Suoraan sisältöön

Ajoneuvojen siirrot

Kaupunki voi siirtää ajoneuvon, jos se haittaa kadulla tehtävää työtä tai järjestettävää tapahtumaa. Tällöin ajoneuvolle tehdään yleensä lähisiirto, eli se siirretään esimerkiksi kadun toiselle puolelle tai läheiselle kadulle.

Auto kateissa?

Tekstaa AS (väli) rekisteritunnus numeroon 040 8481 857, niin paluuviesti kertoo siirretyn auton osoitteen. Yhden haun hinta on 0,047 euroa. Esimerkkiviesti: AS ABC-123

Apuvälineitä ennakointiin

  • Tekstiviestipalvelun kautta saa edellisenä päivänä ilmoituksen kaduista, joilta ajoneuvot tulee siirtää. Tiedot voi tilata katukohtaisesti tai postinumeroalueittain.

Mistä lisätietoja?

Ajoneuvojen siirtoasioissa sinua neuvoo kaupunkiympäristön asiakaspalvelu. Jos haluat kysyä varastoon siirretyn ajoneuvon noutamisesta, ota yhteyttä Ajoneuvojen siirtokeskukseen.

Lähisiirron periaatteet

Tiellä tehtävästä työstä ja siihen liittyvästä ajoneuvojen siirtokehotuksesta ilmoitetaan siirtokehotustauluilla vähintään kahta vuorokautta ennen siirtoihin ryhtymistä. Poikkeuksellisissa tilanteissa siirtoja voidaan tehdä myös ilmoittamatta niistä ennakkoon, mutta tällaisessa tapauksessa ajoneuvon lähisiirto on maksuton.


Ajoneuvolle voidaan tehdä lähisiirto myös virheellisen pysäköinnin vuoksi. Tällöin siirtoon voidaan kuitenkin ryhtyä vasta kahden vuorokauden kuluttua virheellisen pysäköinnin alkamisesta. Jos ajoneuvon pysäköinnistä kuitenkin aiheutuu huomattavaa haittaa tien käytölle, lähisiirto voidaan toimittaa heti.

Ajoneuvon lähisiirrosta aiheutuneista kustannuksista vastaa yleensä ajoneuvon omistaja tai haltija. Lähisiirto on kuitenkin maksuton, jos ajoneuvo on ollut pysäköitynä ennen siirtokehotustaulujen pystyttämistä tai tauluja ei ole käytetty.

Muutoksenhaku päätökseen >>


Lisätietoja

Siirtohinnat
Varastoon siirretyt ajoneuvot ja siirtyminen kaupungin omistukseen
Hylätyt ajoneuvot
Oikaisuvaatimus siirrosta
Tietoa rengaslukosta
Katujen puhdistussuunnitelmat18.08.2021 17:14