Suoraan sisältöön

Ajankohtaista Herttoniemen katutöissä

Katujen peruskorjaus Herttoniemen yritysalueella käynnistyi lokakuussa 2020. Katuremontti etenee vaiheittain. Kokonaisuudessaan yritysalueen katu-urakan arvioidaan valmistuvan vuonna 2027.

Tällä sivulla julkaistaan ajankohtaista tietoa töiden etenemisestä.

Palaa sivulle Herttoniemen yritysalueen katutyöt 

Viikot 2‒3

Vesi- ja viemäriputkien asennus jatkuu Työnjohtajankadulla ja Insinöörinkadulla. Vesijohtoverkoston uusiminen on edennyt siihen vaiheeseen, että uusia putkia otetaan pian käyttöön. Tästä voi aiheutua lyhyitä vesikatkoja katujen varsilla oleville taloille lähiviikkoina. HSY ilmoittaa vedenjakelun katkojen ajankohdista ja kestoista talojen porraskäytävissä jaettavilla tiedotteilla.

Itäväylän alittavan hulevesiputken poraus jatkuu joulutauon jälkeen. Työn jatkon valmistelu aloitettiin 10.1. työmaan palattua normaaliin rytmiin lomakauden jälkeen.


Viikko 51

Työt jatkuvat tällä viikolla Työnjohtajankadulla sekä Insinöörinkadun Konemestarinkadun puoleisessa päässä. Molemmilla työalueilla tehdään vesihuoltoon liittyviä töitä. Töitä tehdään tuetuissa kaivannoissa, ja ponttien poisto kaivantojen täytön yhteydessä voi aiheuttaa melua. Työt painottuvat suljetuille alueille, joten liikennejärjestelyihin ei aiheudu muutoksia.

Työmaalla ei pidetä varsinaista joulutaukoa. Työt kuitenkin hiljenevät, kun lomien ajan paikalla on pienempi määrä työntekijöitä ja kalustoa.


Viikko 50

Urakan ensimmäinen vaihe on edennyt aikataulussaan ja päättyy vuoden lopussa. Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu Laivalahdenkadun alkuosuus Linnanrakentajantien ja Suunnittelijankadun välillä, Suunnittelijankatu sekä Itäväylän ramppi. Vain hieman noppakiviraitojen ja muiden kiveysten sekä pyöräteiden punaisen asfaltin laittamista jää ensi kevääseen. Operaattorinkujan pyörä- ja kävelytiet eivät vielä aukea, sillä niiden kautta ei toistaiseksi pääse kulkemaan mihinkään.

Ponttien poistaminen jatkuu Työnjohtajankadulla ja maahan lyödään myös uusia pontteja tulevina arkipäivinä ja lähiviikkoina. Työnjohtajankadun päässä Itäväylän alittavan hulevesiputken poraus jatkuu. Työ on viivästynyt alkujaan suunnitellusta.

Tilapäiset liikennejärjestelyt 

Suunnittelijankadun ja Insinöörinkadun risteyksessä on käytössä väliaikainen liikennejärjestely, jonka mukaan Insinöörinkatua ajavilla on etuajo-oikeus. Järjestely on käytössä, kunnes liikennevalot otetaan käyttöön.

Laivalahdenkadun pyörätie on valmis lähelle Työnjohtajankadun risteystä. Tässä kohtaa pyörätie kuitenkin päättyy ja pyöräilijät opastetaan vanhalle, puistoalueella kulkevalle pyörätielle.


Viikko 48

Asfaltointi Linnanrakentajantien ja Laivalahdenkadun risteyksessä on valmis. Myös tämän risteyksen ja Suunnittelijankadun välinen osuus on asfaltoitu. Laivalahdenkadun ja Suunnittelijankadun risteysalueen asfaltointia viimeistellään tällä viikolla. Samoin viimeisten tiemerkintöjen maalaus tällä alueella on käynnissä.

Pyöräteiden ja jalkakäytävien välisten noppakiviraitojen asennus sekä pyöräteiden asfaltointi punaisiksi jäävät talvisten säiden vuoksi todennäköisesti ensi kesään.

