Suoraan sisältöön

Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Hattulantie 2
00550 Helsinki
PL 55308, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 8415
Lue lisää
Toimipiste kartalla

Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa opiskelija opiskelee kokonaan uuden ammatin tai täydentää ammatillista osaamistaan. Opintoja voi tehdä työn ohessa, oppisopimuskoulutuksena, työvoimapoliittisena koulutuksena tai henkilöstökoulutuksena. 

Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai osan jostain tutkinnosta. Nämä tutkinnot mahdollistavat jatko-opinnot korkeakouluissa ja yliopistoissa.

Aikuiset suorittavat tutkinnot yleensä näyttötutkintoina. Näyttötutkintoa varten laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon työssä, koulutuksessa ja harrastuksissa hankittu osaaminen osaksi opintoja. Opiskelija, jolla on jo riittävä ammattitaito, voi näyttää osaamisensa suoraan näyttötutkinnossa. 

Yleensä opiskelija osallistuu valmistavaan koulutukseen, jonka avulla hankitaan tarvittavaa ammattitaitoa. Näyttötutkinnoissa osaaminen osoitetaan aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutehtävissä.

Helsingin kaupunki järjestää ammatillista aikuiskoulutusta Stadin aikuisopistossa. Ammatillista aikuiskoulutusta järjestetään myös yksityisissä ammatillisissa oppilaitoksissa.JAA
21.04.2017 16:12