Suoraan sisältöön

Vastuujaot kantakaupungissa ja esikaupunkialueilla

Kantakaupungissa noudetaan perinteistä vastuujakoa, jossa yksinkertaistetusti kaupunki vastaa ajoradoista ja kiinteistöt jalkakäytävistä.

Esikaupunkialueilla Helsingin kaupunki on ottanut kiinteistöjen kadunhoitotehtävät itselleen. Tätä kutsutaan kokonaisvastuuksi. Kiinteistöt maksavat kaupungille kunnossapitomaksua. Kokonaisvastuun alueilla kiinteistöjen tehtävänä on edelleen tonttien sisäänajokohtien avaaminen aurauksen jälkeen. (karttalinkki)

Östersundomin suurpiirissä kaupunki vastaa katujen hoidosta lukuun ottamatta yksityisteitä, tienhoitokuntien tai valtion vastuulla olevia teitä

Kantakaupungissa perinteisen vastuujaon mukaiset alueet (kartta)

Kantakaupungissa, eli Vallilassa, Hermannissa, Kalliossa, Sörnäisissä, osassa Etu-Töölöä sekä Pitkänsillan eteläpuolella noudetaan vielä perinteistä vastuujakoa.

Kaupungin vastuulla:

  • Ajoratojen talvihoito eli auraus ja liukkaudentorjunta.
  • Kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen ja puistojen kohdalla olevat jalkakäytävät ja pysäkit ovat kaupungin vastuulla.
  • Erotettujen tai yhdistettyjen pyörätie-jalkakäytävien talvihoidosta vastaa kaupunki.
  • Kadun keskellä erillisillä korokkeilla olevien pysäkkien talvihoidosta vastaa Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL.

Kiinteistöjen vastuulla:

  • Jalkakäytävien auraus ja hiekoitus kuuluvat jalkakäytävän kohdalla olevalle kiinteistölle.
  • Jalkakäytävälle tai sen viereen kertyneiden lumivallien poisto sekä sen varmistaminen, ettei viereinen katuoja tai sadevesikouru tukkeudu.
  • Bussi- tai raitiovaunupysäkin talvihoito sekä roska-astioiden tyhjennys kuuluvat kiinteistölle, jos pysäkki on jalkakäytävällä kiinteistön kohdalla.
  • Kiinteistön kohdalla jalkakäytävällä olevan bussi- tai raitiovaunupysäkin talvihoito sekä roskisten tyhjennys.
  • Rakenteellisesti viereisestä pyörätiestä erotettujen jalankulkukäytävien (esim. puurivistö välissä, selkeä raja tai eri tasossa) talvihoito on kiinteistön vastuulla.

Kokonaisvastuuhoitoalueet (kartta)

Kiinteistöjen kadunhoitotehtävät on siirretty kokonaan kaupungin vastuulle. Kaupunki siis huolehtii sekä ajoratojen että jalkakäytävien talvihoidosta. Kiinteistön tehtävänä on kuitenkin tonttien sisäänajokohtien avaaminen lumen aurauksen jälkeen.

Kiinteistöille kuuluneista tehtävistä aiheutuvat kustannukset katetaan kiinteistöiltä perittävillä kunnossapitomaksuilla.

Östersundomin suurpiirissä kaupunki vastaa katujen hoidosta lukuun ottamatta yksityisteitä, tienhoitokuntien tai valtion vastuulla olevia teitä.

Kantakaupungin kokonaisvastuuhoito

Kaupunginhallitus päätti vuonna 2012, että ns. katujen kokonaisvastuulliseen ylläpitoon pyritään siirtymään vaiheittain myös kantakaupungissa. Tavoitteena on, että niin sanottu kokonaisvastuuhoito kattaa koko kaupungin vuonna 2020. Tämä tarkoittaa sitä, että kiinteistöille kunnossapitolain mukaan kuuluvat katujen puhtaanapito- ja talvikunnossapitovelvollisuudet on siirretty kaupungin vastuulle.

Siirtymisestä tiedotetaan tällä sivulla, kun aikataulut varmistuvat. Kaupungin taloudellinen tilanne saattaa viivästyttää hankkeen etenemistä.

Ensimmäisessä vaiheessa kokonaisvastuuhoitoon siirryttiin Pasilan, Kumpulan, Toukolan ja Vanhankaupungin alueilla 1.10.2015. Siirtymisestä tehtiin päätös (pdf) yleisten töiden lautakunnassa 17.3.2015.

Toisessa vaiheessa kokonaisvastuuhoitoon siirryttiin Laakson, Meilahden, Ruskeasuon ja Taka-Töölön alueilla 1.10.2016. Siirtymisestä tehtiin päätös (pdf) yleisten töiden lautakunnassa 26.4.2016.

 11.12.2019 13:11