Suunnittelijankadun ja Insinöörinkadun risteykseen on asennettu liikennevalot. Valot otetaan käyttöön tämän vuoden aikana.

Itäväylän alittavan hulevesiputken asennus jatkuu. Metron raiteiden alitukseen liittyvä yötyö tapahtuu vasta tulevina viikkoina.


Viikko 47

Ensimmäinen vaihe Työnjohtajankadun urakkaa on jo viimeistelyvaiheessa. Laivalahdenkadun ja Linnanrakentajantien risteysalueella tehdään viimeisiä pinta-asfaltointeja. Myös pyörä- ja kävelytiet saadaan tällä viikolla (47) asfaltoitua valmiiksi Laivalahdenkadun alkupätkällä eli Linnanrakentajantien risteyksestä Suunnittelijankadulle asti.

Ponttilinjoja tyhjennetään Työnjohtajankadulla ja Insinöörikadun Konemestarikadun puoleisessa päässä. Molempiin pontein tuetuin kaivantoihin lasketaan tällä viikolla putkia.

Suunnittelijankadulla asennetaan viikon kuluessa liikennemerkkejä. Pystytettävät liikennemerkit ovat pääasiassa pysäköintikieltomerkkejä.


Viikko 46

Työnjohtajankadun päässä porataan Itäväylän maakerrosten läpi iso hulevesiputki. Metroliikenteen turvallisuuden takia työ tehdään osin yötyönä. Melu voi kantautua lähialueen rakennuksiin. Yötyö tehdään joko tiistain 16. ja keskiviikon 17. marraskuuta välisenä yönä tai sitä seuraavana yönä.

Insinöörinkadun kaivanto ulottuu Konemestarinkadulle asti, sillä putkiliitos tehdään Konemestarinkadun puolella. Kulku Konemestarinkadulla hidastuu, kun yksi kaista on tilapäisesti pois käytöstä. Työkohteen pääsee kuitenkin ohittamaan.

Ponttilinjan tyhjennys jatkuu Työnjohtajankadulla.

Työ Laivalahdenkadulla etenee. Kadun alkupään pinta-asfaltointi on valmistunut ja katumerkinnät ovat paikoillaan. Linnanrakentajantien ja Laivalahdenkadun risteys on avautunut jalankulkijoille aikataulussa, ja kadun pääsee nyt ylittämään normaalisti. Laivalahdenkadun suljetulla osuudella Suunnittelijankadun ja Työnjohtajankadun välillä reunakivet ovat paikallaan ja asfaltoinnin pohjatyöt etenevät.


Viikko 45

Laivalahdenkadulla on keskiviikosta (10.11.) alkaen käytössä kiertoreitti. Katu suljetaan ajoneuvoliikenteeltä Työnjohtajankadun ja Suunnittelijankadun välillä. Tilapäinen reitti kulkee Insinöörinkadun kautta ja merkitään opastein. Järjestely ei vaikuta puistoalueella kulkevan tilapäisen kävely- ja pyörätien käyttöön. Tilapäinen liikennejärjestely on voimassa arviolta noin kaksi viikkoa. Suljetulla osuudella asennetaan reunakiviä, keskikoroke ja liikennevalot sekä asfaltoidaan.

Laivalahdenkadun osuudella Linnanrakentajantien ja Suunnittelijankadun välillä tehdään tällä viikolla pinta-asfaltointeja.

Tulevalla viikolla töitä tehdään Konemestarinkadulla Insinöörinkadun kohdalla. Putket tullaan kaivamaan esiin liitoksia varten. Kulku Konemestarinkadulla hidastuu, mutta työkohteen pääsee ohittamaan.


Viikko 44

Asfaltointi jatkuu Laivalahdenkadulla. Ajorataa on asfaltoitu alkuviikosta, ja lisää pyöräteitä asfaltoidaan viikon edetessä. Laivalahdenkadulla kaivetaan tällä viikolla myös hulevesilinjoja Suunnittelijankadun risteyksen läheisyydessä. Kaivu tapahtuu ajoradan poikki. Työt tehdään yöllä, jotta liikenteelle koituisi mahdollisimman vähän haittaa.

