Suoraan sisältöön

Apua ja tukea opiskelijalle

Kaikille ammatillisen koulutuksen opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan muun muassa oppimiseen tarvittavasta tuesta. Oppimisen tukeminen on koko Stadin ammatti- ja aikuisopiston henkilökunnan vastuulla.

Opetuksessa ja ohjauksessa hyödynnetään monipuolisia pedagogisia ratkaisuja ja tarvittaessa oppimista tuetaan S2-tuella, opiskeluvalmiuksia tukevilla opinnoilla sekä erityisen tuen keinoin. Erityistä tukea on mahdollista saada ammatillisessa peruskoulutuksessa, ammattitutkinnoissa, erikoisammattitutkinnoissa sekä valmentavassa koulutuksessa.

Opiskelija saa tukea opintoihin ja hyvinvointiin myös opiskeluhuollon henkilökunnalta sekä Toisen asteen yhteys -verkkopalvelussa.

Lisätietoja oppimisen tuesta saa muun muassa Stadin ammattiopiston vastaavilta erityisopettajilta sekä opiskeluhuollon henkilöstöltä.06.12.2019 02:08