Suoraan sisältöön

Vastuujaot kaupungin ja kiinteistönomistajien kesken

Talvihoitoon liittyviä vastuita jaetaan kaupungin ja kiinteistöjen välillä eri tavalla esikaupunkialueilla ja kantakaupungissa. Kantakaupungissa yksinkertaistetusti kaupunki vastaa ajoradoista ja kiinteistöt jalkakäytävistä.

Esikaupunkialueella kaupunki huolehtii myös jalkakäytävien talvihoidosta. Tätä kutsutaan kokonaisvastuuhoidoksi. Kokonaisvastuun alueilla kiinteistöjen tehtävänä on edelleen tonttien sisäänajokohtien avaaminen aurauksen jälkeen. Lisäksi kiinteistöt huolehtivat liukkaudentorjunnasta, jos sulamisvesiä on valunut kadulle.

Alueiden yhtenäinen hoito yksinkertaistaa ja tehostaa talvihoidon toteutusta, on ympäristöystävällisempää ja parantaa kokonaislaatua.  Kiinteistöt maksavat kaupungille niille kuuluvien tehtävien hoitamisen johdosta kunnossapitomaksua.

Östersundomin suurpiirissä kaupunki vastaa katujen hoidosta lukuun ottamatta yksityisteitä, tienhoitokuntien tai valtion vastuulla olevia teitä.   

Vastuunjako kantakaupungin alueella (kartta valkoiset alueet)

Kantakaupungissa, eli Vallilassa, Hermannissa, Kalliossa, Sörnäisissä, osassa Etu-Töölöä sekä Pitkänsillan eteläpuolella noudatettava vastuunjako.

Kaupungin vastuulla:

  • Ajoratojen auraus ja liukkaudentorjunta.
  • Kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen ja puistojen kohdalla olevien jalkakäytävien ja pysäkkien auraus ja liukkaudentorjunta.
  • Erotettujen tai yhdistettyjen pyörätie-jalkakäytävien auraus ja liukkaudentorjunta.
  • Kadun keskellä erillisillä korokkeilla olevien pysäkkien aurauksesta ja talvihoidosta vastaa Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL.

Kiinteistöjen vastuulla:

  • Jalkakäytävien auraus ja hiekoitus kiinteistölle kuuluvan jalkakäytävän kohdalla.
  • Jalkakäytävälle tai sen viereen kertyneiden lumivallien poisto sekä sen varmistaminen, ettei viereinen katuoja tai sadevesikouru tukkeudu.
  • Bussi- tai raitiovaunupysäkin talvihoito sekä roska-astioiden tyhjennys kuuluvat kiinteistölle, jos pysäkki on jalkakäytävällä kiinteistön kohdalla.
  • Kiinteistön kohdalla jalkakäytävällä olevan bussi- tai raitiovaunupysäkin talvihoito sekä roskisten tyhjennys.
  • Jos pyörätie on selkeästi erotettu viereisestä jalkakäytävästä jollain rakenteella  (esim. puurivistö välissä, selkeä raja tai eri tasossa) jalkakäytävän talvihoito on kiinteistön vastuulla.

Kokonaisvastuuhoitoalueet (kartta, vihreät alueet)

Kiinteistöjen kadunhoitotehtävät on siirretty kokonaan kaupungin vastuulle. Kaupunki siis huolehtii sekä ajoratojen että jalkakäytävien talvihoidosta. Kiinteistön tehtävänä on kuitenkin tonttien sisäänajokohtien avaaminen lumen aurauksen jälkeen.  Lisäksi kiinteistöt huolehtivat liukkaudentorjunnasta, jos tontilta valuneita sulamisvesiä on jäätynyt kadulle.

Kiinteistöt maksavat kaupungille niille kuuluvien tehtävien hoitamisen johdosta kunnossapitomaksua.

Östersundomin suurpiirissä kaupunki vastaa katujen hoidosta lukuun ottamatta yksityisteitä, tienhoitokuntien tai valtion vastuulla olevia teitä.

Kantakaupunki kokonaisvastuuhoitoon

Kaupunginhallitus päätti vuonna 2012, että myös kantakaupungissa pyritään siirtymään vaiheittain katujen kokonaisvastuulliseen ylläpitoon. Kaupunki ottaa hoitaakseen kiinteistöille kuuluvat katujen puhtaanapitotehtävät ja talvihoitovelvollisuudet. 

Kaupungin taloudellinen tilanne vaikuttaa hankkeen etenemiseen.

Ensimmäisessä vaiheessa kokonaisvastuuhoitoon siirryttiin Pasilan, Kumpulan, Toukolan ja Vanhankaupungin alueilla 1.10.2015. Siirtymisestä tehtiin päätös (pdf) yleisten töiden lautakunnassa 17.3.2015.

Toisessa vaiheessa kokonaisvastuuhoitoon siirryttiin Laakson, Meilahden, Ruskeasuon ja Taka-Töölön alueilla 1.10.2016. Siirtymisestä tehtiin päätös (pdf) yleisten töiden lautakunnassa 26.4.2016.

Katajanokalla siirryttiin 1.10.2019 osittaisvastuuhoitoon, jossa kaupunki vastaa lumenkuljetuksesta lumenvastaanottopaikoille sekä kadun kevätpesusta. Asiasta tehtiin päätös rakennusten ja yleisten alueiden jaostossa. Tavoitteena on vertailla eri hoitomallien soveltuvuutta kantakaupunkioloihin.

Minne lumen voi viedä?

Tontilla olevia lumia ei saa siirtää kaupungin katu- tai puistoalueille.

Tarvittaessa lumi on kuljetettava lumenvastaanottopaikoille

01.11.2022 09:54