Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

Työpajankatu 8
00580 Helsinki
PL 58231, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 22111
Toimipiste kartalla

Usein kysytyt kysymykset Hämeentien uudistusremontista


1. Yleistä

a) Mitä Hämeentien uudistusremontissa tehdään?
b) Miksi Hämeentien uudistusremontti tehdään?
c) Kuinka kauan uudistusremontti kestää?

2. Liikenne ja kulkeminen työmaa-aikana

a) Miten työmaa-aikana Hämeentiellä pääsee kulkemaan?
b) Pääseekö kadun varren liikkeisiin työmaan aikana?
c) Missä ovat bussipysäkit työmaan aikana?
d) Miten ratikat kulkevat työmaan aikana?
e) Tuleeko Hämeentielle työmaan ajaksi ratikoita korvaavaa bussiliikennettä?
f) Tuleeko Hämeentielle uusia bussipysäkkejä työmaan vuoksi, kun ratikat poistuvat?
g) Onko Sörnäisten metroaseman korjauksella vaikutusta metron kulkuun?
h) Aiheuttaako työmaa ruuhkia?

3. Muut työmaata koskevat asiat

a) Mistä kohdasta työmaa alkaa ja miten työ etenee alueellisesti? 
b) Mitkä ovat päivittäiset työajat? Tehdäänkö töitä viikonloppuisin tai öisin?
c) Tuleeko työmaan aikana vesi- tai sähkökatkoja?
d) Mitä uudistusremontti maksaa?
f) Kuka uudistusremonttia tekee?
g) Mitä jos taloyhtiö haluaa tehdä omaa remonttia katutyömaan aikana?


4. Uudistusremontin lopputulos

a) Mikä on paremmin uudistusremontin jälkeen?
b) Kun uudistusremontti on valmis, miten Hämeentiellä kuljetaan?
c) Aiheuttaako uudistusremontin lopputulos ruuhkia?
d) Kun uudistusremontti on valmis, missä ovat ratikka- ja bussipysäkit?
e) Mitä tapahtuu pysäköintipaikoille?
f) Tuleeko kadulle uusi puita tai pensaita?
g) Miten hälytysajoneuvot ajavat valmiilla Hämeentiellä, kun ajorata on kapeampi?
g) Miksi Neljännen linjan ja Vetehisenkujan risteykseen ei tule liikennevaloja?


1. Yleistä

a) Mitä Hämeentien uudistusremontissa tehdään?

Hämeentie muutetaan Siltasaarenkadun ja Helsinginkadun välillä jalankululle, pyöräilylle (4 km uutta pyörätietä) ja joukkoliikenteelle tarkoitetuksi kaduksi.

Samalla uusitaan raitiotien kiskot (6 km), kadun alla olevia vesijohtoja (2 km), viemäreitä (4 km) ja kaapeleita (yli 50 km kaapelisuojaputkea) sekä kunnostetaan Sörnäisten metroasemaa.

Putki- ja kaapelityöt koskevat myös Hämeentien risteyksiä ja osia risteävistä kaduista. Lisäksi Haapaniemen kadulle (Hämeentie-Sörnäisten rantatie) ja Viidennelle linjalle (Hämeentie-Porthaninkatu) tulee yksisuuntaiset pyörätiet.

Yksityisautojen läpiajo Hämeentietä pitkin Kurvin ja Hakaniementorin välillä kielletään. Tontille ajo eli esimerkiksi pihoille ajaminen, huolto- ja jakeluliikenne sujuu myös tulevaisuudessa. Takseille myös läpiajo on sallittu.

b) Miksi Hämeentien uudistusremontti tehdään?

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 27.4.2016 Hämeentien uuden liikennesuunnitelman. Suunnitelman taustalla on kaupungin strategia, joka painottaa kestävän liikkumisen edistämistä lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteestä.

Toisena syynä remontille on Hämeentien alla sijaitsevan vanhan kunnallistekniikan ja ratikkakiskojen uusiminen. Hämeentien alla kulkee valtavasti johtoja ja kaapeleita sekä jopa yli 100 vuotta vanhoja vesiputkia, joiden rikkoutumisen riski on suuri.

