Suoraan sisältöön

Jalankulun määrät

Jalankulkijamääriä seurataan kesällä tehtävillä käsilaskennoilla sekä ympäri vuoden käytössä olevilla kahdeksalla laskentalaitteilla. Laskimista kuusi sijaitsee keskustassa, yksi Malmilla ja yksi Itäkeskuksessa. Jatkuvien laskentatietojen avulla saadaan taustatietoa jalankulun ajallisista ja vuodenajan mukaisista vaihteluista.

Joulukuu ja kesäkuukaudet ovat vilkkaimpia kävelykuukausia ydinkeskustassa. Erityisesti elokuussa ulkomaisten turistien määrä on suurimmillaan. Joulun ostoskausi tuo keskimääräistä enemmän jalan tapahtuvaa asiointia keskustaan. Jalankulku on selvästi vähemmän riippuvaista vuodenajasta kuin pyöräily.

Aleksanterinkadun pisteen, joka mittaa jalankulkijamääriä kadun pohjoispuolella lähellä Mikonkadun kulmaa, ohitti 3,47 miljoonaa jalankulkijaa vuonna 2019. Määrä laski 7 % vuodesta 2018, jolloin jalankulkijoita oli yhteensä 3,75 miljoonaa. Jalankulkijamäärien vähenemiseen vaikutti osaltaan kiinteistöremontti laskentapisteestä itään, jonka aikana osa katuosuudesta on ollut huputettuna useita kuukausia. Keskimäärin vuorokaudessa jalankulkijoita oli 9 500 vuonna 2019. Vuonna 2018 jalankulkijoita oli 10 300 vuorokaudessa, 10 800 vuonna 2017, 10 300 vuonna 2016 ja 10 500 vuonna 2015. Vuonna 2019 elokuu ja joulukuu olivat yhtä vilkkaita, molempina Aleksanterinkadun laskentapisteen ohitti 11 173 jalankulkijaa vuorokaudessa. Viime vuosina joulukuu on ollut vuoden vilkkain kuukausi.

Edelliseen vuoteen verrattuna Aleksanterinkadun jalankulkijamäärät kasvoivat vain helmi- ja maaliskuussa. Määrät laskivat vuoteen 2018 verrattuna erityisesti touko-, marras- ja tammikuussa. Vuoden 2019 helmi- ja maaliskuu olivat kymmenen vuoden keskiarvoa hieman lämpimämpiä. Heinäkuu oli keskimääräistä hieman kylmempi, kun taas kesäkuu ja elokuu olivat keskimääräistä hieman lämpimämpiä. Säätä enemmän jalankulkijavirtoihin on todennäköisesti vaikuttanut kiinteistöremontin työmaa, joka on ohjannut jalankulkijoita valitsemaan kadun toisen puolen.

Kuukauden keskimääräinen jalankulkijamäärä vuorokaudessa Aleksanterinkadun laskentapisteessä vuosina 2015-2019.

Kuukauden keskimääräinen jalankulkijamäärä vuorokaudessa Aleksanterinkadun laskentapisteessä vuosina 2015-2019

Malmin asemalla Kirkonkyläntien bussiterminaalista junien laiturialueelle johtavan portaikon ylätasanteella sijaitsevan laskentapisteen laskentatulokset kuvaavat esikaupunkialueen asemanseudun jalankulkua sekä joukkoliikenteen käyttöä. Vuonna 2019 pisteen ohitti yhteensä 2,43 miljoonaa jalankulkijaa, mikä oli 2 % enemmän kuin vuonna 2018. Vuorokaudessa oli keskimäärin 6 700 jalankulkijaa vuona 2019. Vuonna 2018 ja 2017 jalankulkijoita oli 6 600 vuorokaudessa ja vuonna 2016 jalankulkijoita oli 6 500 vuorokaudessa. Vuonna 2019 vilkkain kuukausi oli lokakuu, jolloin jalankulkijoita oli vuorokaudessa keskimäärin vajaa 7 600. Verrattuna kantakaupungin ja erityisesti Aleksanterinkadun laskentapisteen jalankulkijamäärien vuosijakaumaan, Malmin tilanne on lähes päinvastainen: määrät tippuvat loma-aikoina kesäkuukausina sekä joulukuussa. Muina vuodenaikoina pisteen jalankulkijamäärien kuukausivaihtelu on vähäisempää ja tuloksissa painottuu arkiliikkuminen.

Vuonna 2019 Malmin aseman jalankulkijamäärät olivat edellisvuotta alhaisemmat tammi-toukokuussa, mutta loppuvuonna edellisvuotta suuremmat. Erityisesti heinäkuussa aseman jalankulkijamäärät olivat edellisvuotta suuremmat, jolloin lukua nostivat Malmin lentokentällä järjestetyt konsertit, mutta myös syys-, loka- ja joulukuussa jalankulkijoita selvästi edellisvuotta enemmän. Syksy 2019 oli keskimääräistä sateisempi.

Kuukauden keskimääräinen jalankulkijamäärä vuorokaudessa Malmin laskentapisteessä vuosina 2015-2019.

Kuukauden keskimääräinen jalankulkijamäärä vuorokaudessa Malmin aseman laskentapisteessä vuosina 2015–2019 (osa vuoden 2015 laskentatuloksista puuttuu Malmin aseman remontista johtuen)02.07.2020 09:57