Työnjohtajankadulla valmistellaan vesi-, jätevesi- ja hulevesijohtojen asennusta kaivamalla johdoille tilaa ponttilinjan sisältä.

Pontitus jatkuu Insinöörinkadun päässä, jossa jo noin 50 metrin osuus on pontitettu. Pontituksella tehdään kaivanto hulevesiputken ja vesijohdon asentamiseksi.


Viikko 43

Asfaltointi jatkuu työmaalla. Tällä viikolla asfaltoidaan pyörä- ja kävelyteitä Suunnittelijankadulla ja Laivalahdenkadulla. Lisäksi Laivalahdenkadulla asennetaan reunakiviä. Töistä aiheutuu muutoksia kevyenliikenteen kulkureitteihin.

Laivalahdenkadulla asennetaan tällä viikolla valaistusta Shellin kohdalla. Lisäksi liikennevalokojeita asennetaan Suunnittelijankadulla Insinöörinkadun ja Laivalahdenkadun risteyksissä.  

Seuraavan urakkavaiheen valmistelu etenee. Työnjohtajankadun Itäväylän puoleinen pääty on pontitettu ja tällä viikolla pontitus on käynnissä Insinöörinkadulla Konemestarinkadun puoleisessa päässä. Töistä voi kantautua melua lähirakennuksiin. Melua aiheuttavia töitä tehdään päiväsaikaan. 


Viikko 42

Työmaalla on käynnissä asfaltointi. Insinöörinkatu on asfaltoitu Suunnittelijankadulta Työnjohtajankadulle, ja asfaltointi jatkuu Laivalahdenkadulla Shellin kohdalla. Laivalahdenkadun ensimmäinen osuus Linnanrakentajantieltä katsottuna on valmistumassa suunnitelman mukaan.

Liikennevaloja asennetaan Suunnittelijankadulle, Itäväylän sillan läheisyydessä. Valot tulevat toimintaan lähiviikkoina.

Työnjohtajankadun Itäväylän puoleisessa päässä pontitetaan tulevina viikkoina. Työstä voi kantautua melua lähirakennuksiin. Lisäksi melua saattaa aiheutua ajoittain Laivalahdenkadulla, kun sahataan reunakivinä käytettäviä kivipalkkeja.


Elo- ja syyskuu eli viikot 32–41

Loppukesästä ensimmäisen urakkavaiheen alueella päästiin monin paikoin jo täyttämään monttuja, asfaltoimaan ja avaamaan väyliä liikenteelle. Siirryttiin jo kovaa vauhtia viimeistelyvaiheeseen. Syyskuun puolivälissä esimerkiksi Suunnittelijankadulla saatiin kaapeloinnit valmiiksi ja montut täytettyä. Sen jälkeen vuorossa oli ajoradan sekä jalkakäytävän ja pyörätien asfaltointi.

Laivalahdenkadulla kaivettiin pitkä ura kaasujohdolle, joka laskettiin paikoilleen nopeassa tahdissa valmiiseen uraan. Näin katko kaasun jakelussa oli mahdollisimman lyhyt. Myös Laivalahdenkadun ja Linnanrakentajantien kulmassa päästiin syyskuun puolivälissä jo asfaltoimaan. Syyskuun lopussa Postin päädyssä alkoi reunakivetyksen laitto. Postin puoleinen kaista Laivalahdenkadulla saatiin avattua ajoneuvoliikenteelle.

Laivalahdenkadun ja Linnanrakentajantien kulmassa paljastui iso määrä todella lähellä maan pintaa kulkevia kaapeleita. Ongelmalliseksi asian teki se, että uusi kadun pinta oli tulossa entistä alemmas. Asia saatiin ratkaistua, kun osa putkista paljastui käytöstä jo poistuneiksi.

Urakkavaiheen pääkaduille asennettiin syyskuussa myös valaisimia ja liikennevaloja sekä tehtiin katumerkintöjä.


Viikko 30-31

Tulevaisuudessa Itäväylän alittavan hulevesiviemärin porauksen valmistelevat työt alkoivat 27.7. Itäväylän toisella puolen kaivannon tukemisella. Varsinainen putken poraus alkaa elokuun aikana.

