Suoraan sisältöön

Henkilöliikenne kulkutavoittain

Vuoden 2017 syysarkipäivänä niemen rajan ylitti henkilöautolla ja joukkoliikenteellä molemmat suunnat yhteen laskien noin 710 000 henkilöä, mikä on 0,5 % enemmän kuin vuonna 2016. Joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvoi vajaat 4 % (17 300 henkilöä) ja henkilöautoissa matkustavien määrä väheni 6 % (13 900 henkilöä). Joukkoliikenteen osuus oli 70,4 % ja sen osuus kasvoi 2,1 prosenttiyksikköä vuodesta 2016. Vuonna 2016 joukkoliikenteen kuljetusosuus niemen rajalla oli 68,3 %.

Syksyn henkilöliikenteen matkustajamäärä kulkutavoittain ja henkilöautoliikenteen ja joukkoliikenteen osuudet niemen rajalla, %, koko vuorokausi, molemmat suunnat (1988–2017)

Syksyn henkilöliikenteen matkustajamäärä kulkutavoittain ja henkilöautoliikenteen ja joukkoliikenteen osuudet niemen rajalla vuosina 1988-2017.

Kymmenessä vuodessa niemen rajan ylittävä joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 11 % (49 500 henkilöä) ja henkilöautoilla matkustavien vähentynyt 22 % (57 700 henkilöä).

Vuonna 2017 Helsingin sisäisen bussiliikenteen matkustajamäärä pieneni 3 % vuodesta 2016. Raitiovaunujen matkustajamäärä kasvoi 12 % ja metron matkustajamäärä 4 %. Lähiliikenteen junien matkustajamäärä kasvoi 4 % ja kaukojunien matkustajamäärä 10 % vuodesta 2016. Seutu-, kauko- ja tilausliikenteen bussien matkustajat lasketaan joka toinen vuosi, viimeksi syksyllä 2016.

Syksyllä 2017 käynnissä olleet työmaat keskeisillä sisääntuloväylillä ovat vaikuttaneet henkilöautojen matkustajien vähenemiseen (Mechelininkatu, Mannerheimintie), kuten myös sisäisen bussiliikenteen matkustajamääriin, joista matkustajia on Mannerheimintiellä siirtynyt raitiovaunuihin.  Myös syksyllä voimaan astunut raitiovaunujen linjastouudistus on vaikuttanut matkustajamääriin niitä kasvattavasti. Kehäradan tiheät vuorovälit puolestaan ovat kasvattaneet lähiliikenteen junien matkustajamääriä edelleen.

Aamuliikenteessä syksyn 2017 arkipäivänä klo 6–9 niemen rajan ylitti keskustan suuntaan 90 500 henkilöä, mikä on 0,5 % enemmän kuin vuonna 2016. Joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvoi 4 % (2 700 henkilöä). Henkilöautoissa matkustavien määrä puolestaan pieneni peräti 10 % (2 270 henkilöä). Joukkoliikenteen osuus syksyn niemen rajan aamuliikenteessä oli 77,0 % vuonna 2017. Osuus kasvoi 2,6 prosenttiyksikköä edellisvuodesta, ja toiminnalliseksi tavoitteeksi asetettu 0,2 prosenttiyksikön vuosittainen kasvu toteutui moninkertaisesti. Vuonna 2016 joukkoliikenteen kuljetusosuus niemen rajan aamuliikenteessä oli 74,38 %.

Syksyn henkilöliikenteen matkustajamäärä kulkutavoittain ja henkilöautoliikenteen ja joukkoliikenteen osuudet niemen rajalla, %, aamuliikenne klo 6–9 keskustan suuntaan (1988–2017) 

Syksyn henkilöliikenteen matkustajamäärä kulkutavoittain ja henkilöautoliikenteen ja joukkoliikenteen osuudet niemen rajalla vuosina 1988-2017, aamuliikkenne klo 6-9 keskustan suuntaan.

Kymmenessä vuodessa niemen rajan ylittävä joukkoliikenteen matkustajamäärä aamuliikenteessä keskustaan on kasvanut 8 % (5 300 henkilöä) ja henkilöautoilla matkustavien vähentynyt 23 % (6 220 henkilöä).

Vuonna 2017 joukkoliikenteen kuljetusosuutta kasvatti aamuliikenteessä raideliikenne, ja ennen kaikkea raitiovaunujen matkustajamäärien nopea kasvu. Helsingin sisäisen bussiliikenteen matkustajamäärä väheni 3 % vuodesta 2016. Raitiovaunujen matkustajamäärä kasvoi peräti 15 %. Metron matkustajamäärä kasvoi 4 %. Kaukojunien matkustajamäärä kasvoi 10 % ja lähijunien matkustajamäärä 6 % edellisestä vuodesta.

