Suoraan sisältöön

Ympäristövyöhyke

Ympäristövyöhykkeellä rajoitetaan bussien ja jäteautojen päästöjä

Kantakaupungin alueelle on muodostettu ympäristövyöhyke, joka koskee HSL:n kilpailuttamaa Helsingin sisäistä ja seudullista bussiliikennettä sekä HSY:n kilpailuttamaa jätteenkuljetusta. 

Ympäristövyöhyke kattaa kantakaupungin eli Hakamäentien eteläpuolisen alueen.

Ympäristövyöhykkeellä liikennöiviltä linjoilta vaaditaan kilpailutuksessa muita tiukempia päästökriteerejä. Aluksi bussiliikenteelle minimivaatimuksena oli Euro 3 -taso ja jäteautoille Euro 5 -taso. Syksyllä 2014 myös bussikaluston minimivaatimusta kiristettiin Euro 5 -tasolle. Kriteerejä tarkistetaan säännöllisesti.

VTT:n Lipasto järjestelmästä löytyy tietoa tie-, raide-, lento- ja laivaliikenteen pakokaasupäästöistä ja energiankulutuksesta.

Kartta ympäristövyöhykkeestä
Lipasto

 06.12.2019 00:58