Suoraan sisältöön

Herttoniemen yritysalue


Herttoniemen yritysalueella peruskorjataan katuja lähivuosien uutta asuinrakentamista varten. Samalla niiden liikennejärjestelyjä parannetaan.

Ensimmäisenä uudistetaan Suunnittelijankatu ja Laivalahdenkadun eteläpääty. Suunnittelijankatu muutetaan Itäväylän ja Laivalahdenkadun välillä kaksikaistaisesta kadusta nelikaistaiseksi kaduksi. Kadun pohjoispuolelle on suunnitteilla uusia tiiviitä, korkeita asuinkortteleita. Suunnittelijankadun uudistaminen sujuvoittaa liikenneyhteyksiä kauppakeskus Hertsiin. Katu on myös ensisijainen yhteys Itäväylän ja Laajasalon välillä.

Laivalahdenkatua uudistetaan Linnanrakentajantien ja Konemestarinkadun välisellä osuudella.

Laivalahdenkadun kumpaankin reunaan rakennetaan jalkakäytävät ja yksisuuntaiset pyörätiet. Eri liikennemuodot erotellaan selkeämmin toisistaan. Busseille rakennetaan uusi pysäkkipari Työnjohtajankadun kohdalle. Laivalahdenkadun ja Linnanrakentajantien risteyksessä oleva liittymä levenee, samoin jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitettu keskisaareke.

Laivalahdenkadun länsipuolelle tulee uusi asuinkortteli. Uusi kortteli rajautuu pohjoisessa Konemestarinkatuun, joka myös peruskorjataan.

Myös Työnjohtajankadun varrelle tulee tiivistä asuinrakentamista, ja katu peruskorjataan. Insinöörinkadulle rakennetaan jatkoa nykyisestä Työnjohtajankadun ja Konemestarinkadun välille. Myös Insinöörinkadun jatkeen varrelle rakennetaan asuintaloja, ja siitä tulee pihakatu.

Linnanrakentajantielle rakennetaan yksisuuntaiset pyörätiet, entistä leveämmät keskisaarekkeet ja nopeusrajoituksiin sopivat ajokaistojen leveydet. Samalla uudistetaan myös Itäväylän ylittävä silta ja Itäväylälle tulee uudet pysäkit. Linnanrakentajantie on tarkoitus rakentaa niin, että siinä on tulevaisuudessa tilaa myös raitiovaunulle.

Abraham Wetterin tien pyöräliikenne muutetaan yksisuuntaiseksi, ja Johan Sederholmintien liittymää muutetaan turvallisemmaksi.

Lisäksi alkaa Herttoniemen metroterminaalin ja aseman peruskorjaus, johon voi liittyä myös muuta rakentamista. Kun uudistettu terminaali on valmistunut, uudistetaan sen lähistöllä Hiihtomäentietä ja Hiihtäjäntietä. Näiden töiden aikataulu on avoin.

Rakentaminen alkaa elo-syyskuussa 2020.

Rakentaminen on tarkoitus tehdä viidessä osassa:

Vaiheessa 1 rakennetaan

 • Suunnittelijankatu välillä Itäväylä – Laivalahdenkatu
 • Laivalahdenkatu välillä Linnanrakentajantie – Suunnittelijankatu
 • Puusepänportti
 • Itäväylän ramppi.

 Työ alkaa kesällä 2020.

 Vaiheessa 2

 • Peruskorjataan Työnjohtajankatu.
 • Peruskorjataan Insinöörinkatu välillä Linnanrakentajantie – Työnjohtajankatu.
 • Peruskorjataan Laivalahdenkatu välillä Suunnittelijankatu - Työnjohtajankatu.
 • Rakennetaan kunnallistekniikka uudelle osalle Insinöörinkatua välille Työnjohtajankatu - Konemestarinkatu

Työ alkaa 2021.

Vaiheessa 3

 • Uudistetaan Linnanrakentajantie ja Itäväylän ylittävä silta. Itäväylälle tulee uudet pysäkit.
 • Työ alkaa arviolta 2023.

Vaiheessa 4

 • Abraham Wetterin tie uudistetaan.

 Työ alkaa arviolta 2024.

 Vaiheessa 5

 • Peruskorjataan Konemestarinkatu ja Laivalahdenkatu välillä Työnjohtajankatu – Konemestarinkatu.
 • Rakennetaan Insinöörinkatu pihakaduksi ja kadun pintarakenteet viimeistellään.

 Työ alkaa arviolta 2025.
17.06.2020 14:45