Suoraan sisältöön

Henkilöliikenne kulkutavoittain

Vuonna 2018 syysarkipäivänä joukkoliikenteen kuljetusosuus niemen rajalla oli 71,3 % ja sen osuus kasvoi lähes prosenttiyksikön vuodesta 2017.

Länsimetron liikennöinti alkoi loppuvuodesta 2017, mikä vaikutti paljon niemen rajan linja-autoliikenteen matkustajamääriin. Helsingin sisäisen linja-autoliikenteen matkustajamäärä pieneni peräti 26,5 %, kun matkustajat siirtyivät metroon, jonka matkustajamäärä niemen rajalla kasvoi 49,7 % vuodesta 2017. Erityisesti seutuliikenteen matkustajamäärä laski voimakkaasti, 74,6 %, koska länsimetron liikennöinnin käynnistyttyä Espoosta Helsinkiin suuntautuvia seutuliikenteen linja-autolinjoja lakkautettiin runsaasti.

Kuvassa syksyn henkilöliikenteen matkustajamäärä kulkutavoittain ja henkilöautoliikenteen ja joukkoliikenteen osuudet niemen rajalla, %, koko vuorokausi, molemmat suunnat (1988–2018)

Syksyn henkilöliikenteen matkustajamäärä kulkutavoittain ja henkilöautoliikenteen ja joukkoliikenteen osuudet niemen rajalla, %, koko vuorokausi, molemmat suunnat (1988–2018)

Aamuliikenteessä syksyn 2018 arkipäivänä keskustan suuntaan klo 6–9 niemen rajan ylitti 82 700 henkilöä, mikä on 8,7 % vähemmän kuin vuonna 2017.

Länsimetron liikennöinnin aloitus loppuvuodesta 2017 vaikutti voimakkaasti myös niemen rajan aamuliikenteen joukkoliikenteen kulkumuotojen jakaumaan. Helsingin sisäisen linja-autoliikenteen matkustajamäärä väheni 40,0 % vuodesta 2017. Vuodesta 2017 seutuliikenteen linja-autojen matkustajamäärä väheni 85,6 % ja kauko- ja tilausliikenteen linja-autojen matkustajamäärä väheni 30,0 %. Metron matkustajamäärä kasvoi 33,7 %.

Kuvassa syksyn henkilöliikenteen matkustajamäärä kulkutavoittain ja henkilöautoliikenteen ja joukkoliikenteen osuudet niemen rajalla, %, aamuliikenne klo 6–9 keskustan suuntaan (1988–2018)

Syksyn henkilöliikenteen matkustajamäärä kulkutavoittain ja henkilöautoliikenteen ja joukkoliikenteen osuudet niemen rajalla, %, aamuliikenne klo 6–9 keskustan suuntaan (1988–2018)  

Kuvassa henkilöliikenteen matkustajamäärät sekä joukko- ja henkilöautoliikenteen osuudet sektoreittain niemen rajalla vuonna 2018, %,  vuorokausiliikenne (molemmat suunnat)Kuvassa henkilöliikenteen matkustajamäärät sekä joukko- ja henkilöautoliikenteen osuudet sektoreittain niemen rajalla vuonna 2018, %,  aamuliikenne klo 6–9 (keskustan suuntaan)

Henkilöliikenteen matkustajamäärät sekä joukko- ja henkilöautoliikenteen osuudet sektoreittain niemen rajalla vuonna 2018, %, koko vuorokausi (molemmat suunnat) ja aamuliikenne klo 6–9 (keskustan suuntaan)

Kantakaupungin rajan liikenteen kehitystä on seurattu vuodesta 1998 neljän vuoden välein, sitä ennen satunnaisesti. Liikenteen kehityksessä on havaittavissa selkeä muutos joukkoliikenteen kulkumuodoissa vuosien 2014 ja 2018 välillä, henkilöliikenne nojautui vuonna 2018 yhä vahvemmin juniin ja metroon.

Syysarkipäivänä kantakaupungin rajan ylitti henkilöautolla ja joukkoliikennevälineillä noin 843 000 henkilöä, mikä oli 3,3 % vähemmän kuin vuonna 2014. Joukkoliikenteen matkustajien määrä laski 1,7 % ja henkilöautolla matkustavien 5,4 %. Joukkoliikenteen osuus kantakaupungin rajalla oli 59,7 %, mikä oli prosenttiyksikön enemmän kuin vuonna 2014.

Raideliikenteen matkustajamäärä kantakaupungin rajalla kasvoi neljän vuoden aikana yhteensä 16,1 %. Suurta muutosta selittävät erityisesti Kehäradan liikennöinnin alkaminen syksyllä 2015 sekä länsimetron liikennöinnin alkaminen vuoden 2017 lopulla. Metron kulkutapaosuus kantakaupungin rajalla syksyn arkivuorokautena oli 18,7 % ja junaliikenteen 23,7 %.