Laivalahden risteysalueen työt ovat valmistuneet. Postitalon kohdalla aloitetaan asfaltoinnin valmistelu reunakivetysten laittamisella. Osa Laivalahdenkadulla tehtävistä töistä tehdään viikolla 31 yötöinä, jotta töiden vaikutus runsasliikenteiselle väylälle olisi mahdollisimman vähäinen.

Puusepänkadulla, Herttoniemen yritysalueen katutöiden urakka-alueen reunalla, alkaa HSY:n vesihuoltourakka. Vesihuoltourakan työmaa-alue ulottuu Starkin kohdalta puistoalueen läpi kulkevaan väliaikaiseen ajoreittiin asti. Alueella liikkuvien kannattaa varautua tilapäisiin liikennejärjestelyihin etenkin Laivalahdenkadun suunnasta ajettaessa. Töistä vastaa GRK Infra Oy ja työ valmistuu GRK:n työnjohtajan arvion mukaan syksyn loppuun mennessä.


6.7. Pontteja poistetaan, kalliota louhitaan ja bussiliikenteen reittimuutos

Laivalahdenkadun ja Linnanrakentajantien kulmassa työt ovat jo pitkällä, ja pontteja poistetaan seuraavien viikkojen aikana. Työstä voi kantautua melua lähirakennuksiin. 19.7. alkavalla viikolla linja-autot kääntyvät jälleen Laivalahdenkadulta Linnanrakentajantielle. Siihen mennessä kaivanto täytetään, jotta linja-autoille saadaan niiden tarvitsema kulkutila. 

Puusepänportilla kallio on odotettua lähempänä maanpintaa, joten sitä joudutaan louhimaan. Työ käynnistyi 5.7. alkaneella viikolla ja jatkuu tulevilla viikoilla.

Heinäkuun aikana noin 1 200 milliä paksu putki porataan maakerrosten läpi Itäväylän toiselle puolelle. Tämä hulevesiputki johdattaa tulevaisuudessa hulevedet mereen. Poraamisesta voi kantautua melua lähirakennuksiin noin kahden viikon ajan työn alkamisesta.

Katutöitä tehdään pääasiassa klo 7–18 arkisin. Myös yötyöt ovat mahdollisia, mutta melua aiheuttavat työt tehdään päivisin.


8.6. Tilapäiset liikennejärjestelyt käytössä

Linnanrakentajantien suojatie on siirtynyt 8.6. Laivalahdenkadun risteyksestä noin 40 metriä itään. Samalla osa Laivalahdenkadun jalkakäytävää on suljettu jalankulkijoilta, ja linja-autot ovat siirtyneet kulkemaan metrolle Suunnittelijankadun kautta.

Puusepänkadulle ei pääse Puusepänportin kautta, joka on suljettu liikenteeltä. Kulku on siirtynyt noin 80 metriä Laivalahdenkatua itään.

Kesäkuun puolivälin paikkeilla alkaa hankkeen toinen vaihe. Silloin työt keskittyvät Työnjohtajankadulle ja Insinöörinkadulle.


Tilapäisiä liikennejärjestelyjä Herttoniemessä viikosta 23 alkaen

Puusepänportin leventäminen alkaa Suunnittelijankadun risteysalueen liikenteen sujuvoittamiseksi viimeistään 7.6. Töiden ajaksi Puusepänportti suljetaan liikenteeltä ja samassa otetaan käyttöön tilapäinen reitti Puusepänkadulle. Tilapäinen reitti on merkitty alueelle opastein.


Laivalahdenkadun työt jatkuvat Linnanrakentajantien risteysalueelle uusien hule- ja jätevesilinjojen liittämistöiden takia. Jotta työt saadaan tehtyä mahdollisimman turvallisesti ja nopeasti, siirretään Linnanrakentajantien ylittävä suojatie noin 40 metrin päähän risteysalueesta 8.6 alkaen.

Risteysalueen kaivutöillä on myös vaikutuksia bussiliikenteeseen.

Bussiliikenteen muutoksista tiedottaa HSL:  https://www.hsl.fi/hsl/uutiset/liikennetiedote/2021/06/linjat-79-ja-500-poikk... 


