Suoraan sisältöön

Lentoliikenne

Helsinki-Vantaan lentomelu

Helsinki-Vantaan lentoaseman melualueen laajuus ja lentomeluvyöhykkeen asukasmäärä on pienentynyt huomattavasti vuodesta 1990. Viime vuosina yli 55 dB lentomelualueella (Lden) asuvien määräksi on arvioitu noin 18 000–23 000 asukasta. Lentomeluvyöhyke ei ole ulottunut Helsingin kaupungin alueelle moneen vuoteen.

Lentomelu ei kuitenkaan rajoitu vain lentomelualueelle, vaan lentokoneiden aiheuttamaa melua on havaittavissa myös varsinaisen melualueen ulkopuolella. Hetkelliset meluhuiput voivat häiritä myös lentomelualueen ulkopuolella.

Kansainväliset määräykset lentokoneiden melupäästöille ovat kiristyneet ja konekaluston uusiutumisen myötä se on osaltaan vaikuttanut pitkällä aikavälillä melutilanteeseen positiivisesti. Meluntorjunnan tärkein tavoite on, että lentokonemelun vaikutusalueella asuu mahdollisimman vähän ihmisiä. 

Lentokoneiden melunhallinnan keinoja ovat kiitoteiden käyttöperiaatteet ja lentoreittien suunnittelu. Näillä toimilla liikennettä ohjataan vähiten asutuille seuduille lentoturvallisuuden ehtojen puitteissa. Helsinki-Vantaan melunhallintasuunnitelmassa on kuvattu kaikki keskeisimmät menetelmät Helsinki-Vantaan lentokoneiden melun vähentämiseksi ja hallitsemiseksi.

Helsinki-Malmin lentoasema

Helsinki-Malmin lentoaseman toiminta painottuu voimakkaasti valoisaan aikaan ja kesäkuukausille. Vuoden 2012 meluselvityksen mukaan lentoliikenteen Lden meluvyöhykkeellä asui noin 570 helsinkiläistä ja altistujamäärät vuonna 2016 ovat olleet samaa suuruusluokkaa.

Seuraa Helsinki-Vantaan lentoreittejä netissä

Finavia on avannut netissä palvelun (WebTrak), jonka kautta lentokoneiden reitit ja melumittausasemien melutiedot ovat kaikkien nähtävillä. Web Track -verkkopalvelu antaa tietoa mm. lentokoneen sijainnista, korkeudesta ja lentokonetyypistä. 

Palvelun avulla on helpompi saada käsitys lentoliikenteen sijoittumisesta ja sen järjestämisestä eri tuuliolosuhteissa. Lennot näkyvät turvallisuussyistä tunnin viivästettynä, historiatietoa palvelussa näkyy 3 kk taaksepäin. Palveluun kirjautuvat tiedot myös yhdeksältä melumittausasemalta Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöstä. Web Track löytyy Finavian etusivun alalaidasta www.finavia.fi  > Seuraa lentoreittejä
06.12.2019 00:59