Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
PL 58231, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 22111
Lue lisää
Toimipiste kartalla

Pirkkolan, Maunulan ja Patolan johtosiirrot

Pirkkolassa, Maunulassa ja Patolassa siirretään kunnallisteknisiä putkia ja johtoja asuntorakentamisen alta.

Pirkkolantien, Pirjontien ja Käskynhaltijantien varteen on suunniteltu uutta asuinrakentamista ja Suursuonlaitaan uusi päiväkoti. Alueelle on tulossa myös Raide-Jokeri-pikaraitiotie. Uusi rakentaminen edellyttää putkien ja johtojen siirtämistä paikkaan, jossa niiden käyttö ja huolto on jatkossakin mahdollista. Muun kunnallistekniikan ohella siirretään myös maakaasun siirtoputkea, jotta suojaetäisyydet uusiin rakennuksiin täyttyvät. 

Maakaasuputken siirtourakka loppusuoralla, meluhaittaa 10.6. asti

Maakaasuputken siirtourakan putkenrakennus on lähes valmis liitoksia lukuun ottamatta. Koestustyövaiheet vaativat erikoiskaluston oloa liitospaikkojen läheisyydessä. Kalustojen käyntiäänet voivat aiheuttaa meluhaittaa ympäristöön. Käyntiäänien lisäksi voi kuulua paineiden säädöstä johtuvia suhisevia ääniä. Kyseiset työt on pakko tehdä yhtäjaksoisesti näiden onnistumiseksi ja siksi töitä tehdään myös pyhäpäivinä (helatorstaina) ja viikonloppuna. Koestustyöt kestävät enintään 8.6.2020 asti. Uudet putkiosuudet liitetään ja otetaan käyttöön 9.-10.6. Erityisesti tiistaina 9.6. melua voi kuulua aamusta myöhäiseen iltaan. Pahoittelemme häiriötä. Lisätietoja koestustöistä Gasgrid Finlandin sivuilla.

Meluhaittaa ja kulkurajoituksia Savelanpuistossa 8. ja 10. kesäkuuta

Maakaasuputken tyhjennyksestä aiheutuu melua Savelanpuistossa maanantaina ja keskiviikkona 8. ja 10. kesäkuuta. Melun takia Savelanpuiston halki kulkevat jalankulun ja pyöräliikenteen reitit suljetaan työn ajaksi ja puistojen ja kenttien käyttäjät ohjataan pois alueelta. 

Töistä aiheutuu melua noin 30 minuutin ajan maanantaina kello 16 ja 17 välillä ja keskiviikkoaamuna kello 8 ja 10 välillä. Reittien ja alueen käyttörajoitukset ovat voimassa samoina aikoina. Suljetun alueen pääsee ohittamaan puiston länsireunaa tai Vuolukiventien kautta.

Lue lisää verkkouutisesta


Rakentamisesta aiheutuvat liikennejärjestelyt

Läpiajoliikenne

Rakennustöiden takia Pirkkolantie on suljettu moottoriajoneuvoilta Metsäpurontien ja Maunulantien välillä. Korvaava reitti kulkee Metsäpurontien kautta. Viidenrajantien kautta ei pääse ajamaan Pirkkolantielle. Lisäksi Pirjontie on suljettu läpiajolta Pirjontien aukion kohdalta.

Johto- ja putkisiirtotyöt Pirkkolantiellä ja Pirjontiellä kestävät kesään 2020 asti, mutta Raide-Jokerin raitiotien rakennustöiden takia Metsäpurontien kiertotie on käytössä vuoden 2020 loppusyksyyn asti. Rata- ja katutyöt aiheuttavat alueella muita liikenteen poikkeusjärjestelyjä vielä vuosien 2021 ja 2022 puolella.

Ajo tonteille

Viidenrajantie, Kaskitie, Kangastie ja Lehtotie on suljettu Pirkkolantien puoleisesta päästä, ja tonteille ajetaan Pakilantien, Petaksentien/Papinmäentien ja Puronvarren kautta.

Pirkkolantien tonteille pääsee ajamaan Pirkkolantien suljetun osuuden kautta Metsäpurontien risteyksen suunnasta.

Jalankulku ja pyöräliikenne

Jalankulku ja pyöräliikenne kulkee Pirkkolantiellä kadun pohjoisreunassa ja Pirjontien itäpäässä kadun eteläreunassa. Työt aiheuttavat pienehköjä muutoksia jalankulun ja pyöräliikenteen reitteihin myös muualla työmaan ympäristössä. 

Joukkoliikenteen muutokset rakentamisen aikana

Joukkoliikenne on siirretty pois Pirjontiellä ja Pirkkolantiellä Pakilantien ja Metsäpurontien väliseltä osuudelta. Katuosuutta aiemmin kulkenut runkobussilinja 550 sekä bussilinjat 52 ja 552 ovat siirtyneet kulkemaan poikkeusreittiä Metsäpurontien kautta. Linja 51 on siirtynyt poikkeusreitille, joka ei kulje Maunulan ja Pirkkolan kautta. Lisäksi linjan 63 Pirkkolan reittiosuus jää ajamatta. Tarkat tiedot bussien poikkeusreiteistä kerrotaan osoitteessa www.hsl.fi.

Patolassa kaasuputkelle raivataan linja metsän poikki

Patolassa Käskynhaltijantien pohjoispuolella sijaitseva maakaasun siirtoputki korvataan uudella putkella, joka on suunniteltu kulkemaan Patolan metsäalueen, Henrik Sohlbergin puiston ja Itsenäisyydenpuiston poikki.

Patolassa kaasuputken rakentaminen edellyttää noin 12 metriä leveän työalueen raivaamista metsään. Linja kulkee metsän poikki Tuusulantieltä Yhdyskunnantielle. Kaasuputken kohta pidetään jatkossakin avoimena viiden metrin leveydeltä.  Henrik Sohlbergin puistosta ja Itsenäisyydenpuistosta joudutaan kaatamaan joitakin puita rakennustöiden takia.

Putken linjaus on suunniteltu mukailemaan nykyisiä raitteja, jotta rakentamisen vaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi.

Aikataulu

Työ alkoi helmikuun 2019 alussa Pirkkolantieltä ja eteni kesäkuussa Suursuonlaitaan ja syyskuussa Patolaan.

Kaikki kunnallistekniikan siirtoon liittyvät työt ovat valmiita syksyllä 2020. Tarkempi aikataulu selviää alla olevasta kuvasta.

Karttakuva: Pirkkolan, Maunulan ja Patolan johtojen siirroista.

Saat suurennettua kuvan klikkaamalla sitä. Voit myös avata kuvan pdf-muodossa

Lisätiedot:

Silja Hurskainen (Patolan osuus)
projektipäällikkö
Kaupunkiympäristön toimiala
p. 040 565 4592

Ville Reihe (Pirkkolan ja Maunulan osuus)
projektipäällikkö
Kaupunkiympäristön toimiala
p. 040 661 9245

sähköpostit: etunimi.sukunimi@hel.fi





05.06.2020 14:39