Suoraan sisältöön

Ympäristönsuojelu

Viikinkaari 2a
00790 Helsinki
PL 58235, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
Lue lisää
Toimipiste kartalla

Liikenteen melukartat

Helsingin kaupungin meluselvityksessä 2017 on arvioitu liikennemelun leviämistä ympäristössä. 

Karttapalvelusta löytyy sekä EU-meluselvityksen että kansallisen meluselvityksen melukartat. EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisen meluselvityksen 2017 tuloksia ei voida suoraan verrata kansallisiin melutason ohjearvoihin.

Kansallisessa meluselvityksessä esitetyt melutasot ovat päivä- ja yöajan keskiäänitasoja, joita sen sijaan voidaan verrata melutason ohjearvoihin.

Meluselvitykset ovat strategisen tason selvityksiä, jotka antavat kokonaiskuvan Helsingin melutilanteesta.

Karttapalvelu kartta.hel.fiJAA
08.10.2018 10:48