Suoraan sisältöön

Apua ja tukea opiskelijalle

Kaikille ammatillisen koulutuksen opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan muun muassa oppimiseen tarvittavasta tuesta. Oppimisen tukeminen on koko Stadin ammatti- ja aikuisopiston henkilökunnan vastuulla.

Opetuksessa ja ohjauksessa hyödynnetään monipuolisia pedagogisia ratkaisuja. Tarvittaessa oppimista tuetaan suomi toisena kielenä (S2)-opetustarjonnalla, opiskeluvalmiuksia tukevilla opinnoilla sekä erityisen tuen keinoin. Erityistä tukea on mahdollista saada ammatillisessa peruskoulutuksessa, ammattitutkinnoissa, erikoisammattitutkinnoissa sekä valmentavassa koulutuksessa.

Tukea elämänhallintaan, sosiaalisiin suhteisin ja hyvinvointiin voi hakea myös oppilaitoksen opiskelijahuollon henkilöstöltä, psykologilta ja kuraattorilta. Lisätietoa opiskelijahuollon palveluista saa myös Toisen asteen yhteys -verkkopalvelussa.

Oppilaitoksissa on saatavilla myös terveydenhuolto- ja lääkäripalvelut. Opiskeluterveydenhuolto Soten sivuilla.

Lisätietoja oppimisen tuesta saa muun muassa Stadin ammatti- ja aikuisopiston vastaavilta erityisopettajilta sekä opiskelijahuollon henkilöstöltä.

25.02.2021 16:31