Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

Työpajankatu 8
00580 Helsinki
PL 58231, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 22111
Toimipiste kartalla

Vähäpäästöisten autojen pysäköintimaksujen alennus

Helsingin kaupunki myöntää vähäpäästöisille ajoneuvoille ja täyssähkökäyttöisille L-luokan ajoneuvoille 50 prosentin alennuksen pysäköintimaksuista kadunvarsipaikoilla maksuvyöhykkeillä 1 ja 2.

Pysäköintialennuksen saa, jos ajoneuvo täyttää Helsingin kaupungin asettamat päästökriteerit. Alennuksen saadakseen pysäköinti pitää maksaa matkapuhelimella Aimo Parkin Taskuparkilla, EasyParkilla, eParking.f‪i‬, Finnpark Oy:n Moovylla tai ParkManin mobiilisovelluksella. Edun saavat muutkin kuin helsinkiläiset. Etuuden saa myös asukas- ja yrityspysäköintitunnukseen.

Jos pysäköintitunnukseen on merkitty useampi ajoneuvo, on niiden kaikkien täytettävä vähäpäästöisten ajoneuvojen kriteerit, jotta alennus voidaan myöntää. Jos toinen ajoneuvo ylittää päästökriteerirajan, ei tunnusta myönnetä alennettuun hintaan. 

Hae etua käymällä kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa tai ilmoita rekisterinumero ja yhteystiedot sähköpostilla (kaupunkiymparisto@hel.fi) tai puhelimitse.

Päästökriteereitä tarkistetaan säännöllisesti

Kaupunginhallitus päätti uusista kriteereistä vuoden 2019 lopulla ja ne astuivat voimaan siirtymäajan jälkeen 2021 alussa. Alennuksen saadakseen ajoneuvon pitää nyt täyttää sekä Euro 6 -luokka että toinen CO2-kriteereistä. Voimassa olevat kriteerit on esitetty alla olevassa taulukossa.

Merkittävin muutos edellisen kauden kriteereihin on Euro-päästöluokan vähimmäisvaatimustason nousu Euro 5:stä Euro 6:een. Päästöluokka kertoo ajoneuvon aiheuttamista haitallisista päästöistä.

Euro-päästökriteerit vaihtelevat henkilöauton käyttövoiman mukaan. Dieselkäyttöisillä henkilöautoilla suurin muutos on, että Euro 6 -luokka kiristää merkittävästi typenoksidipäästöjä (NOx). Dieselajoneuvojen kriteerin nostaminen Euro 6:een on perusteltua, koska typpidioksidin (NO2) pitoisuuden raja-arvon ylittyy yhä Helsingissä vilkasliikenteisissä katukuiluissa.

Bensiinikäyttöisillä ajoneuvoilla suurin muutos Euro 6 -luokkaan siirtymisessä on terveydelle haitallisten pienhiukkasten lukumäärän rajoittaminen. Tutkimusten valossa hiukkaslukumäärän rajoittamisella on yhä kasvava merkitys terveelliselle ilmanlaadulle.

KUVA: Vähäpäästöisyys kriteerit taulukko

Lisätietoa vähäpäästöisyydestä

Kaupunginhallituksen päätös kriteereistä 18.11.2019

Päästötietoja (Traficom)

NEDC- ja WLTP-mittaustavat (Traficom)08.04.2021 14:26