24.5. Ajo Itäväylälle tapahtuu juuri avatun Suunnittelijankadun kautta

Työnjohtajankadun yhteys Itäväylälle on suljettu. Ajo Itäväylälle tapahtuu Suunnittelijankadulta. Suunnittelijankadun ja Työnjohtajan välinen Insinöörinkadun osuus on myös suljettu väliaikaisesti liikenteeltä. Insinöörinkadulla voi edelleen kulkea kävellen.

Suljetuilla katuosuuksilla aletaan tekemään valmistelevia töitä kunnallistekniikkaa varten.


20.5. Suunnittelijankatu on avattu liikenteelle

Suunnittelijankatu on avattu liikenteelle ja liikenne sujuu nyt kumpaankin suuntaan. Suunnittelijankadulla pääsee kulkemaan myös jalan. Kävely- ja pyöräilyväylien viimeistely on käynnissä. 

Laivalahdenkadulla kaivaminen jatkuu kohti Linnanrakentajantien risteystä hule- ja jätevesilinjojen liitostöiden vuoksi. Raskaiden putkien kaivaminen on millipeliä. Kaivaminen vaatii myös kaivannon tukemista, joten kaivantoa pontitetaan. Tästä seuraa hieman melua. Meluavia töitä tehdään melulupamme mukaisesti arkisin kello 9–18 välillä.


20.4. Pontitus jälleen käynnissä Laivalahdenkadulla 

Pontitus eli teräspalkkien upottaminen maahan on jälleen käynnissä Laivalahdenkadun työmaa-alueella. Työvaihe jatkuu noin kaksi viikkoa ja se pitää sisällään myös kallion louhintaa. Työvaihe aiheuttaa tavallista voimakkaampaa ääntä ja tärinää Laivalahdenkadun läheisyydessä.

Pontitus tehdään, jotta vesijohtojen ja viemärien uusimista varten tehtävä kaivanto on turvallinen paikka työskennellä ja jotta liikennettä ei tarvitse siirtää pois Laivalahdenkadulta. Meluavia töitä tehdään meluluvan mukaisesti arkisin klo 9-18 välillä.

Kerromme mahdollisista muutoksista niiden varmistuttua.

Lisätietoa katutöistä Facebookissa: https://www.facebook.com/herttoniemenkadut


Työmaatiedote 2.3.: Pontitus jatkuu Laivalahdenkadulla arvioitua pidempään pehmeän maaperän takia, vesikatko mahdollinen lähipäivien aikana

Pontitus jatkuu Laivalahdenkadulla vielä todennäköisesti useamman viikon. Syynä tähän on pontitettavan kohdan pehmeä maaperä, joka hidastaa töitä. Työaluetta täytyy tukea terästapeilla ja porata.

Työalue ulottuu Laivalahdenkadun ja Suunnittelijankadun risteysalueelta noin 50 metriä Suunnittelijankadun yli.
Pontituksesta aiheutuu tavallista kovempaa melua ja tärinää. Meluavia töitä tehdään arkisin klo 7-18 välisenä aikana.

Suunnittelijankadulla jatketaan kaukolämmön kaivua ja peittoa sekä kaivojen asennuksia. Lisäksi asennetaan väliaikainen vesijohto. HSY tiedottaa työn mahdollisesti aiheuttamasta muutaman tunnin vesikatkosta rapputiedotteilla.

Linjojen 79 ja 550 bussipysäkki siirtyy 2.3. alkaen

Bussien 79 ja 500 pysäkki Laivalahdenkadulla siirtyy ti 2.3. alkaen noin 50 metriä Työnjohtajankadun suuntaan. Uusi pysäkki on vastapäätä linjojen toiseen suuntaan kulkevien bussien pysäkkiä.

Tarkemmat tiedot ja kartta: https://www.hsl.fi/hsl/uutiset/liikennetiedote/2021/02/pysakki-puusepanportti-siirtyy-herttoniemessa-2.3

Kerromme mahdollisista muutoksista niiden varmistuttua.

