Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

Työpajankatu 8
00580 Helsinki
PL 58231, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 22111
Toimipiste kartalla

Kävely

Kävely on keskustan tärkein liikkumismuoto. Ydinkeskustaan halutaan luoda laaja yhtenäinen kävelyalue, joka muodostuu kävelykaduista, levennetyistä jalkakäytävistä ja kävelypainotteisista joukkoliikennekaduista. Kävelyalueita täydentävät kortteleita läpäisevät lasikatteiset pihat ja kauppakujat.

Kävelykeskustan yleissuunnitelma hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa vuonna 1989. Tämän jälkeen kävelykatuja (mm. Kluuvikatu, Mikonkatu ja Keskuskatu) ja jalankulkualueiden laajennuksia (esim. Pohjoisesplanadi) on toteutettu vaiheittain.  

Helsinki tutkii parhaillaan, miten ydinkeskustan viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta edistävää kävelykeskustaa voitaisiin merkittävästi laajentaa. Samalla selvitetään keskustan läpiajoliikennettä ja satamien raskasta liikennettä katutilassa vähentävän maanalaisen kokoojakadun edellytykset. Toteutuessaan kokoojakatu rahoitettaisiin isolta osin tienkäyttömaksuin. Työtä tehdään yhdessä keskustan yrittäjien ja muun elinkeinoelämän toimijoiden sekä kaupunkilaisten kanssa.

Lisätietoja ja selvityksiä kävelystä:

Helsingin kävelyn edistämisohjelma (2022)

Keskustan suunnittelu

Jalankulkijamäärät kartalla

Helsingin keskustan asiointiselvitys (2019)

Kiva keskusta kävelijöille -karttakyselyn tulokset

Helsingin jalankulkuympäristöt – Jalankulkututkimuksen laadulliset arviot vuonna 2016

Helsingin kävelyn edistämisohjelma: tutkimuskatsaus (2020)

Jalan kaupunginosissa -asukaskyselyn tulokset (2020)

Interaktiivinen kartta kävelyreittikyselyn tuloksista (2018)


Yhteenveto kävelyreittikyselyn tuloksista (2018)

Reittianalyysi kävelyreittikyselyn tuloksista (2018)

Kävely-ympäristön laadun havainnointitutkimuksia kartalla

Kävely-ympäristön laadun havainnointitutkimus: Malmi

Kävely-ympäristön laadun havainnointitutkimus: Kannelmäki

Traficom: Kävely ja pyöräily





Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/kavely.



01.08.2022 11:21