Suoraan sisältöön

Pyöräliikenteen määrät

Niemen rajan ylitti kesäkuun 2018 käsilaskennoissa yhteensä 34 800 pyöräilijää vuorokaudessa. Tämä oli 38 % enemmän kuin kesäkuun 2017 laskennoissa, jolloin vastaava luku oli 25 300 pyöräilijää. Tulos oli niemen rajan koko seuranta historian toiseksi vilkkain. Kesäkuun laskentojen pyörämäärät ovat olleet korkeammat aikaisemmin ainoastaan vuonna 2013.


Pyöräliikennemäärä Helsingin niemen rajalla 1997–2018 kesäkuun arkivuorokauden käsilaskennoissa ja kolmen vuoden liukuva keskiarvo

Käsilaskennat tehdään vuosittain kesäkuussa arkipäivinä muutaman viikon aikana, minkä seurauksena sään vaikutus tuloksiin voi olla merkittävä. Vuoden 2018 laskentapäivien osalta sää oli pääosin poutainen ja sadekuuroja osui vain muutamille päiville. Vuoden 2017 laskentapäivien sää oli puolestaan poikkeuksellisen sateinen, mikä selittää osittain kyseisen vuoden tavallista heikompaa tulosta sekä suurta eroa vuosien 2016 ja 2018 tuloksiin. Sään vaikutusta kesän laskentoihin poistetaan käyttämällä konelaskentapisteistä saatavia kertoimia.

Kesäkuun keskimääräisenä arkivuorokautena (ma–pe) niemen rajan ylitti 31 400 pyörällä liikkuvaa. Tulos on saatu kertomalla pisteen laskentatulos lähimmän konepisteen kyseessä olevan laskentapäivän suhteella kesäkuun arkipäivien keskiarvoon. Kesäkuun keskimääräisen arkivuorokauden liikenne kasvoi 3 % edellisvuodesta. Huippuvuorokautena niemen rajan ylitti 44 400 pyörää, mikä oli 6 % enemmän kuin huppuliikenne vuonna 2017. Huippuvuorokauden luku kuvaa pyörän käyttäjien mahdollisen enimmäismäärän kyseisenä arkivuorokautena sään ollessa hyvä.

Helsingin niemen rajan pyöräliikennemäärät laskentavuorokauden, kesäkuun keskimääräisenä arkivuorokautena sekä kesän huippuvuorokautena.Helsingin pyöräliikennettä seurataan käsilaskentojen lisäksi yhteensä 23 konelaskentapisteellä. Vuonna 2018 tietoja saatiin koko vuoden ajalta 20:stä pisteestä. Kolmen muun laskentapisteen osalta seurantajaksot olivat tätä lyhyempiä ja tietoja kerättiin pääasiallisesti kesäkuukausilta.

Koko vuoden yhteenlaskettujen pyöräliikennemäärien osalta vuosi 2018 oli ennätyksellisen vilkas ja miljoonan pyöräilijän raja ylittyi yhteensä kolmella laskentapisteellä: Lauttasaaren sillalla, Hesperian puistossa sekä Pitkäsillalla. Vuoden 2017 tavoin pisteistä kaikkein vilkkain oli Lauttasaaren silta, jossa kesän arkivuorokauden keskimääräinen pyöräliikennemäärä oli 6 200. Erittäin vilkkaita reittejä olivat myös Baana sekä Kaivokatu. Vuoteen 2017 verrattuna arkivuorokauden keskimääräinen pyöräliikenne oli suurempi lähes kaikissa pisteissä. Tästä poikkeuksena oli ainoastaan Eteläesplanadi, jonka pyörämääriä vähensi merkittävästi Erottajalla heinäkuussa alkanut työmaa.

Yhteensä 15 laskurissa 12 pisteessä, jotka ovat olleet toiminnassa vähintään vuoden 2016 alusta, vuoden 2018 aikana havaittujen pyöräilijöiden määrä kasvoi 13 % vuodesta 2017 ja 11 % vuodesta 2016. Myös toiminnalliseksi tavoitteeksi asetettu pyöräliikenteen määrien kasvu (automaattilaskentapisteissä pyörämäärät kasvavat kolmen edellisen vuoden keskiarvosta) toteutui. Kasvun suuruus laskettiin niiden 11 laskentapisteen tuloksista, joiden osalta laskentatietoja oli saatavilla vuoden 2015 alusta alkaen. Vuonna 2018 pyöräliikenteen määrä kyseisillä pisteillä oli 6 799 000 ja kolmena edeltävänä vuotena (2015–2017) keskimäärin 6 131 000. Verrattuna kolmen edeltävän vuoden keskiarvoon, vuoden 2018 pyörämäärä oli 10,9 % suurempi.

Pyöräliikenteen määrät konelaskentapisteissä vuosina 2006­–2018

Vuoden 2018 tammikuu oli verrattain vilkas ja pyöräilijöitä oli vuosiin 2016 ja 2017 verrattuna selkeästi enemmän. Helmi- ja maaliskuussa määriä rajoitti todennäköisesti kuitenkin talvikuukausille sattunut poikkeuksellisen pitkä ja kylmä pakkasjakso. Verrattuna vuoden 2017 helmikuuhun pyörämäärät kasvoivat kuitenkin hieman Baanalla (+2 %) sekä Ratapihantiellä (+17 %). Pisteistä molemmilla oli vuonna 2018 tehostettu talvikunnossapito. Ratapihantien laskentapisteellä vuoden 2017 pyöräliikennemääriä oli merkittävästi laskenut myös Pasilan työmaasta johtuneet liikenteen poikkeusjärjestelyt.

Keväällä huhti–toukokuussa pyöräliikennemäärät kääntyivät voimakkaaseen kasvuun. Verrattuna edellisvuoteen kasvua tapahtui kaikissa pisteissä, mutta se oli erityisen voimakasta Baanalla, Ratapihantiellä, Hesperian puistossa sekä Eteläesplanadilla. Vuoden 2017 osalta toukokuun alhaisia pyöräliikennemääriä ja suurta muutosta selitti erityisesti poikkeuksellisen viileä sää. Vuonna 2018 pyörämäärät olivat kuitenkin myös vuoden 2016 vilkasta toukokuuta suuremmat.  

Pyöräliikenne jatkui vilkkaana läpi kaikkien kesäkuukausien. Aikaisempiin vuosiin verrattuna määrät kasvoivat suurimmassa osassa kaikista pisteistä. Näistä poikkeuksena oli kuitenkin erityisesti Eteläesplanadin laskentapiste, jonka pyörämääriä vähensi Erottajan katutyömaa. Sään osalta kesä oli poikkeuksellisen lämmin ja vähäsateinen. Erityisesti heinäkuussa hellepäiviä oli runsaasti. Koko vuoden osalta elokuu oli vuoden vilkkain pyöräilykuukausi.

Myös syksyn osalta pyöräily säilyi kohtalaisen vilkkaana ja useilla pisteillä määrät kohosivat aikaisempia vuosia korkeammiksi. Vuoteen 2017 verrattuna kasvu oli voimakasta erityisesti Munkkiniemen sillalla, Kuusisaaressa sekä Kulosaaren sillalla. Näistä Munkkiniemen sillan vertailuarvo oli ollut vuonna 2017 tavallista hiljaisempi Paciuksenkadun katutyömaasta johtuen. Kulosaaren sillan eteläpuoli avattiin vuoden 2018 toukokuun alussa useita vuosia kestäneen sulun ja siltatyömaan jälkeen. Eteläpuolen avaus näkyi väylällä pyöräliikenteen määrissä kasvuna. Syksyn osalta Helsingin sää oli kohtalaisen lämmin ja vuodenaikaan nähden vähäsateinen. Joulukuu puolestaan oli aikaisempiin vuosiin verrattuna hieman kylmempi. Vuoden 2017 joulukuuhun verrattuna pyöräliikennemäärät kasvoivat erityisesti Huopalahdessa (+22 %) ja Kulosaaren sillalla (+15 %). Määrät vähenivät puolestaan eniten Eteläesplanadilla (-48 %), Baanalla (-20 %) sekä Hesperian puistossa (-13 %).


Pyöräliikenteen vaihtelu kuukauden keskimääräisen vuorokausiliikenteen mukaan vuosina 2016–2018 (laskettu 12 konelaskentapisteen keskiarvona)JAA
12.06.2019 11:53