Suoraan sisältöön

Moottoriajoneuvoliikenteen määrät

Helsingin moottoriajoneuvoliikenteen kehitystä seurataan neljällä kehämäisellä ja yhdellä poikittaislaskentalinjalla. Laskentalinjoilla mitataan Helsingin niemen rajan, kantakaupungin rajan, kaupungin nykyisen sekä vuoden 2008 mukaisen rajan ylittävä moottoriajoneuvoliikenteen määrä. Poikittaislaskentalinjalla mitataan itä–länsisuuntaisen liikenteen määrä keskuspuiston käytävän kohdalla. Laskentalinjat kattavat kaikki säteittäiset ja poikittaiset pääväylät.

Liikenteen kehityksen seurannassa käytettävät laskentalinjat

Liikenteen kehityksen seurannassa käytettävät laskentalinjat

Vuoden 2018 syysarkipäivänä Helsingin niemen rajan ylitti keskimäärin 187 000, kantakaupungin rajan 322 000, kaupungin nykyisen rajan 657 000 ja poikittaislinjan 243 000 moottoriajoneuvoa. Verrattuna edelliseen vuoteen liikennemäärät vähenivät erityisesti niemen rajalla, mutta hieman myös kaikilla muilla laskentalinjoilla.

Moottoriajoneuvoliikenteen pitkän aikavälin kehitys vuosina 1971-2018

Moottoriajoneuvoliikenteen kehitys vuosina 1971-2018

Viimeisen kymmenen vuoden aikana niemen rajan autoliikenteen määrät ovat pudonneet yhteensä 23 %. Viimeisen viiden vuoden aikana laskua on ollut puolestaan 17 %. Kantakaupungin rajan autoliikenne on vähentynyt kymmenessä vuodessa 11 % ja viidessä vuodessa 6 %. Kaupungin rajan ylittävä autoliikenne (vuoden 2008 mukaisen rajan mukaan) on lisääntynyt viimeisen kymmen vuoden aikana 7 % ja viiden vuoden aikana 3 %. Poikittaislaskentalinjalla liikennemäärät ovat pysyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana samalla tasolla ja lisääntyneet viiden vuoden takaiseen tilanteeseen nähden prosentin. Kaikki laskentalinjat yhteenlaskettuna autoliikenteen määrä syksyllä 2018 oli 4 % pienempi kuin vuonna 2008. Viiden vuoden takaisesta linjojen yhteenlaskettu autoliikennemäärä laski 3 %. Verrattuna edelliseen vuoteen laskua oli 2 %.

Moottoriajoneuvoliikenteen kehitys laskentalinjoittain viimeisen kymmenen, viiden ja yhden vuoden aikana

Moottoriajoneuvoliikenteen kehitys viimeisen kymmenen, viiden ja yhden vuoden aikana

Tarkempaa tietoa liikennemäärien laskentalinjakohtaisesta kehityksestä löytyy esitteestä: Liikenteen kehitys Helsingissä 2018.

Vuoden 2018 lopussa Helsingissä oli rekisteröity 315 000 autoa, joista liikennekäytössä oli 246 000. Rekisteröityjen autojen määrä kasvoi edellisestä vuodesta 4 000:lla ja liikennekäytössä olevien 2 000:lla. Viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröityjen autojen määrä on lisääntynyt 27 000:lla ja liikennekäytössä olevien määrä 11 000 autolla.

Henkilöautoja oli rekisterissä 268 000 ja liikennekäytössä 213 000. Rekisteröityjen henkilöautojen määrä 1 000 asukasta kohti (eli henkilöautotiheys) oli Helsingissä vuoden 2018 lopussa 413. Henkilöautotiheys kasvoi 0,4 % edellisestä vuodesta. Liikennekäytössä oli 329 henkilöautoa 1 000 asukasta kohden. Määrä väheni edellisestä vuodesta 0,01 %. Henkilöautotiheys on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana 1,9 %. Liikennekäytössä olevien henkilöautojen tiheys on samana aikana laskenut 2,4 %.

Helsingissä rekisteröidyt ja liikennekäytössä olevat autot sekä henkilöautotieheys

Helsingissä rekisteröidyt ja liikennekäytössä olevat autot sekä henkilöautotiheysJAA
06.12.2019 01:03