 

Sekä nuoret että aikuiset voivat opiskella ammattiin oppisopimuskoulutuksella. Oppisopimuskoulutuksessa voi suorittaa kaikkia tutkintoja näyttötutkintona.

Oppisopimusopiskelusta noin 80 % tehdään työpaikalla. Opiskelua tukevat lähipäivät ammatillisessa oppilaitoksessa. Opiskelijalle nimetään työpaikkaohjaaja, joka ohjaa oppimista ja toimii tukihenkilönä työpaikalla koko oppisopimuksen ajan. 

Osaaminen osoitetaan näytöillä, jotka toteutetaan työpaikalla koulutuksen edetessä. Osaaminen tuodaan esille oman työn tekemisen kautta ja arvioidaan suoraan työtehtävistä.

Helsingissä Stadin aikuisopisto järjestää oppisopimuskoulutusta. Oppisopimuskoulutuksen koulutustarkastajat tekevät oppisopimuksen yhdessä opiskelijan ja työnantajan kanssa, hankkivat tietopuolisen koulutuksen oppilaitoksesta ja seuraavat koulutuksen etenemistä.  JAA
11.04.2017 10:06