Suoraan sisältöön

Kaupunkimittauspalvelut

Työpajankatu 8
00580 Helsinki
PL 58232, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 1691
Toimipiste kartalla

Kaupunkimittauspalvelut, Asiakaspalvelu

Työpajankatu 8
00580 Helsinki
PL 58232, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 22111
Toimipiste kartalla

Helsingin kartat ja ilmakuvat

Karttapalvelut verkossa

Helsingin kaupunki ylläpitää verkossa monia kaikille avoimia karttapalveluita, kuten:

Helsingin kaupungin karttapalvelun kautta voi selata useita eri Helsingin kaupungin tuottamia ja ylläpitämiä kartta- ja paikkatietoaineistoja. Palvelun kautta voi etsiä kiinteistöjä, rakennuksia, kaavoja sekä luontoa koskevia erilaisia tietoja. Palvelusta löytyy useita eri pohjakarttoja, kuten kantakartta, kiinteistökartta ja opaskartta. Palvelussa on myös laaja kokoelma ortoilmakuvia eri vuosilta sekä monia historiallisia karttoja. kartta.hel.fi

Pääkaupunkiseudun palvelukartalta voit etsiä kaikki asuinalueesi kunnalliset palvelut osoite-ja yhteystietoineen sekä tiedot palvelupisteen esteettömyydestä. Palvelukartta on pääkaupunkiseudun yhteinen sovellus, ja sieltä voi etsiä Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien palveluja. www.hel.fi/palvelukartta

Päätökset-palvelussa voi hakea kaupungin tekemiä päätöksiä esimerkiksi kotiosoitteen lähiympäristöstä. dev.hel.fi/paatokset/

3D-mallit, painetut ja digitaaliset kartat sekä ilmakuvat

3D-kaupunkimallit

Helsingin kaupunki on tuottanut kaksi uuden sukupolven 3D-kaupunkimallia: semanttinen kaupunkitietomalli ja visuaalinen kolmioverkkomalli. Ne perustuvat uusimpiin mittaus-, mallinnus- ja tietomallimenetelmiin. Monikäyttöisten mallien avulla voidaan tuottaa ja visualisoida erilaisia kartta-analyysejä. Malleja voi soveltaa muiden muassa elinkeinoelämän, matkailun, navigaation, pelastustoimen, televerkkojen rakentamisen sekä kiinteistöhallinnan ja aluesuunnittelun tarpeisiin.  
Lisätietoa avoimen datan 3D-malleista.
Linkit: 3D-kaupunkimalli, kolmioverkkomalli

Kartat

Kaupunki laatii alueeltaan tarkkoja teknisiä kartastoja, kuten kantakartta, kiinteistökartta ja johtokartta sekä yleispiirteisempiä opastavia karttatuotteita, kuten opaskartta. Karttoja julkaistaan pääosin sähköisessä muodossa rasteri- ja vektoritiedostoina mutta myös painettuja karttoja on saatavilla.
Lisätietoa kartoista löydät Paikkatietoaineistot-sivulta.
Kuvailutiedot eli metatiedot eri kartoista löytyvät Helsingin paikkatietohakemistosta.
Tiedustelut painetuista kartoista: p. (09) 310 22111, sähköposti kymp.kami.asiakaspalvelu@hel.fi  

Ilmakuvat

Helsinki on tilannut ilmakuvauksia alueeltaan 1930-luvulta lähtien. Kaupungilla on  käytössään laajat arkistot ilma-, viisto- ja ortoilmakuvia. Ilmakuvista löytyy lisätietoa ilmakuvasivustolta.

Tiedustelut sähköisistä kartoista: p. (09) 310 22111, karttatilaukset@hel.fi

Helsingin paikkatietohakemisto

Paikkatietohakemisto on Helsingin kaupungin yhteinen palvelu, johon kerätään kaupungin eri hallintokuntien paikkatietoaineistojen ja -palveluiden metatiedot eli kuvailutiedot. 

Paikkatietohakemistosta löytyy muun muassa paikkatietoaineiston nimi, lyhyt kuvaus, käyttötarkoitus sekä tieto aineistojen ajantasaisuudesta ja ylläpitomenetelmistä. Hakemistossa on myös kuvattu lyhyesti aineiston historiaa.

Paikkatietohakemistoa ylläpitää teknisesti Kaupunkiympäristön toimiala. Kukin hallintokunta ylläpitää omien paikkatietojensa metatietoja.

Linkki: Helsingin paikkatietohakemisto.
Tiedustelut: paikkatieto@hel.fi.

Web-rajapinnat

Helsingin kaupunki jakaa kartta-aineistoja myös web-rajapintojen (WMS, WMTS, WFS, RSS) avulla. Rajapintoja voidaan hyödyntää web-selaimen avulla, mutta helpointa rajapinnan käyttö on paikkatieto-ohjelmalla. Kaupallisten ohjelmien ohella on saatavana myös ilmaisia avoimen koodin paikkatieto-ohjelmia (kuten QGIS). Rajapintapalvelun kautta käytettynä kartat ovat aina ajan tasalla, ja niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi taustakarttana paikkatieto-ohjelmassa ilman erillistä tiedostolatausta.
Lisätietoja avoimista rajapinnoista avoimet paikkatietoaineistot sivulta. 
Lisätietoja rajapinnoista: p. (09) 310 22111, karttatilaukset@hel.fi.

Avoimet kartta-aineistot

Helsingin kaupungin avoimista kartta-aineistoista (ns. avoin data) saa lisätietoja sivulta: avoimet paikkatiedot.11.06.2021 10:25
Tiedustelut: 

Digitaaliset kartat: Karttatuotteet, p. (09) 310 22111; karttatilaukset@hel.fi

Karttapalvelut verkossa: paikkatieto@hel.fi

Rakennuslupakartat, painetut kartat, Toimialan yhteinen asiakaspalvelu: p. (09) 310 22111; kymp.kami.asiakaspalvelu@hel.fi  

Osoitetiedustelut: Osoitepalvelu, p. (09) 310 22111; kymp.osoitteet@hel.fi

Kartat vapaa-aikaan

Vapaa-ajan karttoja ovat mm. Ulkoilualueiden kartat sekä Helsingin kalavesien kartta.