Suoraan sisältöön

Katujen suunnittelu

Helsinkiä rakennetaan nyt vilkkaammin kuin koskaan. Uudet asuin- ja työpaikka-alueet tarvitsevat katunsa. Katujen alla kulkee myös paljon putkia ja kaapeleita, jotka täytyy pitää kunnossa, jotta kaupunki säilyy toimivana.

Kaupungin kasvuun varaudutaan myös liikennejärjestelmää kehittämällä. Siksi varsinkin kantakaupungin katuja uudistetaan lähivuosina niin, että kantakaupungissa pääsee liikkumaan sujuvasti joukkoliikenteellä, kävellen ja pyörällä. Mitä useampi matka tehdään näillä tilaa säästävillä kulkumuodoilla, sitä toimivampana kaupungin liikenne säilyy.

Lisää aiheesta


Kaavasta katusuunnitelmaan

Isot periaatteelliset liikenneratkaisut, kuten pääkadut ja raideliikenteen rakentaminen, määritellään yleiskaavassa ja osayleiskaavoissa.

Tarkemmat liikennejärjestelyt määritetään liikennesuunnitelmissa asemakaavoja laadittaessa. Liikennesuunnitelmassa esitetään mm., miten katutila jaetaan eri liikennemuotojen (autot, raitiovaunut, kävelijät, pyöräilijät jne.) kesken, kuinka monta kaistaa ajoradalla on ja missä voi pysäköidä.

Pienempi muutos, esimerkiksi risteyksen muuttaminen kiertoliittymäksi, voidaan tehdä pelkän liikennesuunnitelman perusteella asemakaavaa muuttamatta.

Liikennesuunnitelman pohjalta laaditaan katusuunnitelma. Katusuunnitelmassa määritetään kadun tarkka mitoitus, korkeusasema, pintamateriaalit ja istutukset sekä valaistus- ja kuivatusratkaisut.

Päätöksenteko

Kaavat sekä liikenne- ja katusuunnitelmat laatii kaupunkiympäristön toimiala. Kaavat hyväksyy lopullisesti kaupunginvaltuusto, katusuunnitelmat kaupunkiympäristölautakunta. Liikennesuunnitelmista ei tehdä erillistä päätöstä, vaan ne käsitellään asemakaavan liitteenä. Kaikkein vähäisimmät muutokset, esim. töyssyn rakentamisen, hyväksyy katu- ja liikennesuunnittelupäällikkö.

Jos liikenne- ja katusuunnitelman toteutuskustannukset ovat riittävän suuret, suunnitelmat käsitellään myös kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa.

Osallistuminen

Katuverkkoon tehdään vuosittain lukuisia parannuksia asukkaiden ja yritysten aloitteiden pohjalta. Palautteita voi antaa kaupungin palautejärjestelmän kautta. Aloitteet lähetetään kaupungin kirjaamoon.

Liikenne- ja katusuunnitteluun voi osallistua myös antamalla palautetta valmisteilla olevista suunnitelmista. Ajankohtaisista suunnitelmista tiedotetaan mm. verkkosivuilla, sanomalehdissä ja kirjeitse osallisille.

Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/liikennesuunnittelu.18.12.2019 15:18