Suoraan sisältöön

Liikennetutkimus ja -tilastot

Helsinki seuraa liikenteen kehitystä kaupungissa. Vuosittain lasketaan auto-, polkupyörä- ja jalankulkuliikenteen määriä suunnittelutyön pohjaksi. 

Liikenneturvallisuuden kehitystä seurataan tilastoimalla ja analysoimalla liikenneonnettomuuksia poliisin onnettomuusrekisterin tietojen pohjalta. Onnettomuuksien syitä, taustatekijöitä, tapahtumapaikkoja ja muita onnettomuuksiin vaikuttavia asioita seurataan onnettomuuksien vähentämiseksi. Tietoja käytetään liikennesuunnitelmia laadittaessa.

Jalankulun ja pyöräliikenteen määrät:
Eeva Kostiainen,
p. 09 310 37099

Autoliikenteen määrät: 
Katja Moilanen,
p. 09 310 21385

Onnettomuustilastot ja -kartat: 
Jussi Yli-Seppälä,
p. 09 310 3705406.12.2019 01:01