Suoraan sisältöön

Liikennetutkimus ja -tilastot

Helsinki seuraa liikenteen kehitystä kaupungissa. Vuosittain lasketaan auto-, polkupyörä- ja jalankulkuliikenteen määriä suunnittelutyön pohjaksi. 

Liikenneturvallisuuden kehitystä seurataan tilastoimalla ja analysoimalla liikenneonnettomuuksia poliisin onnettomuusrekisterin tietojen pohjalta. Onnettomuuksien syitä, taustatekijöitä, tapahtumapaikkoja ja muita onnettomuuksiin vaikuttavia asioita seurataan onnettomuuksien vähentämiseksi. Tietoja käytetään liikennesuunnitelmia laadittaessa.

Jalankulun ja pyöräliikenteen määrät:
Katja Moilanen,
p. 09 310 21385

Autoliikenteen määrät: 
Hannu Seppälä,  
p. 09 310 37083

Onnettomuustilastot ja -kartat: 
Jussi Yli-Seppälä,
p. 09 310 37054JAA
26.11.2018 12:11