Kunnossapito, rakentaminen ja suunnittelu


Pyöräteiden kunnossapito

Pyöräreittien kunnossapidosta vastaa rakennusvirasto sekä joidenkin ulkoilualueiden osalta liikuntavirasto. Palautetta kunnossapidosta voi antaa palautelomakkeella.

Anna palautetta >>
Pyöräteiden talvikunnossapito >> 
Lisätietoa kunnossapidosta >>

 

Pyöräteiden rakentaminen

Lähivuosina pyöräreittejä rakennetaan ja parannetaan erityisesti kantakaupungissa. Pyöräily tehdään nykyistä helpommaksi mm. rakentamalla yksisuuntaisia pyöräteitä ja -kaistoja sekä parantamalla risteysjärjestelyitä. Lisäksi baanaverkostoa laajennetaan. Uusilla väylillä pyöräilyn ja jalankulun erotteluun kiinnitetään erityistä huomiota. 

Keskustan pyöräverkon kuvan suurennos
Kantakaupungin merkittävimmät hankkeet vuoteen 2025 asti. 
Avaa isompi kuva >>

Kuluvan vuoden rakennuskohteista saa lisätietoa rakennusviraston Työkohteet-sivuilta.
 

Pyöräteiden suunnittelu

Pyöräteiden suunnittelun vaiheet

Pyöräteiden sijainti ja liikenteelliset ratkaisut (esim. pyörätie vai -kaista) määritellään liikennesuunnitelmissa, joiden laatimisesta vastaa kaupunkisuunnitteluvirasto.

Liikennesuunnitelmien pohjalta rakennusvirasto laatii yksityiskohtaiset katu- ja rakennussuunnitelmat sekä tilaa rakennustyöt. 

Liikenne- ja katusuunnitteluun voi osallistua antamalla palautetta valmisteilla olevista suunnitelmista.

Nähtävillä olevat liikennesuunnitelmat >> 
Nähtävillä olevat katusuunnitelmat >> 
Liikennesuunnitelmat kartalla >>
Valmistuneet katusuunnitelmat >>
Liikenne- ja katusuunnittelu >>


Ohjeet ja suunnitelmat

Tutustu myös pyöräliikennettä koskeviin selvityksiin ja tilastoihin.


 JAA
06.02.2017 15:45