Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
PL 58231, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 22111
Lue lisää
Toimipiste kartalla

Maailman toimivimpien katutöiden Helsinki

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla maailman toimivin kaupunki. Toimivan kaupungin tulee näkyä konkreettisina tekoina. Tämä tarkoittaa sitä, että katutyöt hoidetaan tavalla, joka häiritsee kaupunkilaisten arkea mahdollisimman vähän. Helsinki on käynnistänyt projektin katutöiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Tavoitteena on toteuttaa katutöitä entistä sujuvammin ja nopeammin.

Helsinki kasvaa ja kehittyy historiallista vauhtia. Helsingissä rakennetaan asuntoja lähes ennätyksellisen paljon. Asuntorakentaminen uusille alueille edellyttää kunnallistekniikan rakentamista. Täydennysrakentaminen puolestaan aiheuttaa tarvetta lisätä kunnallistekniikan kapasiteettia.

Katutöiden kehittäminen

Katutöiden kehittämisessä pyritään sekä työmaista aiheutuvien haittojen vähentämiseen että toimintatapojen kehittämiseen. Kaupunginympäristön toimialalla on kaksi eri roolia katutöihin liittyen. Toimialalla on omia kadunrakennushankkeita, joissa kaupunki vastaa katujen suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Toisaalta toimiala on viranomainen, joka myöntää lupia sekä valvoo kaikki kaduilla tehtäviä töitä.

Katuhankkeiden koordinoinnissa on käytössä yhteinen kunnallistekninen työmaa (YKT) -sopimus. Tähän kuuluvat kaikki merkittävät infraa rakentavat toimijat, kaupungin lisäksi mukana ovat esimerkiksi Helen, HSY, HKL sekä teleoperaattorit. Sopimusosapuolet tekevät yhteistyötä hankkeiden ohjelmoinnissa, suunnittelussa ja toteutuksessa.

Katutöiden kehittämisen tavoitteet

 • Katutöistä aiheutuvien haittojen minimointi
 • Katutöiden toteutusaikojen lyhentäminen
 • Työmaa-aikaisten tilapäisten liikennejärjestelyjen toimivuus 
 • Viestinnän ja vuorovaikutuksen parantaminen
 • Sujuvat ja selkeät sisäiset prosessit
 • Viranomaisohjauksen vahvistaminen

Katutöihin liittyvää kehittämistä on tehty aiemminkin, mutta kehittämistoimenpiteet eivät ole olleet riittävän vaikuttavia. Nyt kaupunkiympäristön toimiala etsii kaikin keinoin ratkaisuja siihen, että työmaat haittaavat kaupunkilaisten arkea nykyistä vähemmän. Katutöihin liittyvää kehittämistä tehdään jatkossa kokonaisvaltaisesti ja tiiviisti yhteistyökumppaneiden ja markkinatoimijoiden kanssa.

Katutöiden kehittämisen osaprojektit

 • Aalto yliopiston Toimivat katuhankkeet -tutkimushanke
 • Katuhankkeiden ohjelmoinnin kehittäminen
 • Katuhankkeen toteutus osana toimialan ydinprosessityötä
 • Viranomaisohjauksen vahvistaminen ja tilapäisten liikennejärjestelyjen toimivuus
 • Viestinnän kehittäminen

Tälle sivulle tullaan kokoamaan tietoa projektien etenemisestä.06.12.2019 00:57