Suoraan sisältöön

Usein kysyttyä Herttoniemen katutöistä

1. Yleistä

a) Mitä Herttoniemen uudistusremontissa tehdään?
Herttoniemen yritysalueen remontissa peruskorjataan lähivuosina lukuisia katuja, joiden kunnallistekniikka, kuten viemärit, vesiputket ja tietoliikennekaapelit uusitaan remontin yhteydessä.

b) Miksi Herttoniemen uudistusremontti tehdään?
Katutöitä tehdään uutta asuntorakentamista varten, liikenneyhteyksien parantamiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Alueelle on suunnitteilla useita uusia asuinkortteleita. Metroasemalle tarvitaan parempia kulkuyhteyksiä täydentyvän lähialueen ja Laajasalon sekä Kruunuvuorenrannan väkiluvun kasvaessa.

c) Kuinka kauan uudistusremontti kestää?
Työt alkavat lokakuussa 2020 ja niitä tehdään vaiheittain vähintään vuoteen 2026 asti.

2. Liikenne ja kulkeminen työmaa-aikana

a) Miten työmaa-aikana Herttoniemeen pääsee kulkemaan?
Rakentaminen tapahtuu vaiheittain. Yksittäinen risteysalue saattaa olla suljettu, mutta seuraavasta tai edeltävästä risteyksestä pääsee kulkemaan normaalisti. Liikennemuutoksista tiedotetaan etukäteen ja poikkeavat kulkureitit on merkitty opastein.

b) Pääseekö kadun varren liikkeisiin työmaan aikana?
Kyllä pääsee. Mahdolliset väliaikaiset kulkureitit on merkitty opastein.

c) Missä ovat bussipysäkit työmaan aikana?
Linjojen 79 ja 500 pysäkki siirtyy väliaikaisesti noin 200 metriä kauemmas Linnanrakentajantien risteyksestä. Muista mahdollisista pysäkkimuutoksista tiedotetaan aina etukäteen.

d) Mistä saan tietoa muuttuvista liikennejärjestelyistä?
Muuttuvista liikennejärjestelyistä tiedotetaan sivustolla hel.fi/herttoniemenkadut sekä Facebookissa: herttoniemenkadut. Liikennejärjestelyt on merkitty paikan päällä myös opastein.

g) Aiheuttaako työmaa ruuhkia?
Uudistusremontin jälkeen liikkuminen alueella on sujuvampaa ja turvallisempaa. Urakan ollessa kesken saattaa ruuhkia kuitenkin esiintyä.

Uudistuksen johdosta Laivalahdenkadun työmaa-alueen kohdalla on käytössä vain yksi kaista molempiin suuntiin, mikä hidastaa liikennettä varsinkin Linnanrakentajantien suuntaan. Keväällä 2021 tehdään lisäksi Laivalahdenkadun viemäriliitos Linnanrakentajantielle, jolloin yksi ajokaista suljetaan väliaikaisesti Linnanrakentajantiellä noin kahden kuukauden ajaksi. Tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.

h) Olen muuttamassa alueelle uudistusremontin aikana. Kuinka kulkeminen ja muutto järjestyy?
Pyydämme teitä olemaan yhteydessä työmaahan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja kertomaan, milloin ja minne olette muuttamassa. Näin saamme järjestettyä mahdollisimman haitattoman muuton.

3. Muut työmaata koskevat asiat

a) Mistä kohdasta työmaa alkaa ja miten työ etenee alueellisesti?
Rakentaminen aloitetaan samanaikaisesti Suunnittelijankadulla, Itäväylän rampilla sekä Laivalahdenkadulla lokakuussa 2020. Muita alkuvaiheen töitä ovat puiden kaato Laivalahdenkadulla sekä kaivojen asentaminen Suunnittelijankadulla. Alkuvaiheen töihin kuuluu myös Suunnittelijankatu välillä Itäväylä – Laivalahdenkatu, jossa ajorata muuttuu 2-kaistaisesta 4-kaistaiseksi ja rakennetaan yksisuuntaiset pyörätiet.

b) Mitkä ovat päivittäiset työajat? Tehdäänkö töitä viikonloppuisin tai öisin?
Töitä tehdään pääsääntöisesti klo 7-18. Meluavista töistä ja viilonlopputöistä tiedotetaan aina erikseen.

