Avoimet paikkatiedot

Avoimella datalla tarkoitetaan julkishallinnolle, yrityksille, organisaatioille ja yksityishenkilöille kertynyttä informaatiota tai dataa, joka on avattu maksuttomaan ja ilmaiseen käyttöön. 

Suuri osa Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelujen ylläpitämistä kartta- ja paikkatietoaineistoista on avattu avoimeen käyttöön.

Karttojen metatiedot on esitelty Helsingin kaupungin paikkatietohakemistossa ja eri karttatuotteisiin voi tutustua kaupungin karttapalvelussa


Helsinki Region Infoshare (HRI) -palvelu 

HRI on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien yhteinen avoimen datan palvelu. Palvelusta löytyy pääkaupunkiseudun kaupunkeja ja koko seutua koskevaa tietoa kaikkien vapaasti ja maksutta hyödynnettäväksi. HRI:n kautta löytyvät linkit myös kaupunkimittauspalvelujen avoimiin datoihin.
Linkki: https://hri.fi/


Avoimet paikkatietoaineistot

Tältä sivulta löytyvät kaupunkimittauspalvelujen avoimet paikkatietoaineistot. Aineistot ovat joko Helsingin kaupungin alueelta tai Helsingin seudulta. Sivun suora URL-osoite on  https://kartta.hel.fi/avoindata/.   

Kaupunkimittauspalvelut julkaisee uudet avoimen datan aineistot pääsääntöisesti avoimien karttarajapintapalvelujen kautta. Avoimien rajapintojen (WMS/WFS) kautta julkaistut aineistot luetellaan oheisissa rajapintojen kuvailudokumenteissa.

Aineistojen käyttölisenssi

Kaupunkimittauspalvelut on julkaissut aineistot seuraavan lisenssin mukaisesti, ellei aineiston yhteydessä mainita toisin:  

Creative Commons -lisenssi

Paikkatietoaineisto, jonka tekijä on Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut, on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä (14.1.2015). Aineistoa käytettäessä on noudatettava tämän lisenssin mukaisia käyttöehtoja.

Palaute

Kaupunkimittauspalvelujen avoimista datoista tai yksittäisistä aineistoista voi antaa palautetta Helsingin kaupungin palautejärjestelmän kautta.

Linkki palautelomakkeeseen.
Palautteen vastaanottajaksi merkitään "kaupunkimittauspalvelut, karttatuotteet".

Uutisia

Kaupunkimittauksen tuoreita uutisia voi seurata kaupunkimittauspalvelujen Facebook-sivulla.


KARTTARAJAPINTAPALVELUT

Karttarajapintapalvelujen aineistot päivitetään kerran vuorokaudessa uusimpaan versioon.  

Helsingin kaupungin avoimen datan WMS-palvelu
WMS-palvelu eli rasterikarttarajapinta on avattu 7.9.2015. 
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa
WMS-rajapinnan URL-osoite: https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wms 
Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK25 (EPSG:3879), ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)
WMS palvelun kuvaus (pdf)
Lista kartta-aineistoista (html, karttatasojen metatiedot löytyvät Helsingin paikkatietohakemistosta, hae tietoja tason nimellä)
WMS palvelun sisältämät kartat (Getcapabilities-kysely) (xml)
Esimerkkikarttoja (html)

Helsingin kaupungin avoimen datan WFS-palvelu
WFS-palvelu eli vektorikarttarajapinta on avattu 16.11.2015. 
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa
WFS-rajapinnan URL-osoite: https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs
Koordinaattijärjestelmä:  ETRS-GK25 (EPSG:3879) 
WFS palvelun kuvaus (pdf)
Lista kartta-aineistoista (html, karttatasojen metatiedot löytyvät Helsingin paikkatietohakemistosta, hae tietoja tason nimellä)
WFS palvelun sisältämät kartat (Getcapabilities-kysely) (xml)
OHJE WFS rajapintapalvelun käyttöön (pdf)


KARTTAPALVELUT  INTERNETISSÄ  

Helsingin karttapalvelu
(https://kartta.hel.fi)
20.9.2016 
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa
Helsingin karttapalvelun kautta pystyy lataamaan vektorimuotoisia avoimia kartta-aineistoja (tiedostomuodot: GML, KML, MS Excel, DWG, DXF, GeoPackage, Tab, Mif, Shape).
ETRS-GK25 (EPSG:3879).
Lista ladattavista aineistoista (pdf).  
Ohje aineistojen lataukseen (pdf).
Ylläpito Helsingin kaupunkiympäristön toimiala.  

Pääkaupunkiseudun palvelukartta
(https://palvelukartta.hel.fi)
20.9.2016 
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa
Palvelukartan kautta voi ladata toimipisteiden tietoja (tiedostomuodot: KML, Json).
Ylläpito kunnat ja Helsingin kaupunginkanslia

Paikkatietoikkuna
(http://www.paikkatietoikkuna.fi/)
14.5.2018 
Valtakunnallinen karttapalvelu, palvelussa mukana myös Helsingin kaupungin karttoja.
Ylläpito Maanmittauslaitos, valtionhallinto ja kunnat.

Kuntatietopalvelu
(https://www.kuntatietopalvelu.fi/)
14.5.2018 
Kuntien yhteinen karttatietopalvelu, palvelussa mukana myös Helsingin kaupungin karttoja.
Ylläpito Kuntaliitto ja kunnat.

TIEDOSTOJAKELU

Pääkaupunkiseudun avoin äänestysaluejako 2018 (zip)
8.12.2017 
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa
Tiedostomuodot: Tab, Shape, GeoPackage (ETRS-GK25; EPSG:3879), KML (WGS84; EPSG:4326)
Kuvaus (pdf)  

Pääkaupunkiseudun avoin äänestysaluejako 2017 (zip)
6.3.2017 
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa
Tiedostomuodot: Tab, Shape, GeoPackage (ETRS-GK25; EPSG:3879), KML (WGS84; EPSG:4326)
Kuvaus (pdf)  

Helsingin piirialuejako vuosilta 1995-2016
(Tab-tiedosto, zip)
(GeoPackage-tiedosto, zip)
24.2.2017 
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa
Tiedostomuodot: MapInfo tab, GeoPackage (ETRS-GK25; EPSG:3879)
Kuvaus (pdf

Helsingin opaskartta
25.5.2018
Opaskartta saatavilla karttarajapintojen kautta, päivityssykli yksi vuorokausi.
(TIF, versio 2M, zip)
(TIF, versio 4M, zip)
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa
Tiedostomuodot: TIF sekä kordinaatistoon asemointitiedostot (ETRS-GK25; EPSG:3879).
Kuvaus (pdf).

Pääkaupunkiseudun opaskartta
25.5.2018
Opaskartta saatavilla karttarajapintojen kautta, päivityssykli yksi vuorokausi.
(TIF, versio 2M, zip)
(TIF, versio 4M, zip)
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa
Tiedostomuodot: TIF sekä kordinaatistoon asemointitiedostot (ETRS-GK25; EPSG:3879).
Kuvaus (pdf).

Helsingin kantakartta
Kartta saatavilla karttarajapintojen kautta

Helsingin kiinteistökartta
Kartta saatavilla karttarajapintojen kautta

Helsingin yleiskartta
25.5.2018
Yleiskartta saatavilla karttarajapintojen kautta, päivityssykli yksi vuorokausi.
(TIF, (M, zip)
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa
Tiedostomuodot: TIF sekä kordinaatistoon asemointitiedostot (ETRS-GK25; EPSG:3879).
Kuvaus (pdf).

Pääkaupunkiseudun yleiskartta
25.5.2018
Yleiskartta saatavilla karttarajapintojen kautta, päivityssykli yksi vuorokausi.
(TIF, 8M, zip)
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa
Tiedostomuodot: TIF sekä kordinaatistoon asemointitiedostot (ETRS-GK25; EPSG:3879).
Kuvaus (pdf).

Helsingin ajantasa-asemakaava
Kartta saatavilla karttarajapintojen kautta

Helsingin laserkeilausaineistot
Aineisto ladattavissa Helsingin karttapalvelussa > Laserkeilausaineistot.  
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa.
Tiedostomuodot: Laz (ETRS-GK25; EPSG:3879).  
Kuvaus (pdf). 

Helsingin maastomalliaineistot
Aineisto ladattavissa Helsingin karttapalvelussa > Maastomalliaineistot.  
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa.
Tiedostomuodot: Xyz (ETRS-GK25; EPSG:3879).  

Helsingin 3D kaupunkimallit
Aineisto ladattavissa web-sivujen kautta:
* semanttinen 3D malli  
* kolmioverkkomalli.
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa.
Lisätietoja: 3D kaupunkimalleista (linkki).  

Seutukartta 2016 
Tab-tiedosto, zip
20.9.2017 
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa
Tiedostomuodot: MapInfo tab (ETRS-GK25; EPSG:3879)
Kuvaus (pdf

Helsingin rakennukset karttarajapintapalveluissa 
Tietoja Helsingin alueella sijaitsevista rakennuksista on esitetty useassa eri karttatasossa niin WMS-kuin WFS-rajapinnassakin:
 * Rakennukset_alue; (rakennukset aluemaisena kohteena; tietosisältö mm. RATU (Helsingin rakennustunnus), vtj_prt  (valtakunnallinen rakennustunnus), tyyppi, osoite)
 * Rakennukset_alue_rekisteritiedot; (rakennukset aluemaisena kohteena; tietosisältö mm. RATU, vtj_prt, tyyppi, osoite, kuntarekisterin tietoja)
 * Rakennukset_piste_rekisteritiedot; (rakennukset pistemäisenä  kohteena; tietosisältö mm. i_pyraknro (Helsingin rakennustunnus), vtj_prt, kiinteistötunnus, tyyppi, osoite, kuntarekisterin tietoja)
 * Helsinki_osoitteet_rakennukset; (rakennukset pistemäisenä  kohteena; tietosisältö mm. RATU, vtj_prt, osoite (kaikki kuntarekisteriin sisältyvät rakennusten osoitteet, samalla rakennuksella saattaa olla useampi osoite). 
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa (hae eri karttatasojen tietoja nimen avulla).  
Koordinaattijärjestelmä:  ETRS-GK25 (EPSG:3879).  
Kuntarekisteriote: pdf (kuntarekisterissä käytettyjen tunnusten kuvaus).  
JAA
25.05.2018 17:22