Uudistus lisää jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta. Kun pyöräilijät saavat oman kaistan, he siirtyvät pois jalkakäytäviltä.

Myös joukkoliikenne nopeutuu. Esimerkiksi ratikan matka-aika Kurvista Hakaniementorille lähes puolittuu, koska liikennejärjestelyiden muuttuessa liikennevaloja voidaan poistaa.

Uudistuksen jälkeen Hämeentien varrella on viihtyisämpi asua, sillä autoliikenteen väheneminen (7500 autoa/vrk vähemmän) tarkoittaa melun vähenemistä ja ilmanlaadun paranemista. Vähenevä liikenne tarkoittaa pienempiä typpidioksidipitoisuuksia ja pienempää katupölyn määrää.

Hämeentien uudistus on yksi osa Hakaniemen elinvoimaa lisäävistä merkittävistä hankkeista.

c) Kuinka kauan uudistusremontti kestää?

Tavoite on, että katu on valmis viimeistään loppuvuonna 2020. Remontti kestää kauan, koska suurin osa työstä tapahtuu asfaltin alla, jossa uusitaan kilometreittäin kadun alla olevia vesijohtoja ja viemäreitä sekä monenlaisia kaapeleita.


2. Liikenne ja kulkeminen työmaa-aikana


a) Miten työmaa-aikana Hämeentiellä pääsee kulkemaan?

Autoilijat ja pyöräilijät:

Yksityisautojen läpiajo Hämeentietä pitkin Kurvin ja Hakaniementorin välillä kielletään jo rakentamisen aluksi. Samaan aikaan Helsinginkatu välillä Hämeentie-Pengerkatu, siis Kurvin kohdalta, suljetaan kaikelta ajoneuvoliikenteeltä, koska remonttiin kuuluu myös Sörnäisten metroaseman katon korjaus. Myöskään pyörällä ei pääse läpi paitsi taluttamalla jalkakäytävää pitkin.

Yksityisautoja ei ohjata millekään tietylle kiertotielle, vaan autoilija voi itse valita miten kiertää työmaan. Aamu- ja iltaruuhkassa kannattaa varautua siihen, että etenkin Sturenkatu risteyksineen tulee ruuhkautumaan, koska katu on raitiovaunujen poikkeusreitti.

Tontille ajo eli esimerkiksi pihoille ajaminen, huolto- ja pelastusajo sekä jakeluliikenne on mahdollista remontin aikana. Jos kaivanto on ajoportin tai rapun kohdalla, ne pidetään auki ajosiltojen avulla. Näin ollen tavarakuljetusten pitäisi toimia lähes normaaliin tapaan.

Bussi- ja taksiliikenne säilyy Hämeentiellä rakentamisen aikana, mutta raitiovaunut kiertävät työmaan. 

Pyörällä voi ajaa bussien kanssa samaa kaistaa, mutta suosittelemme kiertämään työmaan.

Työmaan edetessä muuttuvat kulkuohjeet (esim. kääntymiskiellot) löytyvät urakoitsijan www.destia.fi/uusihameentie. Kiellot on esitetty kadulla liikennemerkein.

Jalankulkijat:

Kävellen pääsee kaikkiin rakennuksiin työn kaikissa vaiheissa. Kotiinsa ja Hämeentien liikkeisiin siis pääsee, ja kannattaa mennä, työmaasta huolimatta.

Remontin aikana kannattaa noudattaa erityistä tarkkaavaisuutta ja noudattaa aina liikennesääntöjä: Moni jalankulkija ylittää kadun, jopa päin punaisia,  ja katsoo totuttuun tapaan vain yhteen suuntaan ennen kadun ylitystä. Se ei remontin aikana riitä, sillä päästäkseen entiselle kaistojen väliselle keskikorokkeelle pitää ylittää kaksi kaistaa – joilla autot tulevat remontin aikana eri suunnista!

Suojateiden sijainnit löytyvät urakoitsijan nettisivulta www.destia.fi/uusihameentie.  Myös kadulla on kartta- ja kylttiopastus.


b) Pääseekö kadun varren liikkeisiin työmaan aikana?

