Suoraan sisältöön

Liikenteen melukartat

Helsingin kaupungin meluselvityksessä 2017 on arvioitu liikennemelun leviämistä ympäristössä. 

Karttapalvelusta löytyy sekä EU-meluselvityksen että kansallisen meluselvityksen melukartat. EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisen meluselvityksen 2017 tuloksia ei voida suoraan verrata kansallisiin melutason ohjearvoihin.

Kansallisessa meluselvityksessä esitetyt melutasot ovat päivä- ja yöajan keskiäänitasoja, joita sen sijaan voidaan verrata melutason ohjearvoihin.

Meluselvitykset ovat strategisen tason selvityksiä, jotka antavat kokonaiskuvan Helsingin melutilanteesta.

Meluselvityksen kartat löytyvät karttapalvelusta. Valitse sivun vasemman laidan Aineistot-valikosta Ympäristö ja luonto > Meluselvitysmallit > Vuosi 2017 tai Vuosi 2012 > Kansallinen meluselvitys tai EU-meluselvitys > täppää haluamasi kartat näkyville.

Karttapalvelu kartta.hel.fi06.12.2019 00:59