Suoraan sisältöön

Talvipyöräily

Helsingin kaupungin tavoitteena on edistää talvipyöräilyä ja kehittää pyöräväylien talvihoidon menetelmiä. Talvella 2015–2016 toteutetusta talvikunnossapitokokeilusta saatujen tulosten ja palautteen perusteella kaupunki on laajentanut kokeilua edelleen ja testannut uusia tapoja pyöräilyn pääreittien talvihoidossa.

Lue lisää talvihoitokokeilusta (pdf)

Talvihoidon priorisoitu reitistö

Talvikaudella 2018–2019 kolmella pyöräilyn pääreitillä lumi poistetaan harjaamalla sekä käyttämällä liukkaudentorjuntaan liuossuolaa perinteisen aurauksen ja hiekoituksen sijaan. Seuraavina vuosina priorisoitua reitistöä pyritään kasvattamaan.

Harjasuolaus on tehokas tapa pitää pyöräväylät jäättöminä ja turvallisina. Parannusta turvallisuuteen ja käytettävyyteen saavutetaan myös keväällä, jolloin väylillä ei ole hiekoitussepeliä. Pyöräilijöiden palautteen mukaan sepeli altistaa kaatumisille ja voi puhkoa pyörän renkaita. Hiekoitussepelin käyttöä vähennettäessä vähenee myös keväinen katupöly jossain määrin.

Harjasuolaus on monissa Keski- ja Pohjois-Euroopan kaupungeissa yleisesti käytetty pyöräväylien talvihoidon keino.

Reitit kartalla:

Priorisoidun talvihoidon reitistö talvella 2018–2019

Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/talvipyöräily.
JAA
21.01.2019 14:08