Suoraan sisältöön

Avoimet paikkatiedot

Avoimella datalla tarkoitetaan julkishallinnolle, yrityksille, organisaatioille ja yksityishenkilöille kertynyttä informaatiota tai dataa, joka on avattu maksuttomaan ja ilmaiseen käyttöön. 

Suuri osa Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelujen ylläpitämistä kartta- ja paikkatietoaineistoista on avattu avoimeen käyttöön.

Karttojen metatiedot on esitelty Helsingin kaupungin paikkatietohakemistossa ja eri karttatuotteisiin voi tutustua kaupungin karttapalvelussa


Helsinki Region Infoshare (HRI) -palvelu 

HRI on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien yhteinen avoimen datan palvelu. Palvelusta löytyy pääkaupunkiseudun kaupunkeja ja koko seutua koskevaa tietoa kaikkien vapaasti ja maksutta hyödynnettäväksi. HRI:n kautta löytyvät linkit myös kaupunkimittauspalvelujen avoimiin datoihin.
Linkki: https://hri.fi/


Avoimet paikkatietoaineistot

Tältä sivulta löytyvät kaupunkimittauspalvelujen avoimet paikkatietoaineistot. Aineistot ovat joko Helsingin kaupungin alueelta tai Helsingin seudulta. Sivun suora URL-osoite on  https://kartta.hel.fi/avoindata/.   

Kaupunkimittauspalvelut julkaisee uudet avoimen datan aineistot pääsääntöisesti avoimien karttarajapintapalvelujen kautta. Avoimien rajapintojen (WMS/WMST/WFS) kautta julkaistut aineistot luetellaan oheisissa rajapintojen kuvailudokumenteissa.

Ohje: aloittelijan paikkatieto-opas (Helsingin kaupunki) (pdf).

Aineistojen käyttölisenssi

Kaupunkimittauspalvelut on julkaissut aineistot seuraavan lisenssin mukaisesti, ellei aineiston yhteydessä mainita toisin:
Kartta— ja paikkatietoaineisto, joiden tekijänä on Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut, on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä (14.1.2015). Aineistoa käytettäessä on noudatettava tämän lisenssin mukaisia käyttöehtoja.

Palaute

Kaupunkimittauspalvelujen avoimista datoista tai yksittäisistä aineistoista voi antaa palautetta Helsingin kaupungin palautejärjestelmän kautta.

Linkki palautelomakkeeseen.
Palautteen vastaanottajaksi merkitään "kaupunkimittauspalvelut, karttatuotteet".

Uutisia

Kaupunkimittauksen tuoreita uutisia voi seurata kaupunkimittauspalvelujen Facebook-sivulla.


KARTTAKUVAPALVELU

Palvelujen kartta-aineistot päivitetään kerran vuorokaudessa.  

Helsingin kaupungin avoimen datan WMS-palvelu
WMS-palvelu eli rasterikarttarajapinta on avattu 7.9.2015. 
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa
WMS-rajapinnan URL-osoite: https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wms 
Versio: 1.1.1 ja 1.3.0
Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK25 (EPSG:3879), ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)
Lista kartta-aineistoista (html, karttatasojen metatiedot löytyvät Helsingin paikkatietohakemistosta, hae tietoja tason nimellä)
WMS palvelun sisältämät kartat (Getcapabilities-kysely) (xml)
 Ohje katselupalvelun käyttämiseksi (pdf )

Helsingin kaupungin avoimen datan WMTS-palvelu
WMTS-palvelu eli rasterikarttarajapinta on avattu 2.5.2018.   
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa
WMTS-rajapinnan URL-osoite: https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/gwc/service/wmts 
Versio: 1.0.0
Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK25 (EPSG:3879), ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)
Lista kartta-aineistoista (html, karttatasojen metatiedot löytyvät Helsingin paikkatietohakemistosta, hae tietoja tason nimellä)
Ohje katselupalvelun käyttämiseksi (pdf )


KYSELYPALVELU

Kyselypalvelujen kartta-aineistot päivitetään kerran vuorokaudessa.  

Helsingin kaupungin avoimen datan WFS-palvelu
WFS-palvelu eli vektorikarttarajapinta on avattu 16.11.2015. 
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa
WFS-rajapinnan URL-osoite: https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs
Versio: 1.0.0. 1.1.0 ja 2.0.0
Koordinaattijärjestelmä:  ETRS-GK25 (EPSG:3879)
Lista kartta-aineistoista (html, karttatasojen metatiedot löytyvät Helsingin paikkatietohakemistosta, hae tietoja tason nimellä)
WFS palvelun sisältämät kartat (Getcapabilities-kysely) (xml)
Ohje kyselypalvelun käyttämiseksi (pdf)

Helsingin 3D kaupunkimallit - WFS-rajapinta
Aineisto saatavilla WFS-rajapinnan kautta: https://kartta.hel.fi/3d/citydb-wfs/wfs?
3D kaupunkimallit:
* semanttinen 3D malli  
* kolmioverkkomalli.
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa.
Lisätietoja: 3D kaupunkimalleista (linkki).
Ylläpito yhteistyössä Helsingin kaupunginkanslia ja kaupunkimittaus.


