Kävely

Kävely on keskustan tärkein liikkumismuoto. Ydinkeskustaan halutaan luoda laaja yhtenäinen kävelyalue, joka muodostuu kävelykaduista, levennetyistä jalkakäytävistä ja kävelypainotteisista joukkoliikennekaduista. Kävelyalueita täydentävät kortteleita läpäisevät lasikatteiset pihat ja kauppakujat.

Kävelykeskustan yleissuunnitelma hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa vuona 1989. Tämän jälkeen kävelykatuja (mm. Kluuvikatu, Mikonkatu ja Keskuskatu) ja jalankulualueiden laajennuksia (esim. Pohjoisesplanadi) on toteutettu vaiheittain.  

Keskustan maanalainen pysäköinti ja huoltoliikenne tarjoavat mahdollisuuksia kävelykeskustan laajentamiselle sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiselle. 

Vuoden 2017 aikana laaditaan yleiset periaatteet kävelykeskustan kehittämiselle. Periaatesuunnitelma on pohjana yksityiskohtaisemmalle jatkosuunnittelulle.

Lisätietoja:

Kävelykeskustan rajaus ja määritelmä

Auto- ja raitioliikenteen määrä kartalla

Jalankulkijamäärät kartalla

Kiva keskusta kävelijöille -karttakyselyn tulokset

Helsingin jalankulkuympäristöt – Jalankulkututkimuksen laadulliset arviot vuonna 2016

Kävelyn hakuteos Pedia

 

 JAA
30.10.2017 12:17