Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
PL 58231, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 22111
Lue lisää
Toimipiste kartalla

Pyöräliikenteen edistäminen

Helsingin tavoitteena on nostaa pyörämatkojen osuus 15 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2018 pyörällä taittui 11 prosenttia Helsingissä tehtävistä matkoista. Pyöräilyn lisäämisellä tavoitellaan viihtyisää ja elinvoimaista kaupunkia. Kun Helsingin väkiluku kasvaa, pitää kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen suosiota lisätä, jotta kaupungin liikenne säilyy toimivana.

Keinoja pyöräliikenteen lisäämiseen on listattu pyöräilyn edistämisohjelmassa, jonka kaupunginhallitus hyväksyi tammikuussa 2014. Ohjelma päivitetään vuosien 2019–2020 aikana. Uudessa ohjelmassa etsitään ratkaisuja pyöräliikenteen osuuden nopeampaan kasvattamiseen ja päivitetään tavoitteet vastaamaan kaupungin uudistettua strategiaa.

Päivitettävässä ohjelmassa tähdätään edelleen pyöräilyn houkuttelevuuden parantamiseen jokapäiväisillä matkoilla. Ohjelmassa paneudutaan erityisesti niihin tekijöihin, jotka tutkimuksen mukaan saisivat helsinkiläiset pyöräilemään enemmän. Näitä tekijöitä ovat pyöräliikenteen väylät, pysäköinti, ylläpito, työmaan aikaiset järjestelyt ja viestintä.

Helsingin pyöräliikenneverkon suurimmat ongelmat ovat kantakaupungissa, jossa reitit ovat katkonaisia. Koska keskustaan ei juuri mahdu uusia kaksisuuntaisia pyöräteitä, kantakaupunkiin suunnitellaan lisää yksisuuntaisia pyöräteitä ja -kaistoja. Toteutettavaa on myös koko kaupungin kattavassa, 130 kilometrin mittaisessa baanaverkossa, josta on tähän mennessä rakennettu kuusi kilometriä. Päivitettävässä ohjelmassa haetaan ratkaisuja verkon toteuttamiseksi aiempaa nopeammin. Tarkemmin pyöräliikenteen tilanteeseen voi perehtyä uusimman pyöräilykatsauksen avulla. 

Euro pyöräilyyn tuo lähes kahdeksan euron hyödyt

Tammikuussa 2013 valmistunut pyöräilyn hyötyjä ja kustannuksia arvioinut selvitys osoittaa, että 20 miljoonan euron pyöräilyinvestoinneilla saavutettaisiin vuosittain miljoonien eurojen yhteiskuntataloudelliset hyödyt erityisesti terveysvaikutuksina ja parantuneena saavutettavuutena. Investointien hyötykustannussuhde on lähes kahdeksan eli yhdellä eurolla saadaan kahdeksan euron arvosta hyötyjä.

Pyöräliikenteen suunnittelu ja muut taustatiedot >>

Blogi pyöräliikenteen suunnittelusta >>

Pyöräilyn edistämisohjelma (pdf) >>

Pyöräilyn hyödyt ja kustannukset Helsingissä (pdf) >>

Pyöräilybarometri 2018 (pdf) >>

Pyöräilykatsaus 2019 (pdf) >>

Tutkimus ja tilastot >>

Pyöräily­metropoli.fi

Lisätietoja: Helsingin pyöräilykoordinaattori
Reetta Keisanen
p. 09 310 20829JAA
06.12.2019 01:07