Suoraan sisältöön

Varastosiirto


Tiellä tehtävää työtä tai järjestettävää tapahtumaa haittaava ajoneuvo voidaan siirtää kunnan varastoon, mikäli sille ei voida tilan puutteen tai muiden vastaavien syiden vuoksi tehdä lähisiirtoa. Samoin myös virheellisesti pysäköity ajoneuvo voidaan siirtää varastoon kahden vuorokauden kuluttua virheellisen pysäköinnin alkamisesta. Jos ajoneuvon pysäköinnistä kuitenkin aiheutuu huomattavaa haittaa tien käytölle, siirto voidaan toimittaa heti. Ajoneuvo voidaan siirtää varastoon myös silloin, kun ajoneuvolle on eri teoista määrätty viisi pysäköintivirhemaksua, jotka ovat lainvoimaisia ja maksamatta.

Varastosiirrosta tehdään kirjallinen päätös, joka annetaan tiedoksi ajoneuvon omistajalle tai haltijalle. Päätöksessä kehotetaan vastaanottajaa noutamaan ajoneuvo 60 päivän kuluessa tiedonsaannista uhalla, että ajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen.

Varastosiirrosta sekä ajoneuvon säilyttämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta on vastuussa ajoneuvon omistaja tai haltija. Ajoneuvo luovutetaan varastosta ajoneuvon omistajalle tai haltijalle, kun siirto- ja varastointikustannukset on maksettu. Mikäli ajoneuvo on siirretty varastoon maksamattomien lainvoimaisten pysäköintivirhemaksujen vuoksi, myös nämä virhemaksut pitää maksaa ennen ajoneuvon luovuttamista.

Miten ajoneuvon saa takaisin?

Varastoon siirretyn ajoneuvon saa takaisin, kun ajoneuvon siirto- ja säilytyskustannukset sekä siirtoon mahdollisesti liittyvät pysäköintivirhemaksut on suoritettu. Ajoneuvo luovutetaan vain ajoneuvon omistajalle tai haltijalle tai tämän valtuuttamalle henkilölle. Kustannukset:

  • Henkilö- ja pakettiauto: 177,00 euroa ensimmäiseltä 7 vuorokaudelta
  • Nelivetoiset ja muut henkilö- ja pakettiautot, joiden siirtämiseen tarvitaan apulaitteita: 213,00 euroa ensimmäiseltä 7 vuorokaudelta
  • Jokaiselta alkavalta 7 vuorokauden jaksolta peritään 26 euroa.
  • Jos ajoneuvo on viety varastoon maksamattomien pysäköintivirhemaksujen vuoksi, myös ne pitää maksaa.
  • Polkupyörät: 25,20 euroa ensimmäiseltä 7 vuorokaudelta + 5,20 / vko.

Ajoneuvon siirtyminen kaupungin omistukseen

Siirretty ajoneuvo siirtyy kaupungin omistukseen, jos omistaja ei nouda sitä 60 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon siirrosta. Helsingin kaupunki lähettää tiedon ajoneuvon siirrosta postitse virkakirjeenä. Jos ajoneuvon omistaja ei ole tiedossa, siirrosta annetaan tieto kuuluttamalla kaupunkiympäristön toimialan verkkosivuilla. Kuulutuslista on nähtävillä myös kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa ja siirtokeskuksessa.30.03.2021 08:32