Kävellen pääsee kaikkiin rakennuksiin työn kaikissa vaiheissa. Hämeentien liikkeisiin siis pääsee, ja kannattaa mennä, työmaasta huolimatta. Jos kaivanto on ajoportin tai rapun kohdalla, ne pidetään auki ajosiltojen avulla. Näin ollen tavarakuljetusten pitäisi toimia normaaliin tapaan.

c) Missä ovat bussipysäkit työmaan aikana?

Pysäkkien työmaanaikaiset sijainnit tarkentuvat työn suunnittelun edetessä, mutta pysäkit pyritään kaikissa tilanteissa säilyttämään lähellä niiden normaaleja sijainteja. Joka tapauksessa yksittäisiä muutoksia pysäkkien sijainteihin on luvassa.

Joukkoliikenteen poikkeusjärjestelyistä kerrotaan osoitteessa www.hsl.fi. Ajantasaisen tiedon joukkoliikenteestä saa myös HSL:n Reittioppaasta (reittiopas.fi), joka huomioi työmaan aikana Hämeentien rakentamisen aiheuttamat poikkeukset.

Miksi Hämeentien ja Sturenkadun risteyksen bussipysäkkiä ei siirretä?

Etenkin alkuvaiheessa Hämeentieltä Sturenkadulle kääntyvät autot ja pysäkille tai sieltä pois pyrkivät bussit ruuhkauttivat paikkaa. Tilanne on kuitenkin parantunut ja ongelmat ovat lyhytaikaisia. Näin ollen HSL ei ole nähnyt tarvetta pysäkkimuutoksille. Tilannetta seurataan yhä.

d) Miten ratikat kulkevat työmaan aikana?

Raitiovaunujen poikkeusreitit muuttuvat kahdessa vaiheessa. Aluksi (maaliskuusta 2019 kevääseen 2020) linjat 6 ja 7 kulkevat reittiä Hakaniemi–Karhupuisto–Urheilutalo–Sturenkatu–Mäkelänkatu/Arabia, ja linjat 1 ja 8 kulkevat reittiä Helsinginkatu–Urheilutalo–Sturenkatu–Mäkelänkatu/Arabia. Sörnäisten metroaseman kautta ei siis kulje lainkaan ratikkaliikennettä, vaan kaikki linjat kiertävät Sturenkadun kautta.

Toisessa vaiheessa (keväästä 2020 alkaen) raitiovaunut palaavat Sörnäisiin, ja linjat 1 ja 8 kulkevat taas normaaleja reittejään. Linjat 6 ja 7 kulkevat vielä Hakaniemen ja Sörnäisten välisen osuuden Karhupuiston ja Helsinginkadun kautta ja palaavat kokonaan normaalille reitilleen loppuvuodesta 2020.

Miksi raitiovaunujen pysäkkiväli Sturenkadulla on niin harva?

Sturenkadulle on haastavaa rakentaa uusia pysäkkejä, sillä kadulla on runsaasti autoliikennettä. Raitiovaunuliikennettä Sturenkadulla joudutaan sujuvoittamaan siis muilla keinoin.

Miksi Porvoonkadun pysäkit Brahenpuistikon vieressä eivät ole raitioliikenteen käytössä?

Pysäkeille olisi kyllä käyttäjiä, mutta valitettavasti niillä pysähtyminen muodostaisi liian suuren riskin sille, että liikenne ruuhkautuisi. Pysäkin kautta kulkee raitiovaunuja jopa kahden minuutin välein, eikä pysäkkiä alun perin ole suunniteltu tällaiselle liikennemäärälle. Pysäkin pidentäminen taas ei ole mahdollista, sillä tilaa ei ole.

Erityinen ongelma muodostuu, kun raitiovaunut odottavat vasemmalle kääntymistä Sturenkadulla, ja vaunu on pysähtynyt edellä olevalle pysäkille. Tällöin jonoutuvat raitiovaunut ruuhkauttaisivat myös Aleksis Kiven kadun risteyksen liikennettä ja aiheuttaisivat ongelmia esimerkiksi linjalle 9. Toisessa suunnassa ongelmat heijastuisivat linjaan 3.