Lisätietoa katutöistä Facebookissa: https://www.facebook.com/herttoniemenkadut


Pontitus jatkuu Laivalahdenkadulla vielä noin kaksi viikkoa

Viikolla 8 Laivalahdenkadulla jatketaan pontitusta Suunnittelijankadun kohdalta ylöspäin noin 50 metriä. Kadulla tehdään pieniä liikennejärjestelymuutoksia: jalankulku siirtyy Puusepänportin kohdalta hieman puiston puolelle ja ajoneuvoliikenne jatkaa supistetulla kaistamäärällä hieman nykyistä pidempään. Poikkeusreitit on merkitty maastoon opastein.
Pontitustyöt jatkuvat arvion mukaan vielä noin kaksi viikkoa.

Kerromme mahdollisista muutoksista niiden varmistuttua.

Lisätietoa katutöistä Facebookissa: https://www.facebook.com/herttoniemenkadut


Liikennejärjestelymuutoksia Suunnittelijankadulla maanantaista 8.2. alkaen

Herttoniemen yritysalueella tehdään maanantaina 8.2. liikennejärjestelymuutoksia. Suunnittelijankatu suljetaan liikenteeltä noin kahden kuukauden ajaksi. Insinöörinkatua voi käyttää normaaliin tapaan, ainoastaan kääntyminen Suunnittelijankadulle ei ole mahdollista. Kadun sulkeminen liittyy kadulla tehtäviin kaukolämmön kaivu- ja asennustöihin.

Laivalahdenkadulla maanantaina 1.2. alkanut pontitus jatkuu alustavan aikataulun mukaan noin kaksi viikkoa. Pontitettava katualue laajenee Laivalahdenkadulla Suunnittelijankadun ylitse noin 50 metriä. Työstä aiheutuu tavallista kovempaa melua ja tärinää. Meluavia töitä tehdään arkisin klo 7-18 välisenä aikana.

Liikennejärjestelyt ovat kuvan mukaiset maanantaista 8.2. alkaen.

Tiedotamme mahdollisista muutoksista heti niiden varmistuttua.

Lisätietoa katutöistä Facebookissa: https://www.facebook.com/herttoniemenkadutLaivalahdenkadulla käynnistyy meluavampi työvaihe maanantaina 1.2.

Laivalahdenkadun työmaa-alueella käynnistyy meluavampi työvaihe maanantaina 1.2, kun aloitamme uuden kaivanto-osuuden pontituksen eli tuennan terästukiseinillä. Tukiseinät estävät maan sortumisen kaivantoon. Melutyöalue on Suunnittelijankadun ja Linnanrakentajantien välisellä osuudella.

Teemme pontitusta melulupamme puitteissa klo 7-18 välisenä aikana. Työvaihe kestää arviolta kaksi viikkoa.

Lisätietoa katutöistä Facebookissa: https://www.facebook.com/herttoniemenkadut


Työmaatiedote, viikko 4

Suunnittelijankadun ja Insinöörinkadun risteysalueella tehdään keskiviikkona 27.1. kaukolämpöliitos. Kaukolämmön jakeluun tulee katkos samana päivänä. Helen on tiedottanut kaukolämpökatkon vaikutusalueen asukkaita ja yrityksiä ja kertoo tarvittaessa lisätietoja. Torstaina kaukolämmön liitoskohta peitetään ja jatketaan kaukolämmön kaivutöitä kohti Laivalahdenkatua.

Laivalahdenkadulla asennetaan alkuviikosta vesijohtoa ja jätevesiviemäriä jo asennetun hulevesiviemärin viereen kaivantoon. Kun asennus on valmis, kaivanto täytetään. Tämän jälkeen aletaan valmistella uutta kaivantoa Suunnittelijankadun suuntaan.

Liikennejärjestelyihin ei ole tiedossa toistaiseksi muutoksia.

Tiedotamme mahdollisista muutoksista heti niiden varmistuttua.

Lisätietoa katutöistä Facebookissa: https://www.facebook.com/herttoniemenkadut


Työmaatiedote, viikko 2: ajoittaiset meluavat työvaiheet mahdollisia Laivalahdenkadulla keskiviikosta 13.1. eteenpäin

Keskiviikosta 13.1. alkaen Laivalahdenkadun työmaa-alueelta saattaa kantautua ajoittaisesti tavallista kovempaa melua lähirakennuksiin, kun kadulla olevassa kaivannossa porataan tukitappeja kallioon. Poraamista tehdään arviota noin viikon ajan.