c) Tuleeko työmaan aikana vesi- tai sähkökatkoja?
Sähkökatkoja ei ole tiedossa työmaan aikana. Postin taloon ja Silkkikutomon rakennukseen tehdään väliaikainen vedensyöttö, joten sinne on tiedossa muutama vesikatko. Katkoista tiedotetaan hyvissä ajoin etukäteen.

d) Mitä uudistusremontti maksaa?
Uudistusremontin hinta on noin 5 miljoonaa euroa.

e) Kuka uudistusremonttia tekee?
Uudistusremonttin urakoitsijana toimii Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara. Päätilaajana on Helsingin kaupunkiympäristön toimiala.

f) Mitä jos taloyhtiö haluaa tehdä omaa remonttia katutyömaan aikana?
Isännöitsijän tulee olla yhteydessä urakoitsijaan. Taloyhtiöiden remontit on käsiteltävä ja keskusteltava tapauskohtaisesti riippuen taloyhtiön sijainnista, toteutettavasta remontista sekä remontin ajankohdasta.

g) Mistä saan tietoa remontin etenemisestä?
Remontista tiedotetaan sivustolla hel.fi/herttoniemenkadut sekä Facebookissa: herttoniemenkadut sekä tarpeen mukaan rapputiedotteilla ja asukaskirjeillä.

h) Haluan antaa palautetta työmaalle. Miten sen voi tehdä?
Palauttetta voi jättää osoitteeseen stara.herttoniemenkadut@hel.fi tai soittamalla työmaan asiakaspalvelunumeroon 09 310 706 71.

4. Työmaan turvallisuus

a) Kuinka jalankulkijoiden turvallisuudesta huolehditaan työmaan aikana?
Työmaa on aidattu ja jalankulku on ohjattu kulkemaan mahdollisimman haitatonta reittiä työmaan ohi. Lisäksi alueella on nopeusrajoitukset jalankulkijoiden turvallisen liikkumisen varmistamiseksi.

b) Kuinka pyöräilijöiden turvallisuudesta huolehditaan työmaan aikana?
Työmaa on aidattu ja jalankulku on ohjattu kulkemaan mahdollisimman haitatonta reittiä työmaan ohi. Alueella on lisäksi nopeusrajoitukset pyöräilijöiden turvallisen liikkumisen varmistamiseksi.

c) Miten huolehditaan, että uudet reitit ovat turvallisia pyöräilijöille?
Vaihtoehtoiset reitit kulkevat olemassa olevilla teillä.

5. Uudistusremontin lopputulos

a) Mikä on paremmin uudistusremontin jälkeen?
Uudistusremontin myötä Herttoniemen alueen liikenneyhteydet ja liikenneturvallisuus paranevat. Ajonopeudet laskevat ja katujen ylityskohtia muutetaan turvallisemmiksi. Myös pyöräilystä tulee sujuvampaa ja turvallisempaa, kun alueelle rakennetaan muusta liikenteestä eroteltuja, yksisuuntaisia pyöräteitä. Uudet liikennejärjestelyt parantavat liikenneyhteyksiä Laajasaloon ja Kruunuvuorenrantaan, joihin on tulossa tuhansia uusia asukkaita. Suunnittelijankadun uudistaminen sujuvoittaa liikenneyhteyksiä kauppakeskus Hertsiin. Katu on myös ensisijainen yhteys Itäväylän ja Laajasalon välillä.

b) Kun uudistusremontti on valmis, miten alueella kuljetaan?
Alueella kuljetaan jatkossakin kävellen, pyöräillen ja autolla. 

c) Aiheuttaako uudistusremontin lopputulos ruuhkia?
Herttoniemen alueelle on lähivuosina tulossa useampia katutöitä. Alkavat urakat voivat lisätä ruuhkia. Lopputulos ei aiheuta ruuhkia, vaan varmistaa sujuvat ja turvalliset liikennejärjestelyt alueen kasvavaa asukasmäärää varten. 

d) Kun uudistusremontti on valmis, missä ovat bussipysäkit?
Uudet bussipysäkit rakennetaan katutöiden toisessa vaiheessa Laivalahdenkadun ja Työnjohtajankadun liittymään.

e) Mitä tapahtuu pysäköintipaikoille?
Suunnittelijankadun olevat kadunvarsipaikat poistuvat käytöstä. Laivalahdenkadulla oleva pysäköintialue säilyy, ja se peruskorjataan tässä urakassa.

f) Tuleeko kadulle uusi puita tai pensaita?
Uusia puita istutetaan 3 kappaletta.06.11.2020 08:34