Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

Työpajankatu 8
00580 Helsinki
PL 58231, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 22111
Toimipiste kartalla

Kunnossapito, rakentaminen ja suunnittelu


Pyöräteiden kunnossapito

Pyöräreittien kunnossapidosta vastaa kaupunkiympäristön toimiala. Palautetta kunnossapidosta voi antaa palautelomakkeella.

Anna palautetta >>
Pyöräteiden talvikunnossapito >> 
Lisätietoa kunnossapidosta >>

 

Pyöräteiden rakentaminen

Lähivuosina pyöräreittejä rakennetaan ja parannetaan erityisesti kantakaupungissa. Pyöräily tehdään nykyistä helpommaksi mm. rakentamalla yksisuuntaisia pyöräteitä ja -kaistoja sekä parantamalla risteysjärjestelyitä. Lisäksi baanaverkostoa laajennetaan. Uusilla väylillä pyöräilyn ja jalankulun erotteluun kiinnitetään erityistä huomiota. 

Kantakaupungin merkittävimmät pyöräliikennehankkeet vuoteen 2025 asti
Kantakaupungin merkittävimmät hankkeet vuoteen 2025 asti. 
Avaa tarkempi kuva pdf-muodossa >>

Kuluvan vuoden katurakennuskohteista saa tietoa kaupungin karttapalvelusta.
 

Pyöräteiden suunnittelu

Pyöräteiden sijainti ja liikenteelliset ratkaisut (esim. pyörätie vai -kaista) määritellään liikennesuunnitelmissa. Liikennesuunnitelmien pohjalta laaditaan yksityiskohtaiset katu- ja rakennussuunnitelmat. Suunnittelusta vastaa kaupunkiympäristön toimiala. Suunnitteluun voi osallistua antamalla palautetta valmisteilla olevista suunnitelmista.

Nähtävillä olevat liikennesuunnitelmat >> 
Nähtävillä olevat katusuunnitelmat >>
Liikennesuunnitelmat kartalla >>
Valmistuneet katusuunnitelmat >>
Liikenne- ja katusuunnittelu >>


Ohjeet ja suunnitelmat02.11.2020 13:30