Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
PL 58231, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 22111
Lue lisää
Toimipiste kartalla

Pirkkolan, Maunulan ja Patolan johtosiirrot

Pirkkolassa, Maunulassa ja Patolassa siirretään kunnallisteknisiä putkia ja johtoja asuntorakentamisen alta.

Pirkkolantien, Pirjontien ja Käskynhaltijantien varteen on suunniteltu uutta asuinrakentamista ja Suursuonlaitaan uusi päiväkoti. Alueelle on tulossa myös Raide-Jokeri-pikaraitiotie. Uusi rakentaminen edellyttää putkien ja johtojen siirtämistä paikkaan, jossa niiden käyttö ja huolto on jatkossakin mahdollista. Muun kunnallistekniikan ohella siirretään myös maakaasun siirtoputkea, jotta suojaetäisyydet uusiin rakennuksiin täyttyvät.

Rakentamisesta aiheutuvat liikennejärjestelyt

Rakennustyöt sulkevat Pirkkolantien moottoriajoneuvoilta Metsäpurontien ja Maunulantien välillä maaliskuusta alkaen. Korvaava reitti kulkee Metsäpurontien kautta. Tontille ajo on kuitenkin mahdollista suljetulla osuudella. Työt aiheuttavat pienehköjä muutoksia myös jalankulun ja pyöräliikenteen reitteihin.

Joukkoliikenne katkeaa kokonaan Pirjontiellä ja Pirkkolantiellä Pakilantien ja Metsäpurontien välisellä osuudella 4. maaliskuuta alkaen. Tämän vuoksi katuosuutta kulkeva runkobussilinja 550 sekä bussilinjat 52 ja 552 siirtyvät kulkemaan poikkeusreittiä Metsäpurontien kautta. Linja 51 siirtyy poikkeusreitille, joka ei kulje Maunulan ja Pirkkolan kautta. Lisäksi linjan 63 Pirkkolan reittiosuus jää ajamatta. Tarkat tiedot bussien poikkeusreiteistä kerrotaan osoitteessa www.hsl.fi helmikuun aikana.

Metsäpurontien kiertotie on johto- ja putkisiirtojen takia käytössä kesään 2020 asti. Liikenteen poikkeusjärjestelyt alueella jatkuvat tämänkin jälkeen, jos Raide-Jokerin raitiotien rakentaminen alkaa suunnitellusti kesällä 2019. Tämä edellyttää, että Helsingin ja Espoon valtuustot hyväksyvät Raide-Jokerin lopullisen kustannusarvion.

Pirkkolantien ja Suursuonlaidan varresta joudutaan kaatamaan joitakin puita rakennustöiden alta. Johtosiirtoja tehdään myös Haaganpuron kohdalla. Työt tehdään niin, ettei purolle tai sen taimenkannalle aiheudu haittaa rakentamisesta.

Patolassa kaasuputkelle raivataan linja metsän poikki

Patolassa Käskynhaltijantien pohjoispuolella sijaitseva maakaasun siirtoputki korvataan uudella putkella, joka rakennetaan Patolan metsäalueen, Henrik Sohlbergin puiston ja Itsenäisyydenpuiston poikki.

Patolassa kaasuputken rakentaminen edellyttää noin 12 metriä leveän työalueen raivaamista metsään. Linja kulkee metsän poikki Tuusulantieltä Yhdyskunnantielle. Putken rakentamisen jälkeen rakennustöihin käytetty työmaatie muutetaan ulkoiluraitiksi, joka tarjoaa kulkureitin koko metsäalueen läpi. Kaasuputken kohta ulkoilutien vieressä pidetään jatkossakin avoimena viiden metrin leveydeltä.

Henrik Sohlbergin puistossa ja Itsenäisyyden puistossa putken linjaus on suunniteltu mukailemaan nykyisiä raitteja, jotta rakentamisen vaikutukset puistoihin jäisivät mahdollisimman pieniksi. Puistoista joudutaan kaatamaan joitakin puita rakennustöiden takia.

Aikataulu

Työ alkaa helmikuun 2019 alussa Pirkkolantieltä ja etenee maaliskuussa Pirjontielle ja myöhemmin saman vuoden aikana Suursuonlaitaan ja edelleen Patolaan.

Kaasuputken linjan raivaustyöt tehdään Patolan metsässä ja puistoissa sekä Suursuonlaidalla helmi–maalikuussa 2019, ja putken rakennustyöt alkavat kesällä 2019.

Kaikki kunnallistekniikan siirtoon liittyvät työt ovat valmiita syksyllä 2020. Tarkempi aikataulu selviää alla olevasta kuvasta.

Karttakuva johtosiirroista. Kuva: Tovia Design Oy, Pohjakartta: © Kaupunkimittaus, Helsinki 2019
Saat suurennettua kuvan klikkaamalla sitä. Voit myös avata kuvan pdf-muodossa.

Lisätiedot:

Silja Hurskainen
projektipäällikkö
Kaupunkiympäristön toimiala
p. 040 565 4592

Ville Reihe
projektipäällikkö
Kaupunkiympäristön toimiala
p. 040 661 9245

sähköpostit: etunimi.sukunimi@hel.fi
JAA
23.01.2019 13:15