Asukas- ja yrityspysäköinti

Kantakaupungissa asuvat autoilijat voivat hankkia asukaspysäköintitunnuksen, joka oikeuttaa pysäköimään asukaspysäköintipaikoilla. Asukaspysäköintipaikat on aina merkitty liikennemerkillä.

Tunnus ei takaa asukkaalle (tai yritykselle) pysäköintipaikkaa vaan sallii ainoastaan poikkeamisen pysäköintikielloista, joihin on liitetty asianmukainen lisäkilpi.

Yritykset voivat lunastaa autoihinsa yrityspysäköintitunnuksen. Katso omat ohjeet sivun alaosasta.

Asiakaspalvelu on osoitteessa Sörnäistenkatu 1.

Asukaspysäköintitunnus

Kuka asukaspysäköintitunnuksen saa?

Asukaspysäköintitunnuksen saa jokainen väestörekisteritietojen mukaan alueella asuva, jolla on ajokortti ja joka ajoneuvorekisterin mukaan omistaa tai hallitsee henkilö-, paketti- tai mopoautoa, tai moottoripyörää.

Mihin ajoneuvoon?

Tunnus voidaan myöntää henkilö- tai pakettiautolle, moottoripyörälle, mopoautolle tai muulle autolle, jonka kokonaismassa on enintään neljä tonnia. Jos ajoneuvo poistetaan liikenteestä, tunnus ei ole voimassa.

Kuinka monta tunnusta voi saada?

Yksi henkilö voi saada vain yhden tunnuksen. Tunnukseen voidaan merkitä kaksi rekisterinumeroa, mutta kerrallaan asukaspysäköitynä voi olla näistä vain toinen. Eri henkilöillä ei voi olla tunnusta samaan ajoneuvoon, ellei kysymyksessä ole yhteiskäyttöajoneuvo ja siihen liittyvä ns. kimppatunnus.

Miten ja mistä tunnusta haetaan?

Tunnus lunastetaan kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelusta. Tunnuksen voi lunastaa vähintään kuukaudeksi ja enintään vuodeksi kerrallaan.  Tunnuksen voi maksaa käteisellä, pankki-, Visa- tai Mastercard-kortilla.

Tunnusta lunastaessa tulee olla mukana ajokortti ja ajoneuvon rekisteritiedot tai uuden auton kauppasopimus. Suomen rekisterissä olevan ajoneuvon rekisteriotetta ei tarvitse ottaa mukaan.

Ennen luvan myöntämistä tarkistamme hakijan kotiosoitteen väestörekisteristä. Varmistathan, että tietosi ovat päivittyneet rekisteriin ennen asiointia. Kimppatunnusta haettaessa kaikkien hakijoiden tulee olla rekisteritietojen mukaan auton omistajia tai haltijoita. Tunnusta haettaessa kaikkien ajokortit ja osoitteet tarkistetaan.

Paljonko maksaa?

Asukaspysäköintitunnus maksaa 24 euroa kuukaudessa (sis. alv 24 %) vuonna 2018. Lauttasaaressa, Munkkiniemessä ja Etelä-Haagassa tunnus maksaa 12 euroa kuukaudessa. 

Kimppatunnus maksaa 24 euroa tai 12 euroa kuukaudessa alueesta riippuen. Jos tunnus koskee kahta aluetta, maksu on kaksinkertainen.

Vuonna 2019 asukastunnuksen hinta nousee 26 euroon ja Munkkiniemessä, Lauttasaaressa sekä Etelä-Haagassa 13 euroon kuukaudessa. Kimppatunnuksen hinta nousee samassa suhteessa.

Pysäköintitunnuksen hinta alueittain (pdf)

Miten tunnusta käytetään?

Tunnus tulee asettaa asukaspysäköintipaikalle pysäköitäessä tuulilasin sisäpuolelle siten, että tunnuksen etupuolen teksti kokonaisuudessaan on vaivatta luettavissa ulkoapäin. Moottoripyörään kiinnitetään näkyvälle paikalle tunnuksen vyöhyketarra.

Miten tunnus uusitaan?

Asukaspysäköintitunnus voidaan uusia kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa tai sähköisesti kaupungin verkkosivuilla. Tunnuksen uusiminen edellyttää käyntiä asiakaspalvelussa, jos tunnukseen on liitetty kahden ajoneuvon rekisterinumerot tai tunnuksen tietoihin tehdään muutoksia esimerkiksi osoitteen tai ajoneuvon vaihtumisen takia.

Miten muutoksia tunnukseen?

Jos osoite tai auto vaihtuu, on tunnus uusittava käymällä kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa. Voimassa oleva tunnus on oltava mukana uutta haettaessa.

Miten tarpeeton tunnus palautetaan?