Työalue on Suunnittelijankadun ja Linnanrakentajantien välisellä osuudella. Porauksen lomassa Laivalahdenkadulla jatkuvat kaivutyöt viemäriputkien uusimista varten.

Suunnittelijankadun ja Insinöörinkadun kulmauksessa jatketaan kaukolämpötöitä kaivun merkeissä edeten kohti Laivalahdenkatua. Kaukolämpötyöt jatkuvat eri vaiheineen vielä useita viikkoja. Lisäksi Insinöörinkadun ja Laivalahdenkadun kulmalla aletaan asentaa kaivoja.

Suunnittelijankadun ja Insinöörinkadun kulmaukseen saatetaan joutua tekemään pieniä muutoksia kaistoihin. Muutokset merkitään selkeästi opastein. Pysäköinti on toistaiseksi poissa käytössä Suunnittelijankadulla Insinöörinkadun ja Laivalahdenkadun välisellä osuudella.

Tiedotamme mahdollisista muutoksista heti niiden varmistuttua.

Lisätietoa katutöistä Facebookissa: https://www.facebook.com/herttoniemenkadut


Työmaatiedote, viikko 51: Laivalahdenkadun pontitustyöt pian tältä vuodelta valmiit, melutyöt jatkuvat ensi vuonna – kaukolämpötyöt laajenevat Suunnittelijankadulla Insinöörinkadun yli

Laivalahdenkadulla pontitustöiden ensimmäinen osuus valmistuu viikon 51 alussa. Loppuviikon aikana kadulla tehdään pääasiassa kaivutöitä. Laivalahdenkadulla on edessä melutöitä myös ensi vuonna, ja kerromme tarkemmasta aikataulusta kun se varmistuu. Melutöitä tehdään useammassa osassa.

Suunnittelijankadulla jatketaan kaukolämpötöitä siten, että töissä edetään Insinöörinkadun yli. Insinöörinkatu – Laivalahdenkatu -kadunvälille joudutaan mahdollisesti tekemään kavennuksia tai kaistamuutoksia, mutta liikenne pääsee kadunvälillä kulkemaan ja mahdolliset muutokset merkitään selkeästi. Pysäköinti kadunvälillä on kuitenkin poissa käytössä.

Itäväylän rampilla jatketaan asfaltointia ja kivitöitä aina sään sen salliessa.


Pontitus jatkuu Laivalahdenkadulla

Maanantaina 7.12. alkavalla viikolla Suunnittelijankadulla jatketaan kaukolämpötöitä ja Laivalahdenkadulla pontitusta. Pontitus on meluava työvaihe, jota tehdään arkisin klo 7-18 välillä. Varsinaiset melutyöt jatkuvat tänä vuonna vielä noin kahden viikon ajan.

Laivalahdenkadulla tehdään pontituksen lisäksi kaivutöitä. Kun kaivutyöt ja pontitus ovat valmiit, päästään aloittamaan kunnallistekniikan uusiminen.

Itäväylän rampilla jatketaan kivitöitä ja asfaltointia. Jos säät ovat suotuisat, rampilla tällä hetkellä oleva kavennus pystytään avaamaan liikenteelle jo lähiviikkoina.

Tiedotamme mahdollisista muutoksista heti niiden varmistuttua.

Lisätietoa katutöistä Facebookissa: https://www.facebook.com/herttoniemenkadut Laivalahdenkadun melutyöt aloitetaan keskiviikkona 25.11. – melutöiden tarkka kesto selviää viikon kuluttua

Laivalahdenkadulla jatketaan töitä keskiviikkona 25.11, jolloin kokeillaan maan alta paljastuneen betonilaatan rikkomista paalukoneella.

Paalutuksesta kantautuu tavallista kovempaa melua ja tärinää. Työvaihe kestää noin viikon.

Jos laatta saadaan rikottua ja poistettua, Laivalahdenkadun työmaalla päästään aloittamaan pontitustyöt, joista voi myös kantautua kovempaa melua ja tärinää. Pontitustöiden kestoksi arvioidaan noin viisi viikkoa.

