Suoraan sisältöön

Talvipyöräily

Helsingin tavoitteena on olla kaiken ikäisille sopiva ympärivuotinen pyöräilykaupunki. Talvipyöräilyä edistetään kehittämällä pyöräväylien hoitoa.

Helsingin kaupungin tavoitteena on edistää talvipyöräilyä ja kehittää pyöräväylien talvihoidon menetelmiä. Talvella 2015–2016 toteutetusta talvikunnossapitokokeilusta saatujen tulosten ja palautteen perusteella kaupunki on laajentanut kokeilua edelleen ja testannut uusia tapoja pyöräilyn pääreittien talvihoidossa.

Talvipyöräilyn priorisoitu reitti Baanalla.

Talvihoitokokeilun raportti vuodelta 2016 (pdf)

Talvihoitokokeilun loppuraportti vuodelta 2018 (pdf)

Talvihoidon priorisoitu reitistö

Talvikaudella 2019–2020 kolmella pyöräilyn pääreitillä lumi poistettiin harjaamalla ja liukkaudentorjuntaan käytettiin liuossuolaa, perinteisen aurauksen ja hiekoituksen sijaan. 

Lisäksi yhdellä reitillä lumi poistettiin harjaamalla ja liukkaudentorjuntaan kokeiltiin biohajoavaa kaliumformiaattia. Lisäksi yhdellä reitillä toteutettiin tehostettua aurausta ja liukkaus torjuttiin hiekoitussepelillä.

Harjasuolaus on tehokas tapa pitää pyöräväylät jäättöminä ja turvallisina. Parannusta turvallisuuteen ja käytettävyyteen saavutetaan myös keväällä, jolloin väylillä ei ole hiekoitussepeliä. Pyöräilijöiden palautteen mukaan sepeli altistaa kaatumisille ja voi puhkoa pyörän renkaita. Hiekoitussepelin käyttöä vähennettäessä vähenee myös keväinen katupöly jossain määrin. 

Harjasuolausta on tehty priorisoiduilla reiteillä vuodesta 2015 lähtien.

Lue lisää pyöräilystä koko Helsingin seudulla HSL:n verkkosivustolta, www.pyöräilymetropoli.fi.

Reitit kartalla:

Priorisoidun talvihoidon reitistö talvella 2019–2020

Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/talvipyöräily.17.09.2020 16:15