Jos voimassa olevalle tunnukselle ei ole enää tarvetta, sen voi palauttaa joko postitse tai tulemalla asioimaan paikan päälle. Palauttaessa tulee olla mukana tilinumero rahanpalautusta varten. Rahat palautetaan jäljellä olevista täysistä kuukausista. Tunnus päätetään siihen päivään, jolloin tunnus palautetaan.

Miksi asukaspysäköintiä laajennetaan uusille alueille?

Asukaspysäköintiä ollaan laajentamassa vuonna 2018 Munkkivuoreen, Niemenmäkeen, Etelä-Haagaan ja Kivihakaan sekä lähivuosina todennäköisesti myös Kumpulaan, Toukolaan ja Käpylään. Tavoitteena on vähentää muualta tulevien työmatkapysäköintiä ja tällä tavoin helpottaa alueen asukkaiden pysäköintiä. Lisäksi autojen pitkäaikaista säilytystä pyritään siirtämään pois katujen varsilta ja helpottamaan katujen talvikunnossapitoa. 

Yrityspysäköintitunnus

Yritykset voivat lunastaa autoihinsa oman vyöhykkeensä yrityspysäköintitunnuksen. Tunnus oikeuttaa pysäköimään vyöhykkeen asukaspysäköintipaikoilla. Huomaathan, ettei tunnusta myönnetä pelkkiin työmatkoihin.

Kuka yrityspysäköintitunnuksen saa?

Tunnuksen voi lunastaa asukaspysäköintivyöhykkeellä toimiva yritys, julkisyhteisö tai elinkeinoharjoittaja.

Kuinka monta tunnusta voi saada?

Yrityksen yhtä toimipaikkaa kohti myönnetään enintään viisi tunnusta. Tunnukseen voidaan merkitä yhden ajoneuvon rekisterinumero.

Mihin ajoneuvoon?

Tunnus voidaan myöntää henkilö- tai pakettiautolle, moottoripyörälle, mopoautolle tai muulle autolle, jonka kokonaismassa on enintään neljä tonnia. Jos ajoneuvo poistetaan liikenteestä, tunnus ei ole voimassa.

Miten ja mistä tunnusta haetaan?

Tunnus lunastetaan kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelusta. Tunnuksen hakijan tulee esittää taloyhtiön isännöitsijän tai kiinteistöyhtiön antama todistus, josta ilmenee, että yritys toimii kyseisessä osoitteessa (vuokrasopimus ei ole riittävä todistus). Todistus ei saa olla kuukautta vanhempi. Kyseinen todistus on toistaiseksi ainoa tapa, jolla voimme varmistua siitä, että yritys toimii osoitteessa, johon tunnusta haetaan.

Lisäksi esitetään ajoneuvon rekisteritiedot, jonka avulla tarkistamme auton omistus- ja haltijasuhteet sekä yrityksen liikeyhteystunnuksen (y-tunnus). Suomen rekisterissä olevan ajoneuvon rekisteriotetta ei tarvitse ottaa mukaan.

Jos auto on yrityksen työntekijän omistuksessa tai hallinnassa, on lisäksi esitettävä todistus työsuhteesta sekä viimeisin palkkalaskelma, jossa on eriteltynä kilometrikorvaus.

Paljonko maksaa?

Tunnus maksaa 30,83 euroa/kk (sis. alv 24 %), ja sen voi lunastaa vähintään kuukaudeksi ja enintään vuodeksi kerrallaan. Sen voi maksaa käteisellä, pankki-, Visa- tai Mastercard-kortilla.

Miten tunnusta käytetään?

Tunnus tulee asettaa asukaspysäköintipaikalle pysäköitäessä tuulilasin sisäpuolelle siten, että tunnuksen etupuolen teksti kokonaisuudessaan on vaivatta luettavissa ulkoapäin.

Miten muutoksia tunnukseen?

Muutokset tehdään kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa. Mukana tulee olla aina voimassa oleva tunnus sekä muutokseen liittyvät dokumentit.

Miten tarpeeton tunnus palautetaan?

Jos voimassa olevalle tunnukselle ei ole enää tarvetta, sen voi palauttaa joko postitse tai tulemalla asioimaan paikan päälle. Palauttaessa tulee olla mukana tilinumero rahanpalautustavarten. Rahat palautetaan jäljellä olevista täysistä kuukausista.


Kaikkien alueiden yrityspysäköintitunnus

Kantakaupungissa sijaitsevien yritysten on mahdollista hakea pysäköintitunnus, joka käy kaikkien alueiden asukas- ja yrityspysäköintipaikoilla. Tunnuksen hinta on 61,66 euroa/kk, ja sen voi lunastaa vähintään kuukaudeksi ja enintään vuodeksi kerrallaan. Tunnuksessa on samat ehdot kuin alueellisissa yrityspysäköintitunnuksissa (ks. yllä).JAA
17.10.2018 13:21