Meluavia töitä tehdään arkisin klo 7-18 välillä.

Suunnittelijankadulla on kaivettu esiin sähköputkia, jotka siirretään tällä viikolla uuteen paikkaan. Lisäksi kadulla jatketaan sadevesilinjan kaivua ja kaivojen asentamista. Suunnittelijankadun uudet kerrostalot saavat viikon aikana ensimmäisen erän uusia asukkaita, joten kadulla tehdään loppuviikosta väliaikainen päällystys sujuvaa muuttoa varten.

Tiedotamme mahdollisista muutoksista heti niiden varmistuttua.

 Lisätietoa katutöistä Facebookissa: https://www.facebook.com/herttoniemenkadut  


12.11. Työt Laivalahdenkadulla jouduttu keskeyttämään

Laivalahdenkadulta löytyi töiden yhteydessä vanhaa betonirakennetta, jonka vuoksi työt kadulla on jouduttu toistaiseksi keskeyttämään. Koko kalusto työskentelee tällä hetkellä Suunnittelijankadulla.

Keskeytyksen pituutta selvitellään parhaillaan. Kerromme lisää heti, kun aikataulu on tarkentunut.

Tämä tarkoittaa samalla sitä, että erityisen kovaa melua ja tärinää ei ole toistaiseksi luvassa.

Lisätietoa katutöistä Facebookissa: https://www.facebook.com/herttoniemenkadut  


Herttoniemen katu-urakan melutyöt alkavat 10.-11.11.

Herttoniemen katu-urakassa alkaa meluavampi vaihe tiistaina 10.11 tai keskiviikkona 11.11, jolloin Laivalahdenkadulla alkavat pontitustyöt. Työalue ulottuu Linnanrakentajantien ja Puusepänportin väliselle alueelle. Työstä voi kantautua tavallista voimakkaampaa melua ja tärinää lähirakennuksiin. Pontitustyöt kestävät alustavan arvion mukaan noin viisi viikkoa. Työt saattavat valmistua nopeammassakin aikataulussa.

Töitä tehdään pääasiassa klo 7–18 arkisin. Myös yötyöt ovat mahdollisia, mutta melua aiheuttavat työvaiheet tehdään päivisin. Tiedotamme töiden etenemisestä säännöllisesti.

Lisätietoa katutöistä Facebookissa: https://www.facebook.com/herttoniemenkadut  


26.10. poikkeusreittejä ja muutoksia pysäkeissä Herttoniemessä 27.10. alkaen

Linjoilla 79, 500 ja 510 on poikkeusreittejä ja muutoksia pysäkeissä katutöiden takia 27.10. alkaen. Puusepänportin pysäkin siirto on voimassa alustavan arvion mukaan maaliskuuhun 2021 saakka. Muut tiedotteessa mainitut järjestelyt ovat voimassa korkeintaan 30.10.2020 saakka. Tiedotamme mahdollisista muutoksista heti niiden varmistuttua.

  

21.10. katutyöt käynnistyvät ja liikennejärjestelyt muuttuvat

Herttoniemen yritysalueen katutyöt käynnistyvät maanantaina 26.10. Ensimmäiset työvaiheet ovat puiden kaato Laivalahdenkadulla sekä liikennejärjestelytyöt Suunnittelijankadun länsipuolella ja Laivalahdenkadulla.

Laivalahdenkadun länsipuoli välillä Linnanrakentajantie – Suunnittelijankatu suljetaan ja liikenne ohjataan kulkemaan Shellin puolelta katua. Käytössä on yksi kaista molempiin suuntiin sekä jalkakäytävä ja pyörätie. Lidlin parkkipaikka tulee työmaan käyttöön, mutta kiinteistölle ajo onnistuu kuvan mukaisesti.

Suunnittelijankatu välillä Operaattorinkatu – Insinöörinkatu pysyy suljettuna liikenteeltä.

Liikennejärjestelyt ovat voimassa alustavan aikataulun mukaisesti maaliskuuhun 2021 saakka. Tiedotamme töiden etenemisestä säännöllisesti.

Suljetut katuosuudet ja ajoyhteys kiinteistölle.
12.01.2022 08:46