Joukkoliikenteen poikkeusjärjestelyistä kerrotaan aina osoitteessa www.hsl.fi. Ajantasaisen tiedon joukkoliikenteestä saa myös HSL:n Reittioppaasta (reittiopas.fi), joka huomioi työmaan aikana myös Hämeentien rakentamisen aiheuttamat poikkeukset.

e) Tuleeko työmaan ajaksi ratikoita korvaavaa bussiliikennettä?

Korvaavaa bussiliikennettä ei ole suunnitelmissa.

Keskustan ja Hakaniemen suunnasta Sörnäisten aseman lähellä sijaitseviin kohteisiin pääsee edelleen busseilla ja metrolla, pohjoisen suunnasta busseilla. 

Sörnäisten ja Töölön välinen yhteys sen sijaan joko vaatii aiempaa pidemmän kävelyn tai liikennevälineen vaihtamisen, vaikka myös korvaavan bussin mahdollisuutta on pohdittu. Bussille on kuitenkin hankalaa löytää kääntöpaikkaa Sörnäisistä, ja toisaalta työmaa estäisi bussien kulun Hämeentieltä Helsinginkadulle tai Helsinginkadulta Hämeentielle, koska Kurvissa katu on poikki metroaseman katon korjauksen vuoksi.

Pienemmän palvelulinja-tasoisen bussin mahdollisuutta on pohdittu, mutta tällainen linja ei kykenisi kuljettamaan kovin runsaasti matkustajia ja vaatisi lisäksi erityisjärjestelyjä katuverkkoon.

Päätös korvaavien bussien järjestämisestä on HSL:n, mutta myös korvaavat bussit vaativat tilaa kadulta. Tästä on vastuussa Helsingin kaupunki. Käytännössä siis korvaavan liikenteen järjestelyt tapahtuvat aina HSL:n ja kaupungin välisenä yhteistyönä.

Joukkoliikenteen poikkeusjärjestelyistä kerrotaan osoitteessa www.hsl.fi. Ajantasaisen tiedon joukkoliikenteestä saa myös HSL:n Reittioppaasta (reittiopas.fi), joka huomioi työmaan aikana myös Hämeentien rakentamisen aiheuttamat poikkeukset. 

f) Tuleeko Hämeentielle uusia bussipysäkkejä työmaan vuoksi, kun ratikat poistuvat?

Ei tule. Sen sijaan nykyiset pysäkit pyritään pitämään käytössä kutakuinkin nykyisillä paikoillaan, vaikka sijainteihin tulleekin työmaan edetessä joitain muutoksia.

Hämeentien bussipysäkkien sijainnit täyttävät myös työmaan aikana kantakaupungin joukkoliikenteelle asetetut korkeat palvelutasovaatimukset. HSL:n suunnitteluohjeen mukaan parhaassa palvelutasoluokassa – johon Hämeentien varsi kuuluu - tavoite-etäisyys lähimmälle bussipysäkille on 300 metriä (maksimietäisyys 400 metriä) ja lähimmälle juna- tai metroasemalle 400 metriä (maksimietäisyys 600 metriä). Molemmat tavoite-etäisyydet täyttyvät lähes kaikkialla Hämeentien ympäristössä, ja niissäkin harvoissa kohteissa, joissa näin ei ole, kävelyetäisyydet jäävät alle maksimiarvon.

Bussiliikenteelle ei lisätä pysäkkejä myöskään siksi, että lisäpysähdykset hidastuttaisivat hyvin tiheästi liikennöivää bussiliikennettä, jolle työmaa joka tapauksessa muutenkin aiheuttaa hidastumista.

Joukkoliikenteen poikkeusjärjestelyistä kerrotaan osoitteessa www.hsl.fi. Ajantasaisen tiedon joukkoliikenteestä saa myös HSL:n Reittioppaasta (reittiopas.fi), joka huomioi työmaan aikana myös Hämeentien rakentamisen aiheuttamat poikkeukset.

g) Onko Sörnäisten metroaseman korjauksella vaikutusta metron kulkuun?

