Suoraan sisältöön

Talvipyöräily

Helsingin kaupungin tavoitteena on edistää talvipyöräilyä ja kehittää pyöräväylien talvihoidon menetelmiä. Talvella 2015–2016 toteutetusta talvikunnossapitokokeilusta saatujen tulosten ja palautteen perusteella kaupunki on laajentanut kokeilua edelleen ja testannut uusia tapoja pyöräilyn pääreittien talvihoidossa.

Talvipyöräilyn priorisoitu reitti Baanalla.

Talvihoitokokeilun raportti vuodelta 2016 (pdf)

Talvihoitokokeilun loppuraportti vuodelta 2018 (pdf)

Talvihoidon priorisoitu reitistö

Talvikaudella 2019–2020 kolmella pyöräilyn pääreitillä lumi poistetaan harjaamalla ja liukkaudentorjuntaan käytetään liuossuolaa, perinteisen aurauksen ja hiekoituksen sijaan.

Lisäksi yhdellä reitillä lumi poistetaan harjaamalla ja liukkaudentorjuntaan kokeillaan biohajoavaa kaliumformiaattia. Lisäksi yhdellä reitillä toteutetaan tehostettua aurausta ja liukkaus torjutaan hiekoitussepelillä

Harjasuolaus on tehokas tapa pitää pyöräväylät jäättöminä ja turvallisina. Parannusta turvallisuuteen ja käytettävyyteen saavutetaan myös keväällä, jolloin väylillä ei ole hiekoitussepeliä. Pyöräilijöiden palautteen mukaan sepeli altistaa kaatumisille ja voi puhkoa pyörän renkaita. Hiekoitussepelin käyttöä vähennettäessä vähenee myös keväinen katupöly jossain määrin.

Lue lisää pyöräilystä koko Helsingin seudulla HSL:n verkkosivustolta, www.pyöräilymetropoli.fi.

Reitit kartalla:

Priorisoidun talvihoidon reitistö talvella 2019–2020

Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/talvipyöräily.22.01.2020 09:37