Suoraan sisältöön

Jalankulun määrät

Jalankulkijamääriä seurataan kesällä tehtävillä käsilaskennoilla sekä ympäri vuoden käytössä olevilla kahdeksalla laskentalaitteilla. Laskimista kuusi sijaitsee keskustassa, yksi Malmilla ja yksi Itäkeskuksessa. Jatkuvien laskentatietojen avulla saadaan taustatietoa jalankulun ajallisista ja vuodenajan mukaisista vaihteluista.

Joulukuu ja kesäkuukaudet ovat vilkkaimpia kävelykuukausia ydinkeskustassa. Erityisesti elokuussa ulkomaisten turistien määrä on suurimmillaan. Joulun ostoskausi tuo keskimääräistä enemmän jalan tapahtuvaa asiointia keskustaan. Jalankulku on selvästi vähemmän riippuvaista vuodenajasta kuin pyöräily.

Aleksanterinkadun pisteen, joka mittaa jalankulkijamääriä kadun pohjoispuolella lähellä Mikonkadun kulmaa, ohitti 3,75 miljoonaa jalankulkijaa vuonna 2018. Määrä laski 5 % vuodesta 2017, jolloin jalankulkijoita oli yhteensä 3,94 miljoonaa. Keskimäärin vuorokaudessa jalankulkijoita oli 10 300 vuonna 2018, 10 800 vuonna 2017, 10 300 vuonna 2016 ja 10 500 vuonna 2015. Vuoden 2018 vilkkain kuukausi oli edeltävän vuoden tavoin joulukuu, jolloin jalankulkijoita oli keskimäärin 12 400 vuorokaudessa. Toiseksi vilkkain kuukausi oli elokuu, jolloin vuorokauden keskimääräinen jalankulkijamäärä oli 12 100.

Aleksanterinkadun aikaisempiin seurantavuosiin verrattuna jalankulkijamäärät kasvoivat vain tammi- ja huhtikuussa. Määrät laskivat vuoteen 2017 verrattuna erityisesti kesä- ja heinäkuussa, mutta myös joulukuussa. Vuoden 2018 kesäkuukausien sää oli poikkeuksellisen lämmin, mikä on saattanut vaikuttaa jalankulkumääriin laskentapaikassa jopa alentavasti. Helmi- ja maaliskuun pitkien pakkasjaksojen aikana määrät eivät pudonneet merkittävästi aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Kuukauden keskimääräinen jalankulkijamäärä vuorokaudessa Aleksanterinkadun laskentapisteessä vuosina 2015-2018.

Kuukauden keskimääräinen jalankulkijamäärä vuorokaudessa Aleksanterinkadun laskentapisteessä vuosina 2015-2018

Automaattisista konepisteistä Malmin aseman laskentatulokset kuvaavat esikaupunkialueen jalankulua. Vuonna 2018 pisteen ohitti yhteensä 2,39 miljoonaa jalankulkijaa, mikä oli lähes yhtä paljon kuin vuonna 2017. Keskimäärin vuorokaudessa jalankulkijoita oli 6 600 vuosina 2018 ja 2017 sekä 6 500 vuonna 2016. Kuukausista vilkkain oli helmikuu, jolloin jalankulkijoita oli vuorokaudessa keskimäärin vajaa 7300. Verrattuna kantakaupungin ja erityisesti Aleksanterinkadun laskentapisteen jalankulkumäärien vuosijakaumaan, Malmin tilanne on lähes päinvastainen: määrät tippuvat loma-aikoina kesäkuukausina sekä joulukuussa. Muina vuodenaikoina pisteen jalankulkijamäärien kuukausivaihtelu on vähäistä ja tuloksissa painottuu arkiliikkuminen.  

Vuoden 2018 osalta Malmin aseman jalankulkijamäärät olivat edellisvuosia korkeammat erityisesti tammi-, helmi-, ja huhtikuussa. Määrät pysyivät suhteellisen korkeina myös touko- ja kesäkuussa, mutta putosivat vuosiin 2016 ja 2017 verrattuna erityisesti heinä- ja syyskuussa. Loppuvuoden kuukausien osalta jalankulkijamäärät pysyivät pisteessä edellisvuosien tasolla.

Kuukauden keskimääräinen jalankulkijamäärä vuorokaudessa Malmin laskentapisteessä vuosina 2015-2018.

Kuukauden keskimääräinen jalankulkijamäärä vuorokaudessa Malmin aseman laskentapisteessä vuosina 2015–2018 (osa vuoden 2015 laskentatuloksista puuttuu Malmin aseman remontista johtuen)JAA
06.12.2019 01:02