Suoraan sisältöön

Karttojen käyttö- ja julkaisuluvat

Kartta- ja paikkatietoaineistojen käyttö on maksullista (aineiston käyttöoikeuden tilaus) kaupunkimittauspalvelujen hinnaston (linkki) mukaisesti.

Kartan julkaisun yhteydessä on käytettävä aineiston tekijänoikeus- ja lähdemainintaa esimerkiksi muodossa:
© Kaupunkimittauspalvelut, Helsinki <tilauskohtainen numero> / 2021
Erillinen luvanvarainen julkaisulupa tarvitaan ainoastaan aineistoissa, jotka sisältävät johtokartta- tai maanalaisten tilojen aineistoja. 

Aineistotilaukset voi tehdä sähköpostitse riittävin yhteys- ja laskutustiedoin (laskun maksaja ja tämän tarvitsemat laskun tunnistetiedot) varustettuna osoitteeseen karttatilaukset@hel.fi. Puhelintiedustelut numerosta (09) 310 22111.

Tilauksen toimittamiseksi tehtävä henkilötyö (irrotus, formaatti- ja järjestelmämuunnokset, muu aineiston valmistelu) ja muut toimituskulut veloitetaan kaupunkimittauspalvelujen hinnaston mukaisesti erikseen lähetettävällä laskulla. Henkilötyön minimiveloitus on yksi tunti.

Karttapalvelut ja rajapintapalvelut
Perinteisten karttatiedostojen käytön rinnalla kaupunkimittauspalvelujen kartta- ja paikkatietoaineistot ovat jakelussa seuraavissa Helsingin kaupungin web-palveluissa: 
- Internetissä Helsingin karttapalvelu https://kartta.hel.fi/
- Avoimen datan aineistot ja lisätiedot kaupunkimittauksen rajapintapalveluista https://kartta.hel.fi/avoindata

Yhteystiedot ja tiedustelut
karttatilaukset@hel.fi, puhelin: (09) 310 22111
Kaupunkimittauspalvelut, Kartat ja paikkatiedot -yksikkö, Karttatuotteet-tiimi  27.01.2021 15:07
Tiedustelut: 

Digitaaliset kartat: Karttatuotteet, p. (09) 310 22111; karttatilaukset@hel.fi

Karttapalvelut verkossa: paikkatieto@hel.fi

Rakennuslupakartat, painetut kartat, Toimialan yhteinen asiakaspalvelu: p. (09) 310 22111; kymp.kami.asiakaspalvelu@hel.fi  

Osoitetiedustelut: Osoitepalvelu, p. (09) 310 22111; kymp.osoitteet@hel.fi