Suoraan sisältöön

Ympäristönsuojelu

Viikinkaari 2a
00790 Helsinki
PL 58235, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
Lue lisää
Toimipiste kartalla

HKL, Helsinki

Toinen linja 7 A
00530 Helsinki
PL 53250, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 1071
Lue lisää
Toimipiste kartalla

Tieliikenne aiheuttaa haittoja

Liikenne, erityisesti moottoriliikenne, aiheuttaa monenlaisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Tärkeimpiä vaikutuksia ovat ilmastonmuutos, ilmanlaadun heikkeneminen ja melu.

Liikenneväylät ja pysäköinti vaativat paljon tilaa. Väylien ja liikennevälineiden rakentaminen myös kuluttaa materiaaleja ja aiheuttaa jätteitä. Muita liikenteen merkittäviä haittoja ovat luonnonvarojen käyttö, luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja pohjavesien pilaantuminen.

Joukkoliikenne sekä kävely ja pyöräily avainasemassa haittojen torjunnassa

Ajoneuvotekniikan kehittyminen ja uudet polttoaineet vähentävät tehokkaasti päästöjä, mutta autokannan uusiutuminen on melko hidasta.

Autoliikenteen päästöjä voidaan vähentää eheyttämällä yhdyskuntarakennetta, parantamalla joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä sekä rajoittamalla autoliikennettä esimerkiksi hinnoittelun keinoin.

Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa päästöihin ja ilmanlaatuun kulkemalla auton sijasta joukkoliikenteellä, pyörällä tai jalan. Kimppakyydit, autojen yhteiskäyttö, matkojen yhdistely, taloudellinen ajotapa ja vähäpäästöisen auton valinta ovat myös keinoja vähentää autoilusta aiheutuvia päästöjä.

Lentoliikenteen ympäristövaikutuksetJAA
10.10.2018 08:18

Ympäristövyöhyke

Ympäristövyöhykkeellä rajoitetaan bussien ja jäteautojen päästöjä.

Jakelu- ja kuljetusliikenteen ympäristöasiat –seminaari 7.11.2018

Yrityksille suunnatun seminaarin järjestävät Helsingin kaupunki ja Helsingin Seudun Kuljetusyrittäjät ry.

Lue lisää