Kuvassa syksyn henkilöliikenteen matkustajamäärä kantakaupungin rajalla kulkutavoittain %, koko vuorokausi, molemmat suunnat (1988–2018)

Syksyn henkilöliikenteen matkustajamäärä kulkutavoittain ja henkilöautoliikenteen ja joukkoliikenteen osuudet kantakaupungin rajalla, %, koko vuorokausi, molemmat suunnat (1988–2018)

Syksyn aamuliikenteessä arkivuorokautena keskustan suuntaan klo 6–9 kantakaupungin rajan ylitti keskustan suuntaan henkilöautolla ja joukkoliikennevälineillä noin 83 100 henkilöä. Verrattuna vuoteen 2014 joukkoliikennematkustajien määrä laski 4,6 % ja henkilöautolla matkustavien määrä 4,5 %. Joukkoliikenteen matkustajien osuus aamun liikenteessä oli 65,6 %. Osuus säilyi lähes samana vuoteen 2014 verrattuna.

Raideliikenteen matkustajamäärä kantakaupungin rajan aamuliikenteessä kasvoi neljän vuoden aikana yhteensä 11,5 %. Metron kulkutapaosuus kantakaupungin rajalla aamun liikenteessä oli 19,0 % ja junaliikenteen 27,4 %. Metroliikenteen osalta osuus kasvoi 2,8 prosenttiyksikköä ja junaliikenteen osalta 3,8 % vuodesta 2014.

Kuvassa syksyn henkilöliikenteen matkustajamäärä kantakaupungin rajalla kulkutavoittain %, aamuliikenne klo 6–9 keskustan suuntaan (1988–2018)

Syksyn henkilöliikenteen matkustajamäärä kulkutavoittain ja henkilöautoliikenteen ja joukkoliikenteen osuudet kantakaupungin rajalla, %, aamuliikenne klo 6–9 keskustan suuntaan (1988–2018)

Kuvassa henkilöliikenteen matkustajamäärät sekä joukko- ja henkilöautoliikenteen osuudet sektoreittain kantakaupungin rajalla vuonna 2018, %, koko vuorokausi (molemmat suunnat)Kuvassa henkilöliikenteen matkustajamäärät sekä joukko- ja henkilöautoliikenteen osuudet sektoreittain kantakaupungin rajalla vuonna 2018, %, aamuliikenne klo 6–9 (keskustan suuntaan).

Henkilöliikenteen matkustajamäärät sekä joukko- ja henkilöautoliikenteen osuudet sektoreittain kantakaupungin rajalla vuonna 2018, %, koko vuorokausi (molemmat suunnat) ja aamuliikenne klo 6–9 (keskustan suuntaan).

Syksyn arkivuorokauden henkilöliikenteen kulkutapaa mitataan kahdella poikittaislinjalla:

  • Läntisellä: Paloheinän tunneli, Kehä I, Pirkkolantie, Metsäläntie, Hakamäentie ja Nordenskiöldinkatu, sekä
  • Itäisellä: Kehä I ja Viikintie

Läntiseen poikittaislinjaan lisättiin vuonna 2015 Paloheinän tunneli, jota liikennöi runkolinja 560. Syysarkipäivänä poikittaisten laskentalinjojen kautta matkusti noin 382 000 henkilöä, joista joukkoliikennettä käytti 78 700 henkilöä ja henkilöautoa 303 800 henkilöä. Joukkoliikenteen matkustajamäärä pysyi ennallaan, henkilöautojen matkustajamäärä kasvoi 2,6 % vuodesta 2017. Poikittaisliikenteen kokonaismatkustajamäärä kasvoi 2,0 % edellisvuodesta, kasvu johtui pääasiassa henkilöautoliikenteen kasvaneista matkustajamääristä.

Syksyllä 2018 joukkoliikenteen osuus oli poikittaisilla laskentalinjoilla yhteensä 20,7 %, mikä on 0,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2017.

Kuvassa poikittaisliikenteen syksyn arkivuorokauden henkilöliikenteen matkustajamäärät ja kulkutapaosuudet % (2006–2018)

Poikittaisliikenteen syksyn arkivuorokauden henkilöliikenteen matkustajamäärät ja kulkutapaosuudet % (2006–2018)

Kuvassa poikittaisliikenteen matkustajamäärät sekä joukko- ja henkilöautoliikenteen osuudet sektoreittain vuonna 2018, %, koko vuorokausi (molemmat suunnat)

Poikittaisliikenteen matkustajamäärät sekä joukko- ja henkilöautoliikenteen osuudet sektoreittain vuonna 2018, %, koko vuorokausi (molemmat suunnat)

Pitkän ajan kehitys kulkutapaosuuksissa

Niemen rajalla, vuodesta 2008, ja kantakaupungin rajalla, vuodesta 2006, joukkoliikenteen osuus on noussut 6 prosenttia ja henkilöautoliikenteen osuus on vastaavasti laskenut 6 prosenttia. 

Poikittaisliikenteen joukkoliikenteen osuus on kasvanut 10 vuodessa, vuodesta 2008, 3 prosenttia ja henkilöautoliikenteen osuus on laskenut vastaavat 3 prosenttia. 

Kuvassa niemen rajan, kantakaupungin rajan ja poikittaisliikenteen matkustajamäärien ja kulkutapaosuuden pitkän ajan kehitys kulkutapaosuuksissa, %, (henkilöauto- ja joukkoliikenne, koko vuorokausi, molemmat suunnat)

Niemen rajan, kantakaupungin rajan ja poikittaisliikenteen matkustajamäärien ja kulkutapaosuuden , %, pitkän ajan kehitys (koko vuorokausi, molemmat suunnat, henkilöauto- ja joukkoliikenne)
20.02.2020 16:38