Suoraan sisältöön

Pyöräliikenteen määrät

Pyörälaskentoja tehdään sekä käsin- että konelaskentoina. Käsinlaskennat tehdään kesäkuussa yhden päivän laskentoina arkisin klo 7-19. Pyöräliikennettä lasketaan vuosittain niemen rajalla sekä 22:ssa vakiopisteessä. Kantakaupungin rajalla laskentoja tehdään joka kolmas vuosi.

Kesällä 2019 käsinlaskentoja tehtiin 87 pisteessä. Pyöräliikennettä laskettiin sekä niemen että kantakaupungin rajalla. Lisäksi pyörälaji (tavallinen, tavarapyörä, kaupunkipyörä) laskettiin 22:ssa pisteessä.

Käsilaskennat tehdään vuosittain kesäkuussa arkipäivinä muutaman viikon aikana, minkä seurauksena sään vaikutus tuloksiin voi olla merkittävä. Sään vaikutusta kesän laskentoihin poistetaan käyttämällä konelaskentapisteistä saatavia kertoimia. Keroimien avulla tuotetaan kesäkuun keskimääräistä arkiliikennettä ja kesän huippuvuorokauden liikennettä kuvaava luku.

Eco-Counter-konelaskimia on yhteensä 19. Laskimet ja niiden tulokset ovat nähtävissä sivun alaosan linkistä. Vanhoja Marksman-laskimia on vielä ympärivuotisessa käytössä Kantelettarentiellä (pois käytöstä työmaan takia vuonna 2019) ja kesäkäytössä Kehä I:llä. Lisäksi Baanan laskin on erillisessä järjestelmässä. Yhteensä laskimia on käytössä 22: 21 ympärivuotisesti ja yksi kesäaikaan. 20.12.2019 15:52