Talvipyöräily

Helsingin kaupungin tavoitteena on edistää talvipyöräilyä ja kehittää pyöräteiden talvihoidon menetelmiä. Talvella 2015–2016 toteutetusta talvikunnossapitokokeilusta saatujen tulosten ja palautteen perusteella kaupunki laajentaa kokeiluja edelleen ja testaa uusia tapoja pyöräilyreittien talvihoidossa.

Lue lisää talvihoitokokeilusta (pdf).

Talvihoidon priorisoitu reitistö

Talvikaudella 2016–2017 hoidetaan kaksi reittiä harjasuolaamalla ja yhdellä reitillä toteutetaan tehostettua talvihoitoa. Seuraavina vuosina priorisoitua reitistöä pyritään kasvattamaan tasaisesti. Reittien varrella on kylttejä osoittamassa niiden kulkua.

Harjasuolaus
Harjasuolaus on tehokas tapa pitää pyöräväylät jäättöminä ja turvallisina. Suuri parannus turvallisuuteen saavutetaan myös keväällä, jolloin väylillä ei ole hiekoitushiekkaa. Pyöräilijöiden palautteen mukaan hiekka altistaa kaatumisille ja voi puhkoa pyörän renkaita. Hiekan käyttöä vähennettäessä vähenee myös keväinen katupöly.

Harjasuolaus on pyöräilyn suurmaissa yleisesti käytetty talvihoidon metodi. Esimerkiksi Tukholmassa on siirrytty viime vuosien aikana harjasuolaukseen, ja kaupunki laajentaa harjasuolattua verkostoa vuosittain.

Baanan kiertoreitin kapealla rampilla Pikkuparlamentin takana käytetään suolan sijaan sepeliä. Kiertoreitti on käytössä Mannerheimintien rakennustöiden vuoksi.

Tehostettu hoito
Reitti hoidetaan normaalia A-luokan kunnossapitoa perusteellisemmin. Arkisin kello 7.00–17.00 reitti aurataan heti lumisateen alettua ja väylä pyritään pitämään mahdollisimman puhtaana lumesta. Liukkaudentorjuntaan käytetään ennen lumen tuloa tarvittaessa suolaa ja lumen tultua hiekkaa. Hiekannosto tehdään mahdollisimman aikaisin keväällä.

Tavallisesti A-luokan kunnossapito pyörätiellä tarkoittaa, että auraus aloitetaan kun lumisade on loppunut, jos lunta on satanut vähintään 5 cm. Pyöräteiden on oltava aurattuna neljän tunnin sisällä lumisateen loppumisesta kuitenkin niin, että jos lumisade loppuu kello 17.00 tai sen jälkeen, tulee tien olla aurattuna seuraavana aamuna kello 7.00 mennessä.

Anna palautetta

Voit antaa palautetta talvihoidosta priorisoidulla reitistöllä osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/talvipyoraily

Talvihoidon kokeiluja laajennetaan maltillisesti ja dataa kerätään ja analysoidaan tarkasti parhaiden ja kustannustehokkaimpien ratkaisujen löytämiseksi.
 JAA
18.04.2017 10:11