Suoraan sisältöön

Talvipyöräily

Helsingin tavoitteena on olla kaiken ikäisille sopiva ympärivuotinen pyöräilykaupunki. Talvipyöräilyä edistetään kehittämällä pyöräväylien hoitoa.

Helsingin kaupungin tavoitteena on edistää talvipyöräilyä ja kehittää pyöräväylien talvihoidon menetelmiä. Talvella 2015–2016 toteutetusta talvikunnossapitokokeilusta saatujen tulosten perusteella kaupunki on laajentanut kokeilua edelleen ja testannut uusia tapoja pyöräilyn pääreittien talvihoidossa.

Talvesta 2020-2021 lähtien tehostetun talvihoidon pyöräväylän vieressä kulkeva jalankulkureitti hoidetaan yhtä laadukkaasti, mikäli kävelyreitti on kaupungin vastuulla.  Hoitomenetelmä saattaa olla kuitenkin erilainen. 

Talvipyöräilyn priorisoitu reitti Baanalla.

Talvihoitokokeilun raportti vuodelta 2016 (pdf)

Talvihoitokokeilun loppuraportti vuodelta 2018 (pdf)

Talvihoidon priorisoitu reitistö

Talvikaudella 2020-2021 harjasuolattuja reittejä on noin 52 kilometriä ja tehostetussa hoidossa on 13 kilometriä reittejä. Tällä talvikaudella näiden reittien kunnossapitoa pitää silmällä joukko vapaaehtoisia pyöräliikenteen talviagentteja, jotka seuraavat talvihoidon onnistumista ja raportoivat siitä kaupungille. Työn tuloksia käytetään hyväksi talvihoidon laadun parantamiseen ja kehittämiseen. Hanke tehdään yhteistyössä Helsingin polkupyöräilijät ry:n (Hepo) kanssa.

Harjasuolausta on tehty priorisoiduilla reiteillä vuodesta 2015 lähtien.

Lue lisää pyöräilystä koko Helsingin seudulla HSL:n verkkosivustolta, www.pyöräilymetropoli.fi.

Reitit kartalla:

Priorisoidun talvihoidon reitistö talvella 2020–2021

Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/talvipyöräily.04.01.2021 10:21