Katujen suunnittelu


Kaavasta katusuunnitelmaan

Isot periaatteelliset liikenneratkaisut, kuten pääkadut ja raideliikenteen rakentaminen, määritellään yleiskaavassa ja osayleiskaavoissa.

Tarkemmat liikennejärjestelyt määritetään liikennesuunnitelmissa asemakaavoja laadittaessa. Liikennesuunnitelmassa esitetään mm., miten katutila jaetaan eri liikennemuotojen (autot, raitiovaunut, kävelijät, pyöräilijät jne.) kesken, kuinka monta kaistaa ajoradalla on ja missä voi pysäköidä.

Pienempi muutos, esimerkiksi risteyksen muuttaminen kiertoliittymäksi, voidaan tehdä pelkän liikennesuunnitelman perusteella asemakaavaa muuttamatta.

Liikennesuunnitelman pohjalta laaditaan katusuunnitelma. Katusuunnitelmassa määritetään kadun tarkka mitoitus, korkeusasema, pintamateriaalit ja istutukset sekä valaistus- ja kuivatusratkaisut.

Päätöksenteko

Kaavat sekä liikenne- ja katusuunnitelmat laatii kaupunkiympäristön toimiala. Kaavat hyväksyy lopullisesti kaupunginvaltuusto, katusuunnitelmat kaupunkiympäristölautakunta. Liikennesuunnitelmista ei tehdä erillistä päätöstä, vaan ne käsitellään asemakaavan liitteenä. Kaikkein vähäisimmät muutokset, esim. töyssyn rakentamisen, hyväksyy katu- ja liikennesuunnittelupäällikkö.

Jos liikenne- ja katusuunnitelman toteutuskustannukset ovat riittävän suuret, suunnitelmat käsitellään myös kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa.

Osallistuminen

Katuverkkoon tehdään vuosittain lukuisia parannuksia asukkaiden ja yritysten aloitteiden pohjalta. Palautteita voi antaa kaupungin palautejärjestelmän kautta. Aloitteet lähetetään kaupungin kirjaamoon.

Liikenne- ja katusuunnitteluun voi osallistua myös antamalla palautetta valmisteilla olevista suunnitelmista. Ajankohtaisista suunnitelmista tiedotetaan mm. verkkosivuilla, sanomalehdissä ja kirjeitse osallisille.JAA
18.06.2018 16:20