Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

Työpajankatu 8
00580 Helsinki
PL 58231, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 22111
Toimipiste kartalla

Pysäköinnin mobiilimaksamispalvelu

Helsingin kaupungin pysäköintipalveluita voidaan käyttää mobiililaitteen avulla. Palvelu on tarkoitettu niin kutsutuille sopimusasiakkaille, eli toimittaja ja asiakas ovat tarjoajan määrittelemällä tavalla etukäteen solmineet sopimuksen pysäköinnin maksamisesta toimittajan palvelua hyödyntäen.

Yleisten töiden lautakunta päätti 22.11.2016 tehdä sopimukset palvelun toimittajiksi auditointiprosessin läpäisseiden kanssa entisen kilpailutuksen sijaan. Sopimukset tehdään ajalle 1.1.2017–31.12.2020.

Avoimen rajapinnan malli

Avoimen rajapinnan mallilla markkinoille on mahdollista tulla myös sopimuskauden aikana. Malli on osana Helsingin strategiaa olla Suomen yrittäjämyönteisin kaupunki.

Avoimen rajapinnan mallissa kaupunki saa pysäköintimaksutulot täysimääräisinä (100 %). Yritykset saavat omat tulonsa loppukäyttäjiltä perityllä palvelumaksulla.

Yritykset toimittavat kaikki pysäköintitapahtumat kaupungin tietovarastoon (Pysäköinti HUB). Vuodesta 2017 kaupunki antaa avoimena datana hyödynnettäväksi reaaliaikaista tilannetietoa maksullisen pysäköinnin tilasta. Tavoitteena on kehittää tiedon avulla uusia palveluja, esimerkiksi julkaista tilannetietoa vapaista ja varatuista pysäköintipaikoista.

Auditointi

Markkinoille pääsyn ehtona on auditoinnin läpäisy. Auditoinnissa käydään jo standardoitujen, laadukkaaksi todettuja menetelmien avulla läpi yhtiön hallinnolliset, tietoturva- ja tietosuoja-, taloudelliset sekä palvelulliset edellytykset toimia markkinoilla.

Auditoinnin suorittaa kaupungin määrittämä kolmas, neutraali taho. Vuonna 2019 auditoinnin suorittaa CGI Suomi Oy.

Auditoinnin jälkeen hyväksytyt toimijat tekevät sopimuksen Helsingin kaupungin kanssa ja asettavat sopimusajaksi toimintansa vakuudeksi 300 000 € tilaajan hyväksymän vakuuden.

Hyväksytyiltä toimijoilta edellytetään etäluettavan pysäköintikiekon käyttöä 1.10.2017 alkaen.

Pysäköinnin mobiilimaksaminen Helsingissä

Pysäköinnin maksaminen matkapuhelimella on ollut mahdollista Helsingissä vuodesta 2002 lähtien.

Matkapuhelimella maksettujen pysäköintitapahtumien määrä on tällä hetkellä (2019 arvio) noin 4 100 000 kappaletta vuodessa, mikä on noin 79 prosenttia kaikista pysäköinneistä. 

LISÄTIETOJA
yksikön päällikkö Lauri Uski, puh. (09) 310 39638

projektipäällikkö Oskari Rantanen, puh. (09) 310 3860406.12.2019 00:46