Suoraan sisältöön

Liikennetutkimus ja -tilastot

Helsinki seuraa liikenteen kehitystä kaupungissa. Vuosittain lasketaan auto-, polkupyörä- ja jalankulkuliikenteen määriä suunnittelutyön pohjaksi. 

Liikenneturvallisuuden kehitystä seurataan tilastoimalla ja analysoimalla liikenneonnettomuuksia poliisin onnettomuusrekisterin tietojen pohjalta. Onnettomuuksien syitä, taustatekijöitä, tapahtumapaikkoja ja muita onnettomuuksiin vaikuttavia asioita seurataan onnettomuuksien vähentämiseksi. Tietoja käytetään liikennesuunnitelmia laadittaessa.

Jalankulun ja pyöräliikenteen määrät:
Olivia Halme,
p. 09 310 42155

Autoliikenteen määrät: 
Katja Moilanen,
p. 09 310 21385

Onnettomuustilastot ja -kartat: 
Jussi Yli-Seppälä,
p. 09 310 37054
21.12.2021 14:49