Suoraan sisältöön

Pyöräliikenteen määrät

Pyörälaskentoja tehdään sekä käsin- että konelaskentoina. Käsinlaskennat tehdään kesäkuussa yhden päivän laskentoina arkisin klo 7-19. Pyöräliikennettä lasketaan vuosittain niemen rajalla 19:sta pisteessä sekä 22:ssa muussa vakiopisteessä. Kantakaupungin rajalla laskentoja tehdään joka kolmas vuosi.

Kesällä 2020 käsinlaskentoja tehtiin yhteensä 71 pisteessä. Pyöräliikennettä laskettiin niemen rajan 18 pisteessä (Lauttasaaren sillalla vain yksi piste työmaasta johtuen) ja pyöräilijöiden kypäränkäyttö ja sukupuoli havainnoitiin 22:ssa pisteessä. Tämän lisäksi pyöräliikennettä laskettiin suunnittelu- ym. tarpeita varten eri puolilla kaupunkia 30:ssä pisteessä. Vuoden 2020 laskennoissa hyödynnettiin ensimmäistä kertaa systemaattisesti kameratallenteita sellaisissa pisteissä, joissa tämä oli mahdollista.

Käsinlaskennat tehdään vuosittain kesäkuussa arkipäivinä muutaman viikon aikana, minkä seurauksena sään vaikutus tuloksiin voi olla merkittävä. Sään vaikutusta kesän laskentoihin poistetaan käyttämällä konelaskentapisteistä saatavia kertoimia. Kertoimien avulla tuotetaan kesäkuun keskimääräistä arkiliikennettä ja kesän huippuvuorokauden liikennettä kuvaava luku.

Eco-Counter-konelaskimia on yhteensä 19. Laskimet ja niiden raakatulokset ovat nähtävissä sivun alaosan linkistä. Vanha manuaalisesti purettava Marksman-laskin on vielä kesäkäytössä Kehä I:llä. Vuonna 2020 Kantelettaren pisteellä on testattu uutta Marksman-laskinta, jossa on automaattinen tiedonsiirto. Sen tulokset ovat nähtävillä Moottoriajoneuvoliikenteen määrät –sivun alaosan linkistä. Lisäksi Baanan laskin on erillisessä järjestelmässä, jonne on linkki tämän sivun alaosassa.

Yhteensä laskimia on käytössä 22: 21 ympärivuotisesti ja yksi kesäaikaan.
08.03.2021 13:08