Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
PL 58231, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 22111
Lue lisää
Toimipiste kartalla

Kävely

Kävely on keskustan tärkein liikkumismuoto. Ydinkeskustaan halutaan luoda laaja yhtenäinen kävelyalue, joka muodostuu kävelykaduista, levennetyistä jalkakäytävistä ja kävelypainotteisista joukkoliikennekaduista. Kävelyalueita täydentävät kortteleita läpäisevät lasikatteiset pihat ja kauppakujat.

Kävelykeskustan yleissuunnitelma hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa vuona 1989. Tämän jälkeen kävelykatuja (mm. Kluuvikatu, Mikonkatu ja Keskuskatu) ja jalankulualueiden laajennuksia (esim. Pohjoisesplanadi) on toteutettu vaiheittain.  

Helsinki tutkii parhaillaan, miten ydinkeskustan viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta edistävää kävelykeskustaa voitaisiin merkittävästi laajentaa. Samalla selvitetään keskustan läpiajoliikennettä ja satamien raskasta liikennettä katutilassa vähentävän maanalaisen kokoojakadun edellytykset. Toteutuessaan kokoojakatu rahoitettaisiin isolta osin tienkäyttömaksuin. Työtä tehdään yhdessä keskustan yrittäjien ja muun elinkeinoelämän toimijoiden sekä kaupunkilaisten kanssa.

Lisätietoja:

Keskustan suunnittelu

Jalankulkijamäärät kartalla

Kiva keskusta kävelijöille -karttakyselyn tulokset

Helsingin jalankulkuympäristöt – Jalankulkututkimuksen laadulliset arviot vuonna 2016

Kävelyn hakuteos Pedia

Interaktiivinen kartta kävelyreittikyselyn tuloksista (2018)

Yhteenveto kävelyreittikyselyn tuloksista (2018)

Reittianalyysi kävelyreittikyselyn tuloksista (2018)JAA
23.11.2018 14:36