Suoraan sisältöön

Ympäristönsuojelu

Työpajankatu 8
00580 Helsinki
PL 58235, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 2611
Toimipiste kartalla

HKL, Helsinki

Hämeentie 86
00550 Helsinki
PL 55250, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 1071
Toimipiste kartalla

Hiilidioksidipäästöt

Neljännes Helsingin kasvihuonekaasupäästöistä

Liikenne aiheuttaa noin 25 % Helsingin kaikista hiilidioksidipäästöistä. Henkilöautoista syntyy näistä päästöistä noin puolet.

Viime vuosina liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat pysyneet melko samalla tasolla tai hieman laskeneet, vaikka liikennemäärät ovatkin kasvaneet. Tämä on uuden ajoneuvotekniikan ja vähemmän kuluttavien autojen ansiota.

Vuonna 2008 voimaan tullut autoverouudistus on lisännyt dieselautojen suosiota ja pienentänyt tehokkaasti uusien autojen ominaispäästöjä. WLTP-mittaustavan mukainen ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö oli 122,6 g/km vuonna 2020 ja 139,2 g/km vuonna 2019. Myös polttoaineisiin lisätyt biopolttoaineet ja ladattavien autojen ensirekisteröintimäärien kasvu ovat vähentäneet päästöjä.

Tavoitteena laskea päästöjä voimakkaasti

Helsingin kaupunki tavoittelee hiilineutraalisuutta vuoteen 2030 mennessä. Liikennesektorin osalta tämä tarkoittaa, että liikenteen hiilidioksidipäästöjen tulisi vähentyä 69 % vuoden 2005 tasosta.

Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt (HSY)

Raideliikenne hiilidioksidipäästötöntä

Vuonna 2012 HKL siirtyi käyttämään hiilidioksidipäästötöntä, vesivoimalla tuotettua sähköä, joten Helsingin raideliikenne ei aiheuta kasvihuonekaasupäästöjä.

Lento- ja laivaliikenne kuluttavat paljon energiaa

Lentäminen tuottaa hiilidioksidia erittäin paljon, koska yksikköpäästöt ovat suuret ja matkat pitkiä. Yksi pitkä lentomatka voi moninkertaistaa ihmisen vuosittaisen energiankulutuksen ja päästöt.

Laivaliikenteessä eniten energiaa henkilökilometriä kohden kuluttavat pika-alukset. Toisaalta laivamatkat ovat usein lentomatkoja lyhyempiä, jolloin niiden kokonaisenergiankulutus jää pitkiä lentomatkoja pienemmäksi.

Viime vuosina laivojen hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet, mutta pitkällä aikavälillä ne ovat kasvaneet.
08.06.2022 15:40