Helsingin kartat ja ilmakuvat

Karttapalvelut verkossa

Helsingin kaupunki ylläpitää verkossa monia kaikille avoimia karttapalveluita, kuten:

Helsingin kaupungin karttapalvelu on verkkokarttaportaali, jonka kautta voi selata useita eri kartta- ja paikkatietoaineistoja. Palvelun kautta voi myös etsiä kiinteistöjä, rakennuksia, kaavakarttoja sekä ympäristöä koskevia rekisteritietoja. Palvelusta löytyy useita eri pohjakarttoja, kuten opaskartta, kiinteistökartta, ortoilmakuvia sekä laaja kokoelma historiallisia karttoja ja ilmakuvia. kartta.hel.fi

Pääkaupunkiseudun opaskarttapalvelu on helppokäyttöinen osoitekantapohjainen verkkosovellus. Kartalla liikutaan hiiren avulla tai syöttämällä haluttu osoite hakuruutuun. Ohjelma avaa karttaruudun haetun osoitteen kohdalta. kartta.helsinginseutu.fi

Pääkaupunkiseudun palvelukartalta voit etsiä kaikki asuinalueesi kunnalliset palvelut osoite-ja yhteystietoineen sekä tiedot palvelupisteen esteettömyydestä. Palvelukartta on pääkaupunkiseudun yhteinen sovellus, ja johon kuuluvat Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit. www.hel.fi/palvelukartta

Päätökset-palvelussa voi hakea kaupungin tekemiä päätöksiä esimerkiksi kotisoitteensa lähiympäristöä koskien. dev.hel.fi/paatokset/
 

3D-mallit, painetut ja digitaaliset kartat sekä ilmakuvat

3D-mallit

Kaupunki hyödyntää yhtäaikaisesti kahta uuden sukupolven 3D-kaupunkimallia: semanttista kaupunkitietomallia ja visuaalista kolmioverkkomallia. Ne perustuvat uusimpiin mittaus-, mallinnus- ja tietomallimenetelmiin. Monikäyttöisten mallien avulla voidaan laskea ja visualisoida kaupunkianalyysejä. Malleja voi soveltaa muiden muassa elinkeinoelämän, matkailun, navigaation, pelastustoimen, televerkkojen rakentamisen sekä kiinteistöhallinnan ja aluesuunnittelun tarpeisiin.  
Lisätietoa avoimen datan 3D-malleista
Linkit: 3D-kaupunkimalli, kolmioverkkomalli


Kartat

Kaupunki laatii alueeltaan tarkkoja teknisiä kartastoja, kuten kantakartta, kiinteistökartta ja johtokartta sekä yleispiirteisempiä opastavia karttatuotteita, kuten opaskartta ja kuvakartta.
Lisätietoa kartoista löydät Paikkatietoaineisto-sivulta.
Kuvailutiedot eli metatiedot eri kartoista löytyvät Helsingin paikkatietohakemistosta.

Tiedustelut painetuista kartoista: p. (09) 310 22111, asiakaspalvelu.kmo@hel.fi

Ilmakuvat

Helsinki on tilannut ilmakuvauksia alueeltaan 1930-luvulta lähtien. Kaupungilla on  käytössään laajat arkistot ilma-, viisto- ja ortoilmakuvia. Ilmakuvista löytyy lisätietoa ilmakuvasivustolta.

Tiedustelut sähköisistä kartoista: p. (09) 310 22111, karttatilaukset@hel.fi

Helsingin paikkatietohakemisto

Paikkatietohakemisto on Helsingin kaupungin yhteinen palvelu, johon kerätään kaupungin eri hallintokuntien paikkatietoaineistojen ja -palveluiden metatiedot eli kuvailutiedot. 

Paikkatietohakemistosta löytyy muun muassa paikkatietoaineiston nimi, lyhyt kuvaus, käyttötarkoitus sekä tieto aineistojen ajantasaisuudesta ja ylläpitomenetelmistä. Hakemistossa on myös kuvattu lyhyesti aineiston historiaa.

Paikkatietohakemistoa ylläpitää teknisesti Kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut. Kukin hallintokunta ylläpitää omien paikkatietojensa metatietoja.

Tiedustelut: paikkatieto@hel.fi.

Web-rajapinnat

Helsingin kaupunki jakaa kartta-aineistoja myös web-rajapintojen (WMS, WFS, RSS) avulla. Rajapintoja voidaan hyödyntää web-selaimen avulla, mutta helpointa rajapinnan käyttö on paikkatieto-ohjelmalla. Kaupallisten ohjelmien ohella on saatavana myös ilmaisia avoimen koodin paikkatieto-ohjelmia (kuten QGIS). Rajapintapalvelun kautta käytettynä kartat ovat aina ajan tasalla, ja niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi taustakarttana paikkatieto-ohjelmassa ilman erillistä tiedostolatausta.
Lisätietoja rajapinnoista: p. (09) 310 22111, karttatilaukset@hel.fi.
Lisätietoja avoimista rajapinnoista avoimet paikkatietoaineistot sivulta. 

Avoimet kartta-aineistot 

Helsingin kaupungin avoimista kartta-aineistoista (ns. avoin data) saa lisätietoja sivulta: avoimet paikkatiedot.JAA
23.07.2018 11:44