Metro kulkee normaalisti koko ajan. Sörnäisten metroaseman sisäänkäynteihin tulee muutoksia töiden aikana, mutta myös aseman on tarkoitus olla koko ajan käytössä.

h) Aiheuttaako työmaa ruuhkia?

Raitiovaunujen poikkeusreitit aiheuttavat ruuhkia autoliikenteelle. Pahimmat paikat ovat Sturenkatu sekä Sturenkadun ja Mäkelänkadun risteys sekä Sturenkadun ja Hämeentien risteys. Neuvomme työmatka-autoilijoita joko varaamaan enemmän matka-aikaa, välttämään pahinta ruuhka-aikaa, vaihtamaan reittiä tai käyttämään joukkoliikennettä. Työmaan aikana myös Hämeentietä kulkeva bussiliikenne hidastuu väistämättä. 3. Muut työmaata koskevat asiat


a) Mistä kohdasta työmaa alkaa ja miten työ etenee alueellisesti?

Urakoitsija tiedottaa työn alueellisesta etenemisestä omalla sivullaan www.destia.fi/uusihameentie

b) Mitkä ovat päivittäiset työajat? Tehdäänkö töitä viikonloppuisin tai öisin?

Urakoitsija tiedottaa työajoista omalla sivullaan www.destia.fi/uusihameentie

c) Tuleeko työmaan aikana vesi- tai sähkökatkoja?

Suunniteltuja katkoja tulee vain muutamia koko remontin aikana. Niiden kesto on muutamia tunteja, ja tällaisista katkoista tiedotetaan aina 2 vrk ennakkoon. Tiedotus tapahtuu vähintään paperitiedotteilla, jotka laitetaan kerrostalojen rappujen alaoviin ja kivijalkakauppojen ulko-oviin. Suunnitellluista vesikatkoista on mahdollista saada myös HSY:ltä tekstiviesti  lue lisää tästä palvelusta HSY:n sivuilta.

Myös odottamattomat putkirikot ovat mahdollisia. Näistä on julkaistu perusohjeita asukkaalle. Kun vesi odottamatta katkeaa, niin paras ajankohtainen info löytyy aina HSY:n sivuilta

d) Mitä uudistusremontti maksaa?

Urakkahinta on noin 17 miljoonaa euroa.

e) Kuka uudistusremonttia tekee?

Urakkakilpailun voitti Destia Oy. Päätilaajana on Helsingin kaupunkiympäristön toimiala.

f) Mitä jos taloyhtiö haluaa tehdä omaa remonttia katutyömaan aikana?

Isännöitsijän täytyy olla yhteydessä urakoitsijaan. Taloremontit on käsiteltävä ja keskusteltava tapauskohtaisesti, sillä taloyhtiön sijainti, remontin laatu ja remontin ajankohta vaikuttavat siihen, voiko sen toteuttaa Hämeentien katutyömaan aikana.


4. Uudistusremontin lopputulos

a) Mikä on paremmin uudistusremontin jälkeen?

Uudistus lisää jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta. Kun pyöräilijät saavat oman kaistan, he siirtyvät pois jalkakäytäviltä.

Myös joukkoliikenne nopeutuu. Esimerkiksi ratikan matka-aika Kurvista Hakaniementorille lähes puolittuu, koska liikennejärjestelyiden muuttuessa liikennevaloja voidaan poistaa.

Uudistuksen jälkeen Hämeentien varrella on viihtyisämpi asua, sillä autoliikenteen väheneminen (7500 autoa/vrk vähemmän) tarkoittaa melun vähenemistä ja ilmanlaadun paranemista. Vähenevä liikenne tarkoittaa pienempiä typpidioksidipitoisuuksia ja pienempää katupölyn määrää.

Uudistuksen jälkeen kunnallistekniikka on uusittu ja muun muassa vesiputkirikkojen todennäköisyys on pienentynyt.

Hämeentien uudistus on yksi osa Hakaniemen elinvoimaa lisäävistä merkittävistä hankkeista.

b) Kun uudistusremontti on valmis, miten Hämeentiellä kuljetaan?

Hämeentie muutetaan Siltasaarenkadun ja Helsinginkadun välillä jalankululle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle (raitiovaunut ja bussit) tarkoitetuksi kaduksi. Myös taksit voivat käyttää Hämeentietä. Kiellon noudattamista valvotaan kameravalvonnalla. 

Katso kartta pyöräteistä ja joukkoliikenteen pysäkeistä.

Tontille ajo eli pihoihin ajaminen, huolto- ja jakeluliikenne ovat mahdollisia, mutta vain tietyt reitit ovat sallittuja. Katso kartta tontille ajosta

Läpiajoa rajoitetaan siis neljässä kohdassa. Etelästä saavuttaessa Siltasaarenkadun ja Hakaniemen torikadun välisellä osuudella saavat ajaa vain bussit ja taksit. Kauppahallin huoltoliikenne hoidetaan Hakaniemen torikadun kautta. Haapaniemenkadun ja Kaikukadun välillä pohjoisen suuntaan ajo on sallittua ainoastaan busseille ja takseille. Väinö Tannerin kentän huolto tapahtuu Haapaniemenkadun ja Kaikukadun kautta. Pohjoisesta saapuvista vain bussit ja taksit saavat jatkaa Helsinginkadun risteyksestä Hämeentietä etelään. Viidennen linjan risteyksestä vain bussit ja taksit saavat jatkaa suoraan risteyksen yli etelään päin. Henkilöautoliikenne ohjataan Haapaniemenkadun tai Viidennen linjan suuntaan.

Läpiajokielto koskee myös moottoripyöriä ja mopoja. Läpiajokielto ei koske hälytysajoneuvoja.

Moottoriajoneuvoilla ajo Kolmannelta linjalta ja Näkinkujalta Hämeentielle poistuu.

Remontin aikaiset ajo-ohjeet näkee puolestaan osoitteesta www.destia.fi/uusihameentie.


c) Aiheuttaako uudistusremontin lopputulos ruuhkia?

Uudistusremontin jälkeen joukkoliikenne on nopeampaa. Esimerkiksi ratikan matka-aika Kurvista Hakaniementorille lähes puolittuu.

Yksityisautojen läpiajokiellon vaikutusta on tutkittu liikennemalleilla. Tulos on, että iltaruuhkatunnin aikana autoliikenne hidastuu keskimäärin noin 5 % Sörnäinen-Kumpula-Vallila-alueella.

Tämä 5 % hidastuminen tarkoittaisi esimerkiksi 15 minuutin matka-ajan pitenemistä keskimäärin alle minuutilla.

d) Kun uudistusremontti on valmis, missä ovat ratikka- ja bussipysäkit?

Joihinkin pysäkkeihin tulee muutoksia. Muutokset on esitetty tässä kartassa. Kyse siis remontin jälkeisestä tilanteesta, ei remontin aikaisesta.

Käenkujan pysäkistä tarkemmin: Käenkujan pysäkki Sörnäisten metroaseman suuntaan säilyy nykyisellä paikallaan. Sen sijaan Käenkujan pysäkki Hakaniemen suuntaan poistuu käytöstä. Samalla kuitenkin Sörnäisten metroaseman raitiovaunupysäkki Hakaniemen suuntaan siirtyy Helsinginkadun risteyksen toiselle puolelle, jolloin linjat 6 ja 7 pysähtyvät nykyiseltä Käenkujan pysäkiltä katsottuna risteyksen toisella puolella noin puolen korttelin päässä Kurvin suuntaan.


e) Mitä tapahtuu pysäköintipaikoille?

Hämeentien varresta poistuu noin 20 paikkaa. Uudet lastauspaikat helpottavat taksi- ja jakeluliikenteen toimintaa. Haapaniemenkadulle tulee lisää asiointipysäköintipaikkoja. Lisäksi Kaikukadun asiointipysäköintipaikat muutetaan asukaspysäköintipaikoiksi. 

f) Tuleeko kadulle uusia puita tai pensaita?

Tulee, mutta ei kovin montaa. Uudet puut, 4 kpl pirkkalankoivuja, tulevat Hämeentie 13 kohdalle kadun itäreunaan Kaikukadun ja Lintulahdenkadun välille. Lisäksi Alli Tryggin puistoon Hämeentien puoleiseen reunaan istutetaan 6 kpl pallohortensioita, 28 kpl kartiomarjakuusia ja 3 köynnöshortensiaa. Lukumäärät ovat valitettavan pieniä, koska puut tarvitsevat maanalaista tilaa noin 20 m3/puu. Hämeentien ahtaassa katutilassa ei kunnallistekniikan johtojen vaatiman tilan jälkeen ole valitettavasti juuri tilaa puille. 

g) Miten hälytysajoneuvot ajavat valmiilla Hämeentiellä, kun ajorata on entistä kapeampi?

Pelastusviranomaiset ovat hyväksyneet Hämeentien katusuunnitelmat.

Usein hälytysajoneuvot käyttävät kantakaupungissa raitiotietä hälytysajossa, mikä on mahdollista myös Hämeentiellä. Ajoradan ja raitiotien välinen korkeusero on 6 cm. Tämä on hälytysajoneuvojen ylitettävissä.

Jos paloautojen ja ambulanssien on tarve päästä talojen eteen, ne käyttävät pyörätietä ja jalkakäytävää. Vaikka Hämeentien reunakivi ajoradalta pyörätielle on 12 cm eli korkeampi kuin uudistusta edeltävänä aikana, se ei estä hälytysajoneuvoja. Paloautot suoriutuvat kantista, ja pienemmät autot voivat tarvittaessa käyttää suojateiden, liittymien sekä lastaus- ja pysäköintipaikkojen kohtia pyörätielle ja jalkakäytävälle pääsyyn. Pyörätien ja jalkakäytävän välisen reunakiven korkeus on 5 cm, minkä voi ylittää mistä kohden vain.


h) Miksi Neljännen linjan ja Vetehisenkujan risteykseen ei tule liikennevaloja?

Hämeentiestä tulee pääosin joukkoliikennekatu, jonka sujuvuutta helpotetaan esimerkiksi laittamalla liikennevaloja vain tarpeellisiin kohtiin. Neljännen linjan ja Vetehisenkujan risteykseen ei tule liikennevaloja, koska ylittäminen on katsottu turvalliseksi ilman liikennevaloja.

Perustelut:

  • Hämeentien ja Neljännen linjan risteyksessä suojatiellä on lyhyet ylitysmatkat yhden ajokaistan yli sekä saarekkeet raitiovaunukaistojen ylityksen kohdalla helpottamassa ylitystä.
  • Neljännen linjan ja Vetehisenkujan risteyksissä on ylijatketut jalkakäytävät. Tämä tarkoittaa sitä, että jalkakäytävä jatkuu Hämeentien suuntaisesti sivukatujen "yli". Sivukadulta tuleva ajoneuvo joutuu siis ylittämään jalkakäytävän päästäkseen Hämeentielle. Ylijatkettu jalkakäytävä on erotettu Hämeentiestä reunakivellä eli risteykseen ajetaan matalalla nopeudella.
  • Neljänneltä linjalta ja Vetehisenkujalta voi kääntyä Hämeentielle vain kulkusuunnassa oikealle, mikä selkeyttää liikennejärjestelyä ja parantaa risteyksen turvallisuutta. 
  • Hämeentielle tulee valvontakamera Toisen linjan liittymään valvomaan pohjoisen suunnan liikennettä sekä Viidennen linjan liittymään valvontakamerat valvomaan liikennettä molempiin suuntiin. 
  • Hämeentien liikennemäärä tulee laskemaan merkittävästi joukkoliikennekadun myötä, mikä osalta tulee rauhoittamaan liikenneympäristöä.

En löytänyt vastausta kysymykseeni

Nopeimmin saat kysymykseesi vastauksen Hämeentien uudistuksen Facebook-sivulla, www.facebook.com/uusihameentie

Jos sinulla ei ole Facebook-tunnuksia,

  • ja haluat kysyä työmaasta: uusihameentie(a)destia.fi
  • ja haluat kysyä joukkoliikenteestä: HSL-asiakaspalvelu, p. 09 4766 4000
  • ja haluat kysyä remontin lopputuloksesta: kymp.viestinta(a)hel.fi

02.12.2020 16:05