Suoraan sisältöön

Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Hattulantie 2
00550 Helsinki
PL 55308, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 8600
Toimipiste kartalla

Ammatillinen perustutkinto

Ammatilliset opinnot tähtäävät oikeaan ammattiin ja työpaikkaan, joten yhteys työelämään on mukana opinnoissa koko ajan. Opiskelu on monimuotoista ja käytännönläheistä, useimmiten opitaan itse tekemällä ja kokeilemalla. Opintoihin kuuluu vähintään puoli vuotta (30 osaamispistettä) työelämässä oppimista. Suoritettuaan ammatillisen perustutkinnon opiskelijalla on paljon ammattiosaamista, jolla hän voi työllistyä monenlaisiin tehtäviin työelämässä, ei vain yhteen ammattiin.

Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa oppilaitoksessa opiskellen, oppisopimuksella tai niiden yhdistelmänä. Ammatillista perustutkintoa opiskellessa voi samanaikaisesti suorittaa myös ylioppilastutkinnon, jolloin opiskelija suorittaa kaksoistutkinnon. Opetus, ruokailu ja opiskelijaterveydenhuolto ovat perustutkinto- opiskelijoille maksuttomia, mutta oppikirjat ja muut opiskelutarvikkeet opiskelija hankkii itse. 

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Kehittämissuunnitelmassa huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee ja miten se hankitaan eri oppimisympäristöissä. Opiskelija, jolla on jo riittävä ammattitaito, voi näyttää osaamisensa suoraan aidoissa työelämän työtehtävissä.

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Aiemmasta osaamisesta riippuen ammatillisen perustutkinnon suorittaminen kestää noin 1-3 vuotta.

Helsingin kaupunki järjestää ammatillista koulutusta Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Siellä voi opiskella lähes 30 eri tutkinnossa ja hankkia ammattiosaamista lukuisiin eri ammatteihin.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston lisäksi Helsingissä toimii 12 yksityistä tai säätiön ylläpitämää ammatillista oppilaitosta, jossa voi opiskella ammatillisen perustutkinnon. Ammatilliset opinnot mahdollistavat jatko-opinnot korkeakouluissa ja yliopistoissa.17.11.2020 10:38