Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

Työpajankatu 8
00580 Helsinki
PL 58231, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 22111
Toimipiste kartalla

Kävely

Kävely on keskustan tärkein liikkumismuoto. Ydinkeskustaan halutaan luoda laaja yhtenäinen kävelyalue, joka muodostuu kävelykaduista, levennetyistä jalkakäytävistä ja kävelypainotteisista joukkoliikennekaduista. Kävelyalueita täydentävät kortteleita läpäisevät lasikatteiset pihat ja kauppakujat.

Kävelykeskustan yleissuunnitelma hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa vuonna 1989. Tämän jälkeen kävelykatuja (mm. Kluuvikatu, Mikonkatu ja Keskuskatu) ja jalankulkualueiden laajennuksia (esim. Pohjoisesplanadi) on toteutettu vaiheittain.  

Helsinki tutkii parhaillaan, miten ydinkeskustan viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta edistävää kävelykeskustaa voitaisiin merkittävästi laajentaa. Samalla selvitetään keskustan läpiajoliikennettä ja satamien raskasta liikennettä katutilassa vähentävän maanalaisen kokoojakadun edellytykset. Toteutuessaan kokoojakatu rahoitettaisiin isolta osin tienkäyttömaksuin. Työtä tehdään yhdessä keskustan yrittäjien ja muun elinkeinoelämän toimijoiden sekä kaupunkilaisten kanssa.

Lisätietoja:

Keskustan suunnittelu

Jalankulkijamäärät kartalla

Kiva keskusta kävelijöille -karttakyselyn tulokset

Helsingin jalankulkuympäristöt – Jalankulkututkimuksen laadulliset arviot vuonna 2016

Kävelyn hakuteos Pedia

Interaktiivinen kartta kävelyreittikyselyn tuloksista (2018)

Yhteenveto kävelyreittikyselyn tuloksista (2018)

Reittianalyysi kävelyreittikyselyn tuloksista (2018)

Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/kavely.06.12.2019 01:07