Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

Työpajankatu 8
00580 Helsinki
PL 58231, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 22111
Toimipiste kartalla

Pyöräliikenteen edistäminen

Helsingin tavoitteena oli nostaa pyörämatkojen osuus 15 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2019 pyörällä taittui 9 prosenttia Helsingissä tehtävistä matkoista, joten tavoitteesta ollaan vielä jäljessä. Helsingissä onkin ryhdytty määrätietoisiin toimiin tavoitteen saavuttamiseksi.

Pyöräilyn lisäämisellä tavoitellaan viihtyisää ja elinvoimaista kaupunkia. Kun Helsingin väkiluku kasvaa, pitää kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen suosiota lisätä, jotta kaupungin liikenne säilyy toimivana.

Keinoja pyöräliikenteen lisäämiseen on listattu pyöräilyn edistämisohjelmassa, jonka kaupunginhallitus hyväksyi tammikuussa 2014. Ohjelma päivitetään vuonna 2020. Uudessa ohjelmassa etsitään ratkaisuja pyöräliikenteen osuuden nopeampaan kasvattamiseen ja päivitetään tavoitteet vastaamaan kaupungin uudistettua strategiaa.

Päivitettävässä ohjelmassa tähdätään edelleen pyöräliikenteen houkuttelevuuden parantamiseen jokapäiväisillä matkoilla. Ohjelmassa paneudutaan erityisesti niihin tekijöihin, jotka tutkimuksen mukaan saisivat helsinkiläiset pyöräilemään enemmän. Näitä tekijöitä ovat pyöräliikenteen väylät, pysäköinti, ylläpito, työmaan aikaiset järjestelyt ja viestintä.

Helsingin pyöräliikenneverkon suurimmat ongelmat ovat kantakaupungissa, jossa reitit ovat katkonaisia. Koska keskustaan ei juuri mahdu uusia kaksisuuntaisia pyöräteitä, kantakaupunkiin suunnitellaan lisää yksisuuntaisia pyöräteitä ja -kaistoja. Toteutettavaa on myös koko kaupungin kattavassa, 130 kilometrin mittaisessa baanaverkossa, josta on tähän mennessä rakennettu baanoilta vaadittavalla laatutasolla kuusi kilometriä. Päivitettävässä ohjelmassa haetaan ratkaisuja verkon toteuttamiseksi aiempaa nopeammin. Tarkemmin pyöräliikenteen tilanteeseen voi perehtyä uusimman pyöräilykatsauksen avulla.

Euro pyöräilyyn tuo lähes kahdeksan euron hyödyt

Tammikuussa 2013 valmistunut pyöräilyn hyötyjä ja kustannuksia arvioinut selvitys osoittaa, että 20 miljoonan euron pyöräilyinvestoinneilla saavutettaisiin vuosittain miljoonien eurojen yhteiskuntataloudelliset hyödyt erityisesti terveysvaikutuksina ja parantuneena saavutettavuutena. Investointien hyötykustannussuhde on lähes kahdeksan eli yhdellä oikein sijoitetulla eurolla saadaan kahdeksan euron arvosta hyötyä.

Pyöräliikenteen kehittämisohjelma 2020–2025 (pdf 16 Mt)

Pyöräliikenteen suunnittelu ja muut taustatiedot »

Blogi pyöräliikenteen suunnittelusta »

Pyöräilyn edistämisohjelma (pdf) »

Pyöräilyn hyödyt ja kustannukset Helsingissä (pdf) »

Pyöräilybarometri 2018 (pdf) »

Pyöräilykatsaus 2019 (pdf) »

Tutkimus ja tilastot »

Pyöräily­metropoli.fi

Lisätietoja:
Liikennesuunnittelija Oskari Kaupinmäki
puh. 09 310 22589
etunimi.sukunimi@hel.fi09.12.2020 08:41