Suoraan sisältöön

Moottoriajoneuvoliikenteen määrät

Helsingin moottoriajoneuvoliikenteen kehitystä seurataan neljällä kehämäisellä ja yhdellä poikittaislaskentalinjalla. Laskentalinjoilla mitataan Helsingin niemen rajan, kantakaupungin rajan, kaupungin nykyisen sekä vuoden 2008 mukaisen rajan ylittävä moottoriajoneuvoliikenteen määrä. Poikittaislaskentalinjalla mitataan itä–länsisuuntaisen liikenteen määrä keskuspuiston käytävän kohdalla. Laskentalinjat kattavat kaikki säteittäiset ja poikittaiset pääväylät.

Liikenteen kehityksen seurannassa käytettävät laskentalinjat

Liikenteen kehityksen seurannassa käytettävät laskentalinjat

Vuoden 2019 syysarkipäivänä Helsingin niemen rajan ylitti keskimäärin 188 000, kantakaupungin rajan 319 000, kaupungin nykyisen rajan 662 000 ja poikittaislinjan 244 000 moottoriajoneuvoa. Verrattuna edelliseen vuoteen liikennemäärät kasvoivat hieman useimmilla laskentalinjoilla, mutta vähenivät kantakaupungin rajalla.

Moottoriajoneuvoliikenteen pitkän aikavälin kehitys laskentalinjoilla vuosina 1971-2019


Moottoriajoneuvoliikenteen kehitys linjoittain 1971-2019

Viimeisen kymmenen vuoden aikana niemen rajan autoliikenteen määrät ovat pudonneet yhteensä 21 %. Viimeisen viiden vuoden aikana laskua on ollut puolestaan 15 %. Kantakaupungin rajan autoliikenne on vähentynyt kymmenessä vuodessa 11 % ja viidessä vuodessa 6 %. Kaupungin rajan ylittävä autoliikenne (vuoden 2008 mukaisen rajan mukaan) on lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana 6 % ja viiden vuoden aikana 2 %. Poikittaislaskentalinjalla liikennemäärät ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvaneet hieman, noin prosentin. Verrattuna viiden vuoden takaiseen poikittaislinjan liikennemäärät ovat pysyneet samalla tasolla. Kaikki laskentalinjat yhteenlaskettuna autoliikenteen määrä syksyllä 2019 oli 4 % pienempi kuin vuonna 2009. Viiden vuoden takaisesta linjojen yhteenlaskettu autoliikennemäärä laski 3 %. Verrattuna edelliseen vuoteen ajoneuvojen määrät pysyivät samalla tasolla.

Liikennemäärien kehitys viimeisen kymmenen, viiden ja yhden vuoden aikana

Moottoriajoneuvoliikenteen kehitys viimeisen kymmenen, viiden ja yhden vuoden aikana

Tarkempaa tietoa liikennemäärien laskentalinjakohtaisesta kehityksestä löytyy esitteestä: Liikenteen kehitys Helsingissä 2019.

Vuoden 2019 lopussa Helsingissä oli rekisteröity vajaa  319 000 autoa, joista liikennekäytössä oli 247 000. Rekisteröityjen autojen määrä kasvoi edellisestä vuodesta 3800:lla ja liikennekäytössä olevien noin 600:lla. Viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröityjen autojen määrä on lisääntynyt 28 000:lla ja liikennekäytössä olevien määrä 12 000 autolla.

Vuonna 2019 henkilöautoja Helsingissä oli rekisterissä 272 000 ja liikennekäytössä 215 000. Rekisteröityjen henkilöautojen määrä 1 000 asukasta kohti (eli henkilöautotiheys) oli Helsingissä vuoden 2019 lopussa 415. Henkilöautotiheys kasvoi 0,5 % edellisestä vuodesta. Liikennekäytössä oli 328 henkilöautoa 1 000 asukasta kohden. Määrä väheni edellisestä vuodesta 0,3 %. Henkilöautotiheys on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana 3,5 %. Liikennekäytössä olevien henkilöautojen tiheys on samana aikana laskenut 0,4 %.  

Helsingissä rekisteröidyt ja liikennekäytössä olevat autot sekä henkilöautotiheys

Helsingissä rekisteröidyt ja liikennekäytössä olevat autot sekä henkilöautotiheys (1970-2019)09.12.2020 13:28