PAIKKATIETOPEITTEEN KYSELYPALVELU

Palvelujen kartta-aineistot päivitetään kerran vuorokaudessa.  

Helsingin kaupungin avoimen datan WCS-palvelu
eli paikkatietopeitteen kyselypalvelu on avattu 1.10.2022.  
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa
WCS-rajapinnan URL-osoite: https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wcs
Versio: 2.0.1.
Koordinaattijärjestelmä:  ETRS-GK25 (EPSG:3879), ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)
Lista kartta-aineistoista (html, karttatasojen metatiedot löytyvät Helsingin paikkatietohakemistosta, hae tietoja tason nimellä)
WCS palvelun sisältämät kartat (Getcapabilities-kysely) (xml)
Ohje katselupalvelun käyttämiseksi (pdf)


ASIAKKUUS JA TUKI  RAJAPINNAT

Kaupunkimittauspalvelut tekevät asiakkuussopimuksen, kun palvelun käyttö on jatkuvaa ja laajamittaista. Asiakas saa tällöin palvelutakuun ja tukea palvelun käyttöönottoon. Asiakkuus myös mahdollistaa yhteydenpidon kaupunkimittauspalveluiden ja asiakkaan välillä. Ole yhteydessä kaupunkimittauspalveluihin, jos liität rajapintapalvelun osaksi verkkopalvelua.


KARTTAPALVELUT  INTERNETISSÄ  

Pääkaupunkiseudun palvelukartta
(https://palvelukartta.hel.fi)
20.9.2016 
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa
Palvelukartan kautta voi ladata toimipisteiden tietoja (tiedostomuodot: KML, Json).
Ylläpito pääkaupunkiseudun kaupungit ja Helsingin kaupunginkanslia.  

Paikkatietoikkuna
(http://www.paikkatietoikkuna.fi/)
14.5.2018 
Valtakunnallinen karttapalvelu, palvelussa mukana myös Helsingin kaupungin karttoja.
Ylläpito Maanmittauslaitos, valtionhallinto ja kunnat.

Helsingin karttapalvelu  
(https://kartta.hel.fi/)
6.9.2021 
Laaja kokoelma Helsingin kaupungin ylläpitämiä karttoja ja tietoja.
Ylläpito Helsingin kaupunki. 


TIEDOSTOJAKELU

Historialliset opaskartat vuosilta 1940, 1952, 1962 ja 1999
11.10.2019 
Tiedostolataus: zip
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa
Tiedostomuodot: TIF (ETRS-GK25; EPSG:3879)  
Kuvaus (pdf)  


Historialliset asemakaavakartat vuosilta 1820, 1838 ja 1878
11.10.2019 
Tiedostolataus: zip
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa
Tiedostomuodot: TIF (ETRS-GK25; EPSG:3879)
Kuvaus (pdf)  


Pääkaupunkiseudun avoin äänestysaluejako 2021
10.6.2021 
Tiedostolataus: zip
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa
Tiedostomuodot: Tab, Shape, GeoPackage (ETRS-GK25; EPSG:3879)
Kuvaus (pdf)  


Pääkaupunkiseudun avoin äänestysaluejako 2019
20.3.2019 
Tiedostolataus: zip
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa
Tiedostomuodot: Tab, Shape, GeoPackage (ETRS-GK25; EPSG:3879), KML (WGS84; EPSG:4326)
Kuvaus (pdf)  

Pääkaupunkiseudun avoin äänestysaluejako 2018
8.12.2017 
Tiedostolataus: zip
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa
Tiedostomuodot: Tab, Shape, GeoPackage (ETRS-GK25; EPSG:3879), KML (WGS84; EPSG:4326)
Kuvaus (pdf)  

Pääkaupunkiseudun avoin äänestysaluejako 2017
6.3.2017 
Tiedostolataus: zip
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa
Tiedostomuodot: Tab, Shape, GeoPackage (ETRS-GK25; EPSG:3879), KML (WGS84; EPSG:4326)
Kuvaus (pdf)  

Helsingin piirialuejako eri vuosilta  
15.1.2021 
Tiedostolataus: Tab-tiedosto, zip 
GeoPackage-tiedosto, zip   
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa
Tiedostomuodot: MapInfo tab, GeoPackage (ETRS-GK25; EPSG:3879)
Kuvaus (pdf).  

Helsingin opaskartta
2.9.2022 
Tiedostolataus: 
2022 kartta, zip-tiedosto 
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa
Tiedostomuodot: TIF sekä kordinaatistoon asemointitiedostot (ETRS-GK25; EPSG:3879).
Kuvaus (pdf). 
Opaskartta saatavilla myös avoimien karttarajapintojen kautta.    

Pääkaupunkiseudun opaskartta   
30.3.2021   
Tiedostolataus: 2020 kartta, zip-tiedosto
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa.   
Tiedostomuodot: TIF sekä kordinaatistoon asemointitiedostot (ETRS-GK25; EPSG:3879).
Kuvaus (pdf). 
PKS opaskartta saatavilla myös karttarajapintojen kautta.

Helsingin kantakartta
Kartta saatavilla karttarajapintojen kautta

Helsingin kiinteistökartta
Kartta saatavilla karttarajapintojen kautta

Helsingin yleiskartta (8M, 16M, 32M)   
1.3.2022 
Tiedostolataus: TIF, zip 
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa
Tiedostomuodot: TIF sekä kordinaatistoon asemointitiedostot (ETRS-GK25; EPSG:3879).
Kuvaus (pdf). 
Yleiskartta saatavilla myös karttarajapintojen kautta. 

Pääkaupunkiseudun yleiskartta (8M, 16M, 32M)   
1.3.2022  
Tiedostolataus:  TIF, zip 
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa
Tiedostomuodot: TIF sekä kordinaatistoon asemointitiedostot (ETRS-GK25; EPSG:3879).
Kuvaus (pdf).
Yleiskartta saatavilla myös karttarajapintojen kautta.  

Helsingin ajantasa-asemakaava
Kartta saatavilla karttarajapintojen kautta

Helsingin asemakaavahakemistokartta 
Kartta saatavilla karttarajapintojen kautta

Helsingin laserkeilausaineistot
Aineisto ladattavissa Helsingin karttapalvelussa (kts. Laserkeilausaineistot).  
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa.
Tiedostomuodot: Laz (ETRS-GK25; EPSG:3879).  
Kuvaus (2017 pdf), (2021 pdf). 

Helsingin maastomalliaineistot
Aineisto ladattavissa Helsingin karttapalvelussa  (kts. Maastomalliaineistot). 
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa.
Tiedostomuodot: Xyz (ETRS-GK25; EPSG:3879).  

Helsingin 3D kaupunkimallit
Aineisto ladattavissa Helsingin kaupungin web-sivujen kautta:
* semanttinen 3D malli  
* kolmioverkkomalli.
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa.
Lisätietoja: 3D kaupunkimalleista (linkki).
Ylläpito yhteistyössä Helsingin kaupunginkanslia ja kaupunkimittaus.

Seutukartta 
25.5.2020 
Tiedostolataus: Tab-tiedosto, zip   
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa
Tiedostomuodot: MapInfo tab (ETRS-GK25; EPSG:3879)
Kuvaus (pdf

Helsingin rakennukset karttarajapintapalveluissa 
Tietoja Helsingin alueella sijaitsevista rakennuksista on esitetty useassa eri karttatasossa niin WMS-kuin WFS-rajapinnassakin:
 * Rakennukset_alue; (rakennukset aluemaisena kohteena; tietosisältö mm. RATU (Helsingin rakennustunnus), vtj_prt  (valtakunnallinen rakennustunnus), tyyppi, osoite)
 * Rakennukset_alue_rekisteritiedot; (rakennukset aluemaisena kohteena; tietosisältö mm. RATU, vtj_prt, tyyppi, osoite, kuntarekisterin tietoja)
 * Rakennukset_piste_rekisteritiedot; (rakennukset pistemäisenä  kohteena; tietosisältö mm. i_pyraknro (Helsingin rakennustunnus), vtj_prt, kiinteistötunnus, tyyppi, osoite, kuntarekisterin tietoja)
 * Helsinki_osoitteet_rakennukset; (rakennukset pistemäisenä  kohteena; tietosisältö mm. RATU, vtj_prt, osoite (kaikki kuntarekisteriin sisältyvät rakennusten osoitteet, samalla rakennuksella saattaa olla useampi osoite). 
Kuvaus Helsingin paikkatietohakemistossa (hae eri karttatasojen tietoja nimen avulla).  
Koordinaattijärjestelmä:  ETRS-GK25 (EPSG:3879).  
Kuntarekisteriote: pdf (kuntarekisterissä käytettyjen tunnusten kuvaus).  
12.10.2022 16:13
Tiedustelut: 

Digitaaliset kartat: Karttatuotteet, p. (09) 310 22111; karttatilaukset@hel.fi

Karttapalvelut verkossa: paikkatieto@hel.fi

Rakennuslupakartat, painetut kartat, Toimialan yhteinen asiakaspalvelu: p. (09) 310 22111; kymp.kami.asiakaspalvelu@hel.fi  

Osoitetiedustelut: Osoitepalvelu, p. (09) 310 22111; kymp.osoitteet@hel.fi