Henkilöliikenteen matkustajamäärät sekä joukko- ja henkilöautoliikenteen osuudet sektoreittain niemen rajalla vuonna 2017, %, koko vuorokausi (molemmat suunnat) ja aamuliikenne klo 6–9 (keskustan suuntaan)

Henkilöliikenteen matkustajamäärät sekä joukko- ja henkilöautoliikenteen osuudet sektoreittain niemen rajalla vuonna 2017, %, koko vuorokausi.Henkilöliikenteen matkustajamäärät sekä joukko- ja henkilöautoliikenteen osuudet sektoreittain niemen rajalla vuonna 2017, aamuliikenne klo 6–9 (keskustan suuntaan).

Seutu-, kauko- ja tilausliikenteen bussien matkustajia ei laskettu syksyllä 2017.

Syksyn arkivuorokauden henkilöliikenteen kulkutapaa mitataan kahdella poikittaislinjalla: läntisellä (Paloheinän tunneli, Kehä I, Pirkkolantie, Metsäläntie, Hakamäentie ja Nordenskiöldinkatu) ja itäisellä (Kehä I ja Viikintie). Vuonna 2015 läntiseen poikittaislinjaan tuli mukaan Paloheinän tunneli, jota liikennöi runkolinja 560.

Vuoden 2017 syysarkipäivänä poikittaisten laskentalinjojen kautta matkusti noin 374 000 henkilöä, joista joukkoliikennettä käytti 78 900 henkilöä ja henkilöautoa 295 200 henkilöä. Joukkoliikenteen matkustajamäärä pieneni 5 % (4 300 henkilöä) ja henkilöautojen matkustajamäärä kasvoi 6 % (16 990 henkilöä) vuodesta 2016. Poikittaisliikenteen matkustajamäärät kasvoivat yhteensä 4 % edellisvuodesta.

Poikittaisliikenteen syksyn arkivuorokauden henkilöliikenteen matkustajamäärät ja kulkutapaosuudet (20062017)

Poikittaisliikenteen syksyn arkivuorokauden henkilöliikenteen matkustajamäärät ja kulkutapaosuudet (2006–2017)

Kymmenessä vuodessa poikittaisliikenteen joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 37 %. Henkilöautoissa matkustavien määrä on pysynyt lähes ennallaan.

Syksyllä 2017 joukkoliikenteen osuus oli poikittaisilla laskentalinjoilla yhteensä 21,1 %, mikä on 1,9 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2016. Toiminnalliseksi tavoitteeksi asetettu 0,2 prosenttiyksikön vuotuinen kasvu ei toteutunut. Osuus oli hieman alempi kuin syksyllä 2015.

Läntisellä poikittaislinjalla joukkoliikenteen osuus pieneni 2,68 prosenttiyksikköä. Henkilöautoliikenteen matkustajien määrä kasvoi 7 % läntisellä poikittaislinjalla Kehä I:n perusparannuksen valmistuttua. Joukkoliikenteen matkustajamäärät pienenivät 10 %, laskua oli kaikissa pisteissä Kehä I:stä ja Kuusimiehentietä lukuun ottamatta.

Läntisellä poikittaislinjalla Kuusimiehentiellä kasvu tuli linjalta 560, jonka reitille Kuninkaantammeen on valmistunut lisää asuntoja. Pirkkolantiellä matkustajamäärien laskuun on vaikuttanut jokerilinjan suosiosta huolimatta Mannerheimintien tietyömaat. Hakamäentien bussiliikenteen matkustajamääriin on vaikuttanut lähijunien kasvanut suosio. Nordenskiöldinkadulla bussilinjojen matkustajamäärät ovat laskeneet Pasilan pitkään kestäneen remontin takia. Raitiovaunujen matkustajamäärät eivät ole juuri muuttuneet edellisvuodesta.

Vuonna 2017 itäisen poikittaislinjan joukkoliikenteen osuus kasvoi 0,1 prosenttiyksikköä vuodesta 2016. Itäisen poikittaislinjan henkilöautoliikenne väheni Viikintiellä, mutta kasvoi Kehä I:llä. Kivikon liittymän perusparannushanke valmistui loppuvuonna 2016 ja henkilöautoliikenteen matkustajamäärät kasvoivat työmaan aikaisista luvuista. Joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvoivat molemmissa. Viikintiellä on vaikuttanut Koillis-Helsingin linjastouudistus, ja linjan 506 matkustajamäärä on kasvanut huomattavasti.

Poikittaisliikenteen matkustajamäärät vuorokaudessa vuonna 2017, molemmat suunnat

Poikittaisliikenteen matkustajamäärät vuorokaudessa vuonna 2017, molemmat suunnatJAA
25.01.2019 10:52