Paikkatietoaineistot

Helsingin kaupungin kartta- ja paikkatietoaineistoihin sisältyvät itse paikkatietoaineistot, niistä tuotetut erilaiset karttatuotteet sekä eri tarkoituksiin ylläpidettävät rekisterit. Kaupungin eri toimialat tuottavat ja ylläpitävät aineistoja. 

Eri paikkatiedot ja rekisterit hyödyntävät kaupungin kartastoa, joka sisältää sekä yksityiskohtaisia karttoja että yleistettyjä opastavia karttoja. Tämän lisäksi kartastoon sisältyy ilmakuva- ja laserkeilaussarjoja eri vuosilta. Kaupungin kartastoa ylläpitää kaupunkiympäristö toimialan kaupunkimittauspalvelut.

Kaupungilla on lukuisia eri verkkopalveluita, joiden kautta aineistoja ja rekistereitä voi hyödyntää. Helsingin kaupungin ylläpitämät omat paikkatietoaineistot ovat tarkin ja ajantasaisin karttamuotoinen tietolähde Helsingin alueelta. 

Helsingin karttapalvelu

Helsingin palvelukartta

 

Kansallisen tason paikkatietoa verkossa

Paikkatietoikkuna, Maanmittauslaitos, kansallinen paikkatietoportaali, valtionhallinnon ja kuntien karttoja.

Paikkatietojen yhteiskäyttö, Maanmittauslaitos.

Suomi.fi, valtakunnalliset palvelut.

Maaperä- ja korkeustietoa.

Liiteri - Ympäristötietoa Suomesta (Syke).

Pääkaupunkiseudun paikkatietoa verkossa

Reittiopas, HSL.

Helsingin seudun opaskartta

HSY:n karttapalvelu

Jälki - arkiliikenteen hiilidioksidilaskuri (HSL)

HSY seututieto.

Espoon karttapalvelu

Vantaan karttapalvelu

Maakuntakaavat, Uudenmaan liiton karttapalvelu

 

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä

Helsinki otti käyttöön sekä uuden koordinaatti- että korkeusjärjestelmän joulukuussa 2012. Järjestelmien muutos toteutettiin samanaikaisesti koko pääkaupunkiseudulla. 

Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa käyttävät seuraavia koordinaatti- ja korkeusjärjestelmiä:

• ETRS-GK25-tasokoordinaatisto, joka perustuu eurooppalaisen ETRS89-koordinaattijärjestelmän suomalaiseen realisaatioon EUREF-FIN. Koordinaatiston kansainvälinen tunniste on EPSG:3879. 
• N2000-korkeusjärjestelmä. 

Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto ja NN-korkeusjärjestelmä sekä muiden kaupunkien vastaavat paikalliset järjestelmät poistuvat käytöstä siirtymäajan kuluessa. 

Lisätietoja: Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät.JAA
16.02.2018 15:54