Suoraan sisältöön

Apua ja tukea opiskelijalle

Ammatillisessa koulutuksessa opintoja suunnitellaan yhdessä opiskelijan kanssa. Jokaiselle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (hops). Jos opiskelija tarvitsee enemmän tukea esimerkiksi oppimisvaikeuksien takia, tehdään hänelle henkilökohtainen opiskelujen järjestämistä koskeva suunnitelma (hojks).

Opiskelijoiden tukena ovat opettajien lisäksi opinto-ohjaajat, erityisopettajat, kuraattorit, psykologit, ja terveydenhoitajat. Stadin ammattiopistossa on myös opiskelijatoiminnan koordinaattoreita edistämässä opiskelijoiden viihtymistä ja osallisuutta.

Tukea opintoihin ja hyvinvointiin saa myös Toisen asteen yhteys- verkkopalvelussa.JAA
26.02.2018 11:47