Suoraan sisältöön

Moottoriajoneuvoliikenteen määrät

Helsingin moottoriajoneuvoliikenteen kehitystä seurataan neljällä kehämäisellä ja yhdellä poikittaislaskentalinjalla. Laskentalinjoilla mitataan Helsingin niemen rajan, kantakaupungin rajan, kaupungin nykyisen sekä vuoden 2008 mukaisen rajan ylittävä moottoriajoneuvoliikenteen määrä. Poikittaislaskentalinjalla mitataan itä–länsisuuntaisen liikenteen määrä keskuspuiston käytävän kohdalla. Laskentalinjat kattavat kaikki säteittäiset ja poikittaiset pääväylät.

Kuvassa liikenteen seurannan kehityksessä käytettävät laskentalinjat.

Syysarkipäivisin vuonna 2017 Helsingin niemen rajan ylitti keskimäärin 200000, kantakaupungin rajan 327000, kaupungin nykyisen rajan 663000 ja poikittaislinjan 246000 moottoriajoneuvoa. Verrattuna edelliseen vuoteen liikennemäärät vähenivät niemen rajalla ja kantakaupungin rajalla. Kaupungin rajalla ja poikittaisliikenteessä autoliikenteen määrä lisääntyi.

Moottoriajoneuvoliikenteen pitkän aikalinjan kehitys vuosilta 1971-2017.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana niemen rajan autoliikenteen määrät ovat pudonneet 20 %. Viimeisen viiden vuoden aikana laskua on ollut 13 %. Kantakaupungin rajan autoliikenne on vähentynyt kymmenessä vuodessa 11 % ja viidessä vuodessa laskua on 6 %. Kaupungin rajan ylittävä autoliikenne (vuoden 2008 mukainen raja) on lisääntynyt kymmen vuoden aikana 7 % ja viimeisen viiden vuoden aikana 3 %. Poikittaislaskentalinjalla liikennemäärät ovat vähentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana prosentin ja ovat samalla tasolla kuin viisi vuotta sitten. Kaikki laskentalinjat yhteenlaskettuna autoliikenteen määrä syksyllä 2017 oli 4 % pienempi kuin vuonna 2007. Viiden vuoden takaisesta linjojen yhteenlaskettu autoliikennemäärä laski 2 %. Verrattuna edelliseen vuoteen kasvua oli yksi prosentti.

Taulukossa moottoriajoneuvoliikenteen liikennemäärien kehitys viimeisen yhden, viiden ja kymmenen vuoden aikana.

Tarkempaa tietoa liikennemäärien laskentalinjakohtaisesta kehityksestä löytyy esitteestä: Liikenteen kehitys Helsingissä 2017.

Vuoden 2017 lopussa Helsingissä oli rekisteröity 310000 autoa, joista liikennekäytössä oli 243000. Rekisteröityjen autojen määrä kasvoi edellisestä vuodesta 6000 ja liikennekäytössä olevien 3000 autoa.  Viimeisen viiden vuoden aikana (vuodesta 2012) rekisteröityjen autojen määrä on lisääntynyt 30000 ja liikennekäytössä olevien määrä 9000 autoa.

Henkilöautoja oli rekisterissä 265000 ja liikennekäytössä 212000. Rekisteröityjen henkilöautojen määrä 1000 asukasta kohti eli henkilöautotiheys oli Helsingissä vuoden 2017 lopussa 411. Henkilöautotiheys kasvoi 0,3 % edellisestä vuodesta. Liikennekäytössä oli 329 henkilöautoa 1000 asukasta kohden. Määrä väheni edellisestä vuodesta 0,4 %. Henkilöautotiheys on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana 1,6 %. Liikennekäytössä olevien henkilöautojen tiheys on samaan aikaan laskenut 3,8 %.

Helsingissä rekisteröidyt ja liikennekäytössä olevat autot sekä henkilöliikennetiheys vuosilta 1971-2017.





JAA
06.02.2019 19:44