Suoraan sisältöön

Muutoksenhaku päätökseen

Ajoneuvon siirtokustannusten korvaamista koskevaan päätökseen, varastosiirtopäätökseen ja rengaslukkoa koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua päätöksen tehneeltä viranomaiselta.

Kun on kyse virheellisen pysäköinnin johdosta siirretystä ajoneuvosta tai rengaslukkoa koskevasta päätöksestä, oikaisuvaatimus osoitetaan kunnalliselle pysäköinninvalvojalle. Kun kyse on tiellä tehtävän työn tai tapahtuman vuoksi siirretystä ajoneuvosta, oikaisuvaatimus osoitetaan siirtopäällikölle.

Lähi- ja varastosiirrosta aiheutuneiden kustannusten korvaamista koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua ajoneuvon omistaja tai haltija. Rengaslukkoa koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua ajoneuvon omistajan ja haltijan lisäksi myös ajoneuvon kuljettaja.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Siinä on mainittava päätös, johon oikaisua vaaditaan ja vaatimuksen perusteet sekä liitettävä ne asiakirjat, joihin asiassa halutaan vedota.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä sähköisellä lomakkeella, sähköpostilla (pysakointi(a)hel.fi) tai kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa.

Sähköinen oikaisuvaatimus